Na medium Vertex Protocol pojawił się artykuł o planowanej dacie uruchomienia sieci testowej.

To, co nas napędza, to umożliwienie użytkownikom i protokołom wykorzystania ich potencjału. Naszym zadaniem jest szybkie budowanie i tworzenie wpływowych produktów, które są trwałe. W związku z tym, jesteśmy podekscytowani mogąc ogłosić uruchomienie sieci testowej Vertex 28 lutego.

Sieć testowa protokołów Vertex 

Budowanie to proces testowania, uczenia się i wprowadzania innowacji. Sieci testowe służą jako krytyczny plac zabaw dla smartkontraktów, debugowania i zbierania opinii użytkowników.

MVP sieci testowej Vertex będzie pierwszą okazją dla rodzimych użytkowników Terra do handlu instrumentami pochodnymi przy użyciu dźwigni w ramach ekosystemu. Zachęcamy wszystkich do wypróbowania go, a w celu zebrania opinii użytkowników końcowych utworzona zostanie grupa fokusowa. Jest to również okazja dla naszego zespołu do przetestowania zawiłości zdecentralizowanych instrumentów pochodnych.

Szczegóły

Uruchomienie Testnet będzie składało się z dwóch etapów, z których pierwszy to vAMM dla FX perpetual swaps. Nasz MVP będzie obejmował prosty, przyjazny użytkownikowi dashboard do zarządzania kontem oraz platformę do handlu instrumentami pochodnymi i dostarczania płynności. W drugiej fazie zostaną wprowadzone rynki spot FX. Niezwłoczne aktualizacje UI/UX i ulepszenia funkcji będą dokonywane na bieżąco.

Faza 1 28 lutego | Faza 2 TBA

Łącznie, fazy te stanowią elementy składowe płynnych rynków walutowych Vertex oraz wielowalutowego rozwiązania dla depozytów typu Anchor. Ze względu na elastyczność tego projektu, fazy te stanowią również podstawę dla wielu różnych przypadków użycia DeFi i produktów.

Cechy

Poniżej przedstawiamy wstępne cechy i funkcjonalności Fazy 1. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym użytkownikiem derywatów, czy nowym użytkownikiem DeFi, nasza dokumentacja i instrukcje obsługi pomogą Ci się z nimi zapoznać. Więcej informacji na ten temat, a także kilka podglądów UI/UX, będziemy udostępniać w tygodniach poprzedzających premierę.

Ogólne & dashboard

 • Wallet connect: Rozszerzenie Terra Station i mobile (Terra testnet)
 • Deponuj i wypłacaj zabezpieczenia $UST (zdobądź fundusze testowe)
 • Wartość konta, dźwignia, wykorzystanie depozytu zabezpieczającego, siła nabywcza i wolne zabezpieczenia
 • Otwarte transakcje i pozycje LP

Handel

 • Obsługiwane pary: EUT-UST PERP, CHT-UST PERP, AUT-UST PERP
 • Składanie długich i krótkich zleceń poprzez wybór kwoty lub pożądanej dźwigni
 • Monitorowanie wartości bieżącej pozycji, ceny likwidacyjnej, finansowania i PnL
 • Liniowe wykresy cenowe (narzędzia świecowe i wykresowe zostaną dodane w przyszłości)

Pule

 • Obsługiwane pule: EUT-UST PERP, CHT-UST PERP, AUT-UST PERP
 • Dostarczanie i wycofywanie pozycji LP (pojedyncze aktywa $UST depozyty)
 • Szczegóły puli: prowizja, płynność, wartość pozycji i PnL

Grupa fokusowa

Oprócz tego, że projekt będzie publicznie dostępny, stworzymy grupę fokusową składającą się z około 100 testerów, aby pomóc nam lepiej zrozumieć, czego oczekują interesariusze. Grupa ta będzie się składać z różnych doświadczonych i niedoświadczonych użytkowników Terra DeFi. Zostaną oni poproszeni o przekazanie informacji zwrotnych i uwag za pomocą anonimowej ankiety, które następnie wykorzystamy do kształtowania przyszłego rozwoju Vertex.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, wypełnij ten formularz: https://forms.gle/Fg9VL8yksfhyWex1A

Źródło: link

Więcej o Vertex Protocol przeczytacie w naszym wcześniejszym artykule.

Może Cię zainteresować:

Aby zawsze być na bieżąco, śledź nas na Twitterze.

TerraInfo.pl – https://twitter.com/terrainfopl

Zachęcamy również do dołączenia do kanału informacyjnego na telegramie, oraz grupy dyskusyjnej na discordzie.

Telegram – https://t.me/terrainfopl

Discord – https://discord.gg/UwXNuywQ

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl