Zanim przejdziemy do likwidacji i tego jak one działają, ważne jest, aby zrozumieć, jakie siły tworzą warunki do likwidacji i co jest likwidowane.

Ten post obejmuje podstawy i daje zrozumienie mechaniki i ról które są w to zaangażowane.

Jest to tłumaczenie oryginalnego artykułu: https://teamkujira.medium.com/an-intro-to-liquidations-on-anchor-protocol-c03676df27e6

Aplikację można testować pod tym adresem: https://orca.kujira.app/

Zacznijmy od tego, co jest likwidowane:

POZNAJ ANCHOR, PLATFORMĘ KREDYTOWĄ

Anchor Protocol to rynek finansowy. Platforma pozwala użytkownikom pożyczyć jeden składnik aktywów, gdy dostarczają drugiego jako zabezpieczenia (collateral) pożyczki (loan). Zabezpieczenie jest blokowany jako poręczenie (surety) od pożyczonej kwoty.

DLACZEGO KTOŚ MIAŁBY TO ROBIĆ ?

Kredytobiorcy (borrowers) oferują aktywa (assets) jako zabezpieczenie(collateral), gdy chcą wykorzystać ich wartość bez ich sprzedaży. Pożyczając pod zastaw posiadanych aktywów, mogą wykorzystać pożyczkę bez sprzedawania swoich aktywów w celu generowania kapitału.

Pożyczanie ma sens, jeśli pożyczkobiorca chce mieć dostęp do kapitału i swobodę korzystania z pożyczonego kapitału w dowolny sposób.

STABILNE I NIESTABILNE

Anchor wypożycza UST, stablecoin o ustalonej wartości do dolara. 1 USD jest zawsze wart 1 UST (praktycznie zawsze).

To jest właśnie to, co Anchor pożycza kredytobiorcom.

W zamian kredytobiorcy stakują (deponują w Anchorze) aktywa niestabilne. Obecnie jest to tylko bLUNA lub bETH, ale prawdopodobnie w przyszłości pojawi się więcej niestabilnych krypto z innych sieci dzięki magii mostów.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Pożyczanie UST jest ryzykownym przedsięwzięciem dla Anchor, dlatego oczekuje się, że pożyczkobiorcy zmniejszą to ryzyko, zapewniając zabezpiecznie (collateral). To zabezpieczenie przybiera obecnie formę LUNA lub ETH, które są połączone (bond) z bLUNA i bETH.

Anchor umożliwia pożyczkobiorcy wypłatę do 60% wartości złożonego zabezpieczenia.

Zmiana wartości zainwestowanego aktywa oznacza, że ​​łączna wartość zabezpieczenia udzielonego przez kredytobiorcę może potencjalnie spaść poniżej wymaganego 60% pożyczonej kwoty. Kiedy tak się dzieje, pożyczka staje się „zagrożona” i może zostać zlikwidowana.

CO ZNACZY LIKWIDACJA ?

„Likwidacja” brzmi onieśmielająco, ale to prosta koncepcja i niezbędny element utrzymania zdrowego systemu kredytowego.

Likwidatorzy (liquidators) zapewniają, że dostawcy funduszy nie zbankrutują przez utratę kapitału na rzecz nieściągalnych długów, a utrzymując wypłacalność kredytodawców, likwidatorzy zapewniają kapitał dostępny dla potencjalnych kredytobiorców.

Likwidatorzy utrzymują system sprawny.

Gdy pożyczka jest zagrożona, likwidator może zdecydować się na likwidację pożyczki. W efekcie wkraczają, aby zapłacić różnicę między całkowitą wartością zabezpieczenia oraz łączną wartością wymaganego minimalnego procentu pożyczonej kwoty, w celu utrzymania działania systemu.

CO LIKWIDATOR MA W ZAMIAN

Likwidatorzy spłacają zabezpieczenie kredytobiorcy w jego imieniu.

Pamiętaj, że pożyczka jest w stablecoin (UST), więc wartość zabezpieczenia jest mierzona w UST. Likwidacja jest zatem opłacana w UST.

Po pomyślnej likwidacji zagrożonej pożyczki kredytodawca (w tym przypadku Anchor) odzyskuje pożyczone UST, a kredytobiorca ma pożyczone UST. Zabezpieczenie wniesione przez kredytobiorcę przechodzi na własność likwidatora.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z BYCIA LIKWIDATOREM

Likwidatorzy są wynagradzani za swoją pracę premią. A mianowicie jest to przecena niestabilnego składnika aktywów wykorzystywanego jako zabezpieczenie kredytu.

Ta stopa dyskontowa (discount rate) na ORCA może wynosić od 1% do 30%. Oferty można składać na dowoloną z tych premii.

Siły działające na rynki oznaczają, że likwidatorzy przyjmujący niższą premię (mniejszą promocję) będą pierwszymi, którzy uzyskają dostęp do zagrożonych zabezpieczeń. Po zrealizowaniu wszystkich ofert złożonych z niższymi stawkami, dostępne będą oferty z wyższymi stawkami.

Na razie ważne jest zrozumienie mechaniki:

  • Pożyczkobiorca ustanawia zabezpieczenie w postaci aktywów niestabilnych, aby zabezpieczyć pożyczkę od Anchor.
  • Pożyczka jest udzielana w formie stabilnego środka trwałego — UST.
  • Kwota pożyczki to maksymalnie 60% wartości zabezpieczenia.
  • Jeżeli wartość zabezpieczenia, czyli aktywa powiązanego (bonded) spadnie do punktu, w którym pożyczka przekroczy próg, uważa się, że jest ona zagrożona.
  • Kiedy zagrożona pożyczka zostaje zlikwidowana, pożyczkodawca otrzymuje spłatę w UST, a pożyczkobiorca traci swoje zabezpieczenie.
  • Likwidator, który spłacił pożyczkodawcy niedobór wartości zabezpieczenia, jest rekompensowany samym zabezpieczeniem.

Jeśli ogarnąłeś to, możesz iść dalej!

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl