Celem tego postu jest przedstawienie puli walidatorów, które zostaną wprowadzone podczas uruchomienia Stader v1 (Plain Staking). Dodatkowo, zajmiemy się również kryteriami wyboru puli oraz dalszym postępem.

Kluczowe tematy

 1. Wprowadzenie do Stader
 2. Co i dlaczego pule walidatorów?
 3. Pule walidatorów Stader v1
 4. Monitorowanie i równoważenie puli walidatorów

1. Wprowadzenie do Stader

Stader jest inteligentną platformą kontraktową stworzoną, aby pomóc stakerom wygodnie odkryć rozwiązania w zakresie stakingu i uzyskać dostęp do najlepszych plonów w oparciu o ich preferencje dotyczące ryzyka.

Stader wprowadza na rynek swój pierwszy produkt mainnetowy Stader V1 na platformie Terra wraz z wydarzeniem Community Farming w dniu 20 listopada.

Oto spojrzenie na kluczowe cechy Stader’s V1:

 • Trzy pule walidatorów – Blue Chip, Community & Airdrops Plus
 • Automatyczna kompensacja nagród za staking, prowadząca do 15-25% wyższego APY (podczas farmingów Community, nagrody Luna będą zamieniane na tokeny SD)
 • Odbieranie airdropów jednym kliknięciem dla stakerów Stader umożliwiających znacznie niższe koszty transakcji.

2. Co i dlaczego Pule Walidatorów?

Pula walidatorów składa się z zestawu wysokowydajnych (>99,85% czasu pracy) walidatorów starannie dobranych, aby zapewnić najlepsze zwroty i zminimalizować slashing. Każda pula walidatorów ma swój temat przewodni, na podstawie którego wybierani są walidatorzy.

Pule walidatorów minimalizują ryzyko slashingu i zachęcają do decentralizacji sieci poprzez rozłożenie Twoich tokenów na wiele wysokiej jakości walidatorów.

3. Pula walidatorów Stader v1

Aby być częścią puli Stader, walidatorzy muszą spełniać progowe kryteria wydajności ustalone początkowo przez zespół Stader. Pozwolimy, aby z czasem decydowali o tym posiadacze tokenów $SD.

 • Walidatorzy muszą mieć >99.85% czasu sprawności (pomiędzy 1 października 21 a 1 listopada 21)
 • Walidatorzy nie mogą mieć żadnych zdarzeń shlashing w ciągu ostatnich trzech miesięcy (od 1 sierpnia 21)
 • Walidatorzy muszą mieć prowizję <= 10%.

Tylko jeśli spełniają kryteria, są dodawani do puli w oparciu o kryteria specyficzne dla danej puli.

W oparciu o ankietę społeczności (700 odpowiedzi) przeprowadzoną na Twitterze, uruchomimy 3 pule. W ciągu kilku tygodni po uruchomieniu będziemy dodawać kolejne pule.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje i kryteria dotyczące puli.

Blue Chip: Pula z walidatorami o najbardziej stabilnej i najwyższej wydajności. W momencie uruchomienia w puli znajduje się 5 walidatorów.

 • Czas pracy > 99.90% (wybrano 5 najlepszych w kolejności malejącej)
 • Siła głosu < 5% i > 1%
 • Brak zdarzeń typu slashing w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Community: Pula z 5 najlepszymi walidatorami, którzy wnoszą znaczący wkład w ekosystem Terra.

 • Wybrani na podstawie ankiety przeprowadzonej przez społeczność na Twitterze
 • Czas pracy > 99,85%.
 • Brak zdarzeń typu slashing w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Airdrop Plus: Pula zoptymalizowana do otrzymywania zrzutów z walidatorami, którzy zapewniają airdropy genesis swoich tokenów protokołu ($ORION $TALIS $NEPT). Pula posiada 3 walidatorów w momencie uruchomienia.

 • Wybrani na podstawie tego, czy walidator zapewnia airdrop własnego protokołu
 • Czas sprawności > 99,85%.
 • Brak zdarzeń typu slashing w ciągu ostatnich 3 miesięcy

4. Monitorowanie i równoważenie puli walidatorów

Stader monitoruje dane walidatorów w czasie rzeczywistym za pomocą wewnętrznych alarmów i monitoringu. W przypadku, gdy zauważymy, że istnieje ryzyko obniżenia wydajności walidatorów, proaktywnie wymieniamy walidatora i przenosimy tokeny na pozostałych walidatorów w puli.

Stader będzie dokonywał przeglądu walidatorów co dwa tygodnie, aby dodać nowych walidatorów do puli. Będziemy również dodawać kolejne pule w oparciu o opinie społeczności, aby doprowadzić do decentralizacji w całej sieci Terra Network.

W dłuższej perspektywie, Stader będzie wybierał walidatorów programowo na podstawie filtrów wydajności. Dodatkowo, jako że platforma Stader jest zdecentralizowana, to społeczność będzie określać kryteria wyboru walidatorów, politykę, itd.

Oryginalny artykuł znajdzie tutaj.

Zachęcamy również do zapoznania się z Litepaper, który dla Was przetłumaczyliśmy.

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl