W najbliższym czasie możemy spodziewać się premiery Edge Protocol.

Poniższym tekstem chcielibyśmy Wam przybliżyć założenia twórców.

Wprowadzenie:

Ekosystem Terra obecnie rozwija się w bardzo szybkim tempie. Obecnie powstaje około 100 nowych protokołów. Protokoły te mają nie tylko tokeny zarządzania, ale także aktywa przynoszące dochód, aktywa syntetyczne i tokeny reprezentujące pozycję. Wszystkie mają unikalne cechy i oczywiście unikalne klasy ryzyka.

Wizją twórców jest bycie infrastrukturą dla przyszłości finansów. Twórcy wierzą, że DeFi powinno być naprawdę zdecentralizowane i wydajne. Dlatego budują Edge Protocol, aby umożliwić ludziom wykorzystanie wszystkich swoich zasobów do maksymalnej wydajności.

W Fazie #1 (jedynej fazie, o której mówimy w tym artykule) powstanie protokół rynku pieniężnego nie wymagającego zezwoleń, który pozwala ludziom tworzyć własny rynek pieniężny poprzez ustalanie własnych warunków. Będąc „bankami dla wszystkich”, Edge Protocol pozwala użytkownikom tworzyć listy, udzielać pożyczek, brać pożyczki, a nawet spieniężać te aktywa w sposób kreatywny, tym samym umożliwiając użytkownikom, protokołom lub DAO tworzenie własnego rynku pieniężnego dla ich konkretnych potrzeb.

Podstawowe składniki:

Aby ułatwić ludziom i protokołom bezproblemowe korzystanie z rynku pieniężnego bez zezwoleń, opracowano 3 główne komponenty Edge Protocol, w których każdy komponent ma swoich udziałowców w następujący sposób.

 • Spersonalizowane tworzenie puli (dla twórcy puli, który może być również pożyczkodawcą)
 • Rynek puli (dla pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy)
 • Likwidacja (dla likwidatora lub dostawcy płynności)

Indywidualne tworzenie puli.

Edge Protocol umożliwia użytkownikom tworzenie dostosowanego rynku pieniężnego (puli pożyczek) o nazwie „Community-created pool” na dwa możliwe sposoby.

1.1 Pula publiczna

Pula publiczna to na ogół rynek pieniężny podobny do Compound, Aave, a nawet Marsa. Wyobraź sobie ekosystem, w którym tworzonych jest 100 pul rynku pieniężnego, z których każda jest tworzona dla określonej funkcji oraz dla określonej grupy użytkowników.

1.2 Pula prywatna

Pula prywatna jest przeznaczona dla konkretnych potrzeb określonych odbiorców docelowych, takich jak ładowanie puli płynności lub nawet usługi pożyczkowe dla małych grup.

Dostosowywanie

Każdy może być twórcą puli. Również każdy twórca puli może dostosować następujące parametry/kryteria według własnego uznania.

1. Zasób

Twórca puli może wystawić dowolny zasób, o ile jest dostępny do wyceny w DEX, na przykład Astroport i Loop.

2. Model stopy procentowej

dNa tym etapie DeFi istnieje wiele modeli oprocentowania czołowych graczy (Aave, Cream Finance, Alpha Homora czy nawet reaktywny model stopy procentowej od Delphi Digital). Twórcy puli mogą łatwo wybrać model oprocentowania, który pasuje do ich tezy lub aplikacji.

3. Wyrocznia

Twórca puli może wybrać, której wyroczni użyć do swojej puli.

4. Model ryzyka

Twórcy puli mogą elastycznie dostosowywać parametry ryzyka przy udzielaniu pojedynczych pożyczek.

4.1 Wartość ryzyka dla każdego składnika aktywów, która zostanie wykorzystana do obliczenia minimalnego wskaźnika nadzabezpieczenia i progu LTV likwidacji.

4.2 Rodzaj likwidacji.

5. Struktura opłat

Twórcy puli mogą elastycznie dostosowywać wysokość opłat pobieranych w ich puli.

5.1 Opłata rynkowa. Opłata na rynku pieniężnym pobierana dla twórcy puli.

5.2 Opłata za zabezpieczenie rezerwy stabilności.

Krótko mówiąc, Edge Protocol pozwala ludziom lub protokołom tworzyć pulę, wymieniając dowolne zasoby i dostosowując wszystkie parametry. Dlatego też twórca puli może zarabiać dzięki opłacie rynkowej zebranej w jego puli. W przypadku protokołu, mogą stworzyć własną pulę i cieszyć się drugim strumieniem przychodów z opłaty rynkowej, której nie mogą uzyskać, jeśli działają tylko jako pożyczkodawca na innym rynku pieniężnym.

Marketplaces

Edge to nie sam rynek pieniężny, ale protokół ułatwiający ludziom tworzenie rynków pieniężnych. W rezultacie Edge umożliwia również tym, którzy nie są twórcami puli, udzielanie pożyczek i pożyczanie w różnych pulach bez wymaganych pozwoleń. Dzięki Edge Portal użytkownicy mogą łatwo i niezawodnie uzyskać dostęp do mnóstwa pul.

Edge Portal

Pożyczkodawcy mogą znaleźć dowolną pulę, w której znajdują się aktywa, które chcą pożyczyć. Mogą wtedy udzielić pożyczki, aby uzyskać dochód w stopie procentowej określonej w tej puli, podczas gdy pożyczkobiorca może wybrać dowolną pulę i wykorzystać swoje aktywa do zabezpieczenia pożyczki innych aktywów z tej samej puli. Działając jako rynek, Edge umożliwia różnorodne pule aktywów i modele stóp procentowych, które naszym zdaniem przyniosą najlepsze dostosowanie dla każdej grupy ludzi, na przykład pula skoncentrowana na aktywach niestabilnych, pula skoncentrowana na akcjach, pula skoncentrowana na stablecoinach itp.

Likwidacje

Ponieważ Edge pozwala ludziom bez pozwolenia wystawić dowolny zasób w utworzonej puli, istnieje nieodłączne ryzyko wynikające z niestabilnej ceny niektórych aktywów. W rezultacie Edge Protocol celowo zaprojektował mechanizm likwidacji, aby złagodzić ryzyko.

Rezerwa stabilności

Zainspirowani koncepcją „puli stabilności” z Liquity Protocol, wprowadzamy innowacyjną koncepcję „rezerwy stabilności”, aby zapewnić nowy sposób likwidacji, który jest zgodny z koncepcją rynku pieniężnego Edge bez zezwolenia.

Tradycyjnie na rynku pieniężnym, gdy LTV dla poszczególnych aktywów przekracza próg, protokół ujawnia swoje zabezpieczenie, aby umożliwić użytkownikom likwidację poprzez zamianę zabezpieczenia za pośrednictwem DEX. Jednak w kontekście bez zezwolenia likwidacja na zewnątrz może być trudna ze względu na niewystarczającą płynność w DEX, a nawet wpływ na cenę.

W związku z tym Edge będzie miał rezerwę stabilności specjalnie na likwidację aktywów poprzez zamianę aktywów w rezerwie na zabezpieczenie podwodne. Likwidator zdeponuje swoje aktywa w rezerwie stabilizacyjnej i będzie cieszyć się zyskiem z zysku pożyczkodawcy, który płaci za wkład rezerwy stabilizacyjnej do zabezpieczania przed ryzykiem ich aktywów kredytowych. Wierzymy, że ta koncepcja byłaby nowym prymitywem finansowym dla ludzi i wkrótce omówimy więcej w naszym Litepaperze.

Zastosowanie

 • Użyj infrastruktury Edge Pool, aby zbudować operacje bankowe na swojej platformie
 • Drugi strumień przychodów dla sąsiednich protokołów w Terra Ecosystem
 • Strumień przychodów dla wszystkich użytkowników TeFi
 • Zarządzanie skarbcem dla DAO i protokołów
 • Lista określonych aktywów (w tym aktywa z terminem zapadalności, aktywa długoterminowe)
 • Pożyczka pod tokeny zarabiające yield/odsetki
 • Pożyczka na zabezpieczenie określonej pozycji/strategii
 • Lewaruj wszystkie dostępne tokeny
 • Stwórz produkt mikrofinansowy (np. Kółko pożyczkowe, ROSCA – Rotating Credit and Savings Association)

Twórcy zapowiedzieli, że niebawem opublikują Litepaper. Jeżeli tylko dokument zostanie opublikowany, przekażemy Wam nowe informacje na temat tego projektu.

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl