Dziś przedstawiamy pierwszą aplikację zbudowaną na ekosystemie Glow. Misją Glow jest pomoc użytkownikom na całym świecie w oszczędzaniu poprzez szeroką gamę produktów przynoszących zyski, wykorzystujących stabilne oprocentowanie Anchor.

Pierwszym z tych produktów jest Glow Lotto, bezstratna loteria zbudowana na Terra.

Historyczne spojrzenie na loterie przenosi nas z powrotem do chińskiej dynastii Han, kiedy to pierwsze ślady loterii zostały odnotowane między 206 a 187 rokiem p.n.e. Uważa się, że loterie te pomogły sfinansować takie projekty jak Wielki Mur Chiński. Pierwsze znane europejskie loterie odbyły się w czasach Imperium Rzymskiego, głównie jako rozrywka na przyjęciach.

Od tego czasu, loterie ewoluowały w różnym tempie, najczęściej jako forma hazardu, gdzie większość uczestników wnosi swój kapitał i tylko wybrany zwycięzca lub grupa zwycięzców wygrywa pulę, podczas gdy reszta traci swój początkowy kapitał.

Większość graczy jest zazwyczaj podekscytowana możliwością otrzymania dużej nagrody, a samo oszczędzanie nie jest zbyt popularne wśród ryzykantów. Najnowsze innowacje loteryjne w ramach TradFi obejmują Premium Lottery Bonds w Wielkiej Brytanii, a także Million a Month Account (MAMA), program stworzony m.in. przez First National Bank w RPA.

Od 2019 roku jesteśmy świadkami podobnych inicjatyw w przestrzeni DeFi.

Czym są konta oszczędnościowe powiązane z nagrodami?

Loterie No-Loss lub Prize-linked savings to koncepcja wykorzystania szansy na wygranie nagrody w celu zachęcenia do oszczędzania osobistego. Na przykład, odsetki od depozytów są rozdzielane jako nagrody w oparciu o prawdopodobieństwo wygranej. Mechanizm „no-loss” jest świetnym sposobem dla oszczędzających na zdobycie dużej nagrody przy jednoczesnym zarabianiu na odsetkach od swoich pieniędzy, ponieważ depozyt nigdy nie jest stracony w przeciwieństwie do zwykłych loterii. Taki sposób uczestnictwa w loterii może stymulować zdrowsze zachowania u osób, które mają większą skłonność do hazardu.

Glow Lotto jest zarządzane przez nasz smartkontrakt, który zapewnia uczciwość bez możliwości ingerencji człowieka w każdy wylosowany wynik. Nie ma tu żadnych sztuczek, tylko technologia i zachęty! Nasz smartkontrakt będzie dostępny na zasadach open-source dla każdego, kto jest ciekaw, aby do niego zajrzeć. Glow Lotto zostało skontrolowane przez Oak Security, wiodącą firmę audytorską w ekosystemie Terra.

W miarę jak podłączamy produkty DeFi, takie jak Anchor, Glow Lotto wykorzystuje ich stabilne odsetki, aby wypełnić pulę loterii. Podczas gdy większość banków daje Ci 0.05% od depozytów, oszczędzanie poprzez Glow Lotto może dać Ci gwarantowane 5% rocznie, plus możliwość wygrania loterii co tydzień.

Jak działa Glow Lotto?

Najpierw zrobimy krótki przegląd Anchor, a następnie podzielimy mechanizm działania Lotto na cztery odrębne sekcje: depozyty, wypłaty, losy i losowanie.

Protokół Anchor służy jako rynek pieniężny pomiędzy pożyczkodawcami i pożyczkobiorcami stablecoinów. Pożyczkodawca może zdeponować swoje stablecoiny na platformie w celu udzielenia pożyczki i zarobić na tym odsetki. Pożyczkobiorcy, z kolei, mogą pożyczać te stablecoiny poprzez zapewnienie aktywów (bLUNA lub bETH) jako zabezpieczenie.

Anchor Protocol działa w oparciu o mechanizm płynnego stakingu. Nagrody za stakowanie zarobione na bLUNA i bETH (więcej aktywów w trakcie przygotowania) przez pożyczkobiorców są upłynniane przez protokół w $UST dla deponentów, pozwalając im zarobić docelową stopę zwrotu do 20%. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak działa Anchor, sprawdź ten link.

Teraz nadszedł czas, aby przedstawić jak działa mechanizm Glow Lotto:

Wpłaty

Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do Terra Wallet z wolnymi środkami $UST.

Za każde 25 UST zdeponowane w Glow użytkownicy otrzymują bilet. Oznacza to, że jeśli wpłacisz 100 UST, otrzymasz 4 bilety. Jeżeli jednak wpłacisz 24 UST, nie otrzymasz żadnego biletu. Jednak dodatkowy UST wpłacony na Twoje konto zapewni Ci 1 bilet. Gdy zdobędziesz kupony podczas wpłacania depozytu, otrzymasz bezpłatny dostęp do Glow Weekly Lotto

Depozyty mają APR (lub odsetki), które gromadzą się na koncie użytkownika i wynoszą około 5%. Dodatkowo, deponenci zarobią tokeny $GLOW jako część nagrody dla deponentów.

Wypłaty

Użytkownicy mogą w każdej chwili wypłacić część lub całą kwotę $UST zdeponowaną na ich koncie. Istnieją dwie opcje wypłaty środków: natychmiastowa wypłata i bezpłatna wypłata.

Za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje natychmiastowej wypłaty, opłata w wysokości 5% zostanie odjęta od całkowitej kwoty wypłaty. Środek ten został wprowadzony w celu zapewnienia uczciwości Glow Lotto, ponieważ zapobiega on próbom oszukiwania systemu przez deponentów.

Bez tej opłaty, deponent mógłby oszukać system wpłacając środki tuż przed wykonaniem loterii, a następnie wypłacając je zaraz po niej. W ten sposób deponent nie zgromadziłby prawie żadnych odsetek od loterii (ponieważ wpłacił środki tuż przed losowaniem, pozostawiając niewiele czasu na naliczenie odsetek), ale miałby takie same szanse na wygraną jak ci, którzy je zgromadzili. Opłata 5% pozwala uniknąć takiego zachowania, ponieważ wartość oczekiwana takich działań staje się ujemna.

Opłata ta jest dzielona proporcjonalnie między graczy GLOW.

Darmowe wypłaty blokują środki do wypłaty na okres jednego tygodnia, po którym to czasie użytkownik może zażądać wypłaconej kwoty i dokonać skutecznej wypłaty. W tym przypadku nie ma żadnej opłaty, która byłaby potrącana z wypłacanych środków.

Losy

Każdy los jest reprezentowany przez sekwencję 5 liczb, każda liczba z przedziału od 0 do 15. „1 2 3 4 5”, „1 2 13 14 15” lub „11 12 13 14 15” to prawidłowe kombinacje numerów losów.

Jeden użytkownik nie może posiadać tej samej kombinacji 5 cyfr dwa razy, ale do 10 różnych deponentów może posiadać te same numery. W przypadku, gdy kilku deponentów posiada ten sam zwycięski kupon, wszyscy odpowiadający deponenci wygrywają po równo.

Gdy użytkownik zdecyduje się na wypłatę środków, z jego konta zostanie usunięta liczba losów proporcjonalna do wypłacanej kwoty.

Losowanie nagród

Losowanie nagród odbywa się raz w tygodniu w niedzielę w nocy GMT. Po losowaniu, nagroda jest rozdzielana pomiędzy posiadaczy zwycięskich losów zgodnie z algorytmem podziału nagrody.

Po wygranej w loterii, będziesz mógł natychmiast wypłacić swoją nagrodę UST do swojego Terra Wallet!

Gdy loteria jest losowana, „idealny zwycięski los” jest generowany losowo. Następnie, pula loterii jest rozdzielana pomiędzy posiadaczy zwycięskich losów.

Los jest zwycięski, jeśli jego pierwsze dwa numery są zgodne z pierwszymi dwoma numerami idealnego zwycięskiego biletu. Wśród zwycięskich losów, istnieją cztery poziomy: brązowy, srebrny, złoty i diamentowy. Poniżej przedstawiamy przykład, aby lepiej to zrozumieć. Dla tego przykładu, powiedzmy, że zwycięski los jest 53780:

  • 2 kolejne dopasowania (brązowy) – dowolny los zaczynający się od 53XXX taki jak 53012
  • 3 kolejne dopasowania (srebrny) – każdy los zaczynający się od 537XX, taki jak 53710
  • 4 kolejne dopasowania (złoto) – każdy los zaczynający się od 5378X taki jak 53782
  • 5 kolejnych dopasowań (diament) – każdy los, który dokładnie odpowiada idealnemu zwycięskiemu biletowi

Pula loterii jest dzielona pomiędzy posiadaczy pasujących losów zgodnie z poniższym algorytmem podziału nagród:

  • 5% wśród wszystkich losów brązowych.
  • 15% wśród wszystkich losów srebrnych
  • 30% wśród wszystkich losów złotych
  • 50% wśród wszystkich losów diamentowych.

Należy zauważyć, że wszystkie odpowiadające depozyty wygrywają po równo w przypadku wielu deponentów posiadających ten sam zwycięski los. Oznacza to, że jeśli wygrasz z diamentowym losem, ale diamentowy los jest również w posiadaniu jeszcze jednego deponenta, każdy z nich otrzyma 25% puli loterii.

Jeśli nie ma żadnych losów z danej kategorii (np. nie ma posiadaczy diamentowych losów), odpowiedni % puli (tj. 50%) zostaje przeniesiony do puli na następną loterię.

Przy podziale puli loteryjnej obowiązuje opłata rezerwowa w wysokości 5%. Opłata ta jest dzielona proporcjonalnie pomiędzy stakerami $GLOW.

Zwycięski kupon jest otrzymywany w wyniku zdecentralizowanego, weryfikowalnego i nieprzewidywalnego procesu, jak wyjaśniono w Randomness. To pozwala Glow Lotto dostarczyć uczciwą loterię bez polegania na jakiejkolwiek centralnej stronie. Nikt, włączając w to zespół Glow Core, nie może przewidzieć zwycięskiej kombinacji losów.

Kiedy loteria jest losowana (raz w tygodniu), zarówno wpłaty jak i wypłaty są zablokowane na czas trwania losowania (około 3-5 minut). Pomaga to zapewnić bezpieczeństwo i uczciwość loterii. W przypadku braku tego zabezpieczenia, ktoś mógłby zdeponować i zakupić zwycięskie losy tak szybko, jak tylko odkryje jakie liczby znajdują się na zwycięzkim losie.

Szerzej o Glow

Mamy nadzieję, że przyjemny i łatwy w użyciu produkt, jakim jest Lotto, zachęci użytkowników na całym świecie do oszczędzania i generowania zysków, ale to nie wszystko.

Oprócz innych produktów, takich jak Glow Creators, które zostaną wkrótce wydane, Glow’s SDK sprawi, że niezwykle łatwo będzie budować nowe zdecentralizowane aplikacje w naszym ekosystemie.

Jakie są Twoje przemyślenia na temat Glow Lotto? Jakie inne produkty chciałbyś, aby znalazły się w Glow Yield?

Daj nam znać na naszym Discordzie lub poprzez Twittera!

źródło: link

Website: glowlotto.com


Zachęcamy do zapoznania się z naszymi poprzednimi artykułami na temat Glow Yield.

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl