Aby PRISM mógł osiągnąć swój pełny potencjał, tokeny PRISM muszą być dystrybuowane do zróżnicowanej i zdecentralizowanej grupy przyszłych refraktorów. Dziś ogłaszamy sekwencję startową dla PRISM.

Podsumowanie

PRISM zostanie uruchomiony w 4 fazach:

 1. PRISM Forge. Zamiana UST na tokeny PRISM
 2. PRISM Swap. Tokeny PRISM będą dostępne do wymiany na PRISM AMM, a tokeny PRISM Forge zostaną uwolnione.
 3. PRISM Refract. Niech rozpocznie się refrakcja LUNA!
 4. PRISM Farm. Farm shop  zostanie otwarty, a użytkownicy będą mogli wymienić swoje zyski yLUNA na tokeny PRISM.
źródło: @danku_r
źródło: @danku_r

FAZA 1 – PRISM Forge

Początek 25 stycznia 2022 r.

Podczas tego 5-dniowego etapu, 70 000 000 tokenów (7% całkowitej podaży) zostanie uwolnionych dla uczestników, którzy wniosą UST do puli. W ten sposób zostanie ustalona cena, a tokeny PRISM zostaną rozdane wszystkim uczestnikom proporcjonalnie do ilości UST, które zdeponowali. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy otrzymają taką samą cenę.

Start odbędzie się w dwóch etapach:

Etap 1: Wpłaty i wypłaty (96 godzin)

W tym okresie użytkownicy mogą wpłacić do puli tyle UST, ile chcą. Wpłata w pierwszym etapie nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami i daje uczestnikom możliwość zamiany na tokeny PRISM, przy czym nadal mają oni prawo do wycofania pełnej kwoty wpłaconych UST w dowolnym momencie przed rozpoczęciem etapu 2.

Etap 2: Tylko wypłaty (24 godziny)

Podczas tego etapu, uczestnicy mogą wypłacić tylko UST, które zdeponowali podczas etapu 1. UST wycofane w tym etapie są nieodwracalne i nie mogą być ponownie zdeponowane. Ponieważ tylko wypłaty są dozwolone, w tym etapie cena PRISM może tylko tanieć w miarę upływu czasu. Na koniec drugiego etapu użytkownicy otrzymają tokeny PRISM proporcjonalnie do ilości UST, które posiadają w puli.

Istnieją trzy ważne informacje dla tego etapu:

 • Użytkownicy będą mogli dokonać maksymalnie jednej transakcji wypłaty podczas tego etapu.
 • Ilość UST, które można wypłacić, będzie się zmniejszać na koniec każdej godziny o 1/24 (4.2%) całkowitej ilości UST, które każdy użytkownik posiada na początku etapu 2. Na przykład, w ciągu pierwszej godziny będzie można wypłacić 100%, a następnie 95,8% w następnej godzinie, a następnie 91,7% w następnej godzinie i tak dalej aż do końca 24-godzinnego okresu.
 • Wszystkie tokeny PRISM z tego etapu zostaną uwolnione podczas Fazy 2. Oznacza to, że nie będzie długich okresów nabywania uprawnień ani dużych odblokowań.

Cenę jednego tokena można obliczyć według następującego wzoru:

(Suma UST w skarbcu) / (70 000 000 tokenów PRISM)

Ilość tokenów PRISM, którą otrzymuje uczestnik, można obliczyć jako:

(UST uczestnika w skarbcu / Całkowity UST w skarbcu) x (70 000 000 tokenów PRISM)

Wierzymy, że starty powinny być uczciwe, przejrzyste i łatwe do zrozumienia. PRISM Forge to idealny sposób, na uruchomienie:

 • wszyscy kupujący otrzymają tę samą cenę
 • boty nie zbierają znacznych ilości z początkowej podaży podbijając cenę
 • uczestnicy mają dużo czasu na decyzję na każdym etapie
 • zmniejszenie przeciążenia sieci, ponieważ uruchomienie jest rozłożone na dłuższy okres

Członkowie społeczności wyrazili obawy, że jeśli nie będzie limitów w etapie 2, to więksi uczestnicy mogą próbować zniechęcić innych, deponując znaczne ilości UST w etapie 1, tylko po to, by następnie usunąć znaczne ilości tych UST na samym końcu etapu 2. Mogłoby to być zrobione z zamiarem zniechęcenia uczestników do udziału poprzez sprawienie, że cena wyglądałaby na sztucznie zawyżoną, tylko po to, aby na końcu ją załamać i zapewnić sobie tańsze tokeny. Powyższe środki zostały wdrożone w celu rozwiania tych obaw i zniechęcenia do takiego zachowania.

źródło: @danku_r

FAZA 2 – PRISM Swap

Przewidywany termin 30 stycznia 2022 r.

Po zakończeniu Fazy 1, zostanie utworzona pula PRISM-UST, a wszystkie tokeny PRISM z Fazy 1 zostaną uwolnione. Użytkownicy będą mogli po raz pierwszy kupić tokeny PRISM na DEX.

PRISM używa własnego DEX i Automated Market Maker (AMM) o nazwie „PRISM Swap”, który pozwoli na zdecentralizowaną wymianę tokenów. Po wprowadzeniu zarządzania, pozwoli to posiadaczom xPRISM na określenie dystrybucji opłat swapowych, które będą przypadać zarówno LP jak i posiadaczom xPRISM.

FAZA 3 – PRISM Refract. Niech rozpocznie się refrakcja LUNA!

Przewidywany termin 4 lutego 2022 r.

Po zakończeniu FAZY 2, PRISM otworzy swoją sieć testową dla użytkowników, pozwalając im eksperymentować z refrakcją LUNA. Po krótkim okresie testowym Mainnet zostanie aktywowany i po raz pierwszy w historii użytkownicy będą mogli podzielić swoją LUNĘ na yLUNĘ i pLUNĘ. Aplikacja internetowa pozwoli również użytkownikom na:

 • Stakować yLUNA i zacząć otrzymywać nagrody za stakowanie, które są automatycznie konwertowane na dodatkowe yLUNA i pLUNA oraz airdropy.
 • Dostarczyć płynność i otrzymać w zamian tokeny Liquidity Provider (LP), które następnie mogą być stakowane, aby otrzymywać zachęty płynnościowe.
 • Stakuj PRISM, aby otrzymać xPRISM; uczestnicz w zarządzaniu i zarabiaj na opłatach protokolarnych.
 • Użyj PRISM Swap do handlu lub pozostaw zlecenia limitowane na zakup lub sprzedaż tokenów, w tym PRISM, xPRISM, LUNA, yLUNA, pLUNA, cLUNA, UST i aUST
źródło: @danku_r

FAZA 4 – PRISM Farm. Opening the Farm Shop!

Przewidywane na 9 lutego 2022 r.

Po refrakcji LUNA w yLUNA i pLUNA, użytkownicy będą mogli wymienić swoje zyski yLUNA na tokeny PRISM. Podczas tego etapu będzie 130.000.000 tokenów (13% całkowitej podaży) rozprowadzanych liniowo w ciągu jednego roku. Wydarzenie to będzie miało podobny format do innych wydarzeń związanych z community farmingiem, które użytkownicy znają, gdzie zyski są wymieniane na tokeny protokołu, ale z kilkoma kluczowymi różnicami:

 • Każdy zarobiony token PRISM będzie mógł być odebrany 30 dni później. To płynne uwolnienie oznacza, że nie będzie długich ani dużych vestingów.
 • Użytkownicy będą mogli usunąć swoje yLUNA w dowolnym momencie z eventu farmingowego bez ponoszenia jakichkolwiek opłat za wycofanie.
 • Ponieważ token PRISM będzie już w obrocie na DEX, użytkownicy będą znali bieżącą cenę.

Ostrzeżenie: Dla każdego stakowanego LUNA, zaleca się rozpoczęcie 21-dniowego procesu unstakingu, aby wziąć udział w wydarzeniu farmingowym yLUNA.

źródło: @danku_r
źródło: @danku_r

Dystrybucja tokenów PRISM

 • 20% PRISM Foundation 
 • 7% PRISM Forge
 • 13% yLUNA Farming Event
 • 30% Główni dostawcy i usługodawcy
 • 10% Partnerzy strategiczni, doradcy i współpracownicy
 • 20% Fundusz wspólnotowy i zachęty do zachowania płynności finansowej

Harmonogram vestingu

 • Główni współpracownicy i dostawcy usług – tokeny są nabywane liniowo od 6 do 24 miesiąca
 • Partnerzy Strategiczni, Doradcy i Współpracownicy – tokeny są nabywane liniowo od 6 do 24 miesiąca.
 • WyLUNA Farming Event – nabywane liniowo w ciągu jednego roku od rozpoczęcia wydarzenia
 • Społeczność i zachęty płynnościowe – rozłożone na 4 lata
 • PRISM Foundation – dystrybuowane na TGE do multisigu. Tokeny posiadane przez multisig mogą być użyte do uruchomienia płynności.

Token PRISM

Posiadacze PRISM, którzy chcą uczestniczyć w zarządzaniu, mogą stakować swoje tokeny PRISM i otrzymać w zamian xPRISM, z 21-dniowym okresem unboundingu. Użytkownicy protokołu będą generować opłaty, które będą zbierane, przeliczane na tokeny PRISM, a następnie dystrybuowane do puli xPRISM. Opłaty te mogą pochodzić z kilku różnych źródeł:

 • 10% zysku z yassetów związanych w PRISM, np. tokeny yLUNA, które są w normalnym kontrakcie stakingowym yLUNA lub w yLUNA Farming Event
 • 100% zysku z aktywów nieobligatoryjnych, np. tokenów yLUNA, które są wykorzystywane do zapewnienia płynności finansowej
 • 0,1% wartości wszystkich swapów wygenerowanych w PRISM Swap
 • 0,3% wartości wszystkich zleceń z limitem ceny skutecznie zrealizowanych w PRISM

Jesteśmy podekscytowani, że w końcu mamy PRISM w rękach społeczności.

Info:

Dla wszystkich najnowszych aktualizacji i informacji: Telegram, Discord, Litepaper i Zasoby ➡ prismprotocol.notion.site

Zastrzeżenie: Te daty mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych lub innych. Opłaty pobierane przez wymienione protokoły mogą ulec zmianie. Dalsze zastrzeżenia znajdują się na stronie https://prismprotocol.notion.site/Disclaimer-3e9076a7c6cc4eb39562478b65928972

źródło: link

Podstawy działania PRISM poznasz czytając nasz artykuł.

Może Cię zainteresować:

Aby zawsze być na bieżąco, śledź nas na Twitterze.

TerraInfo.plhttps://twitter.com/terrainfopl

Zachęcamy również do dołączenia do kanału informacyjnego na telegramie, oraz grupy dyskusyjnej na discordzie.

Telegram https://t.me/terrainfopl

Discord https://discord.gg/UwXNuywQ

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl