Szczegółowe informacje dotyczące Squadronów, progów wejścia oraz zasad uczestnictwa.

Oryginalny artykuł w języku angielskim:: https://www.loop.markets/starterra-squadronssquads/

Uwaga StarTerranie!

Nie każdy uczestnik wszechświata, który jest gotowy do podboju innych planet, księżyców i galaktyk w celu uzyskania alokacji, może rywalizować jako indywidualny członek Frakcji. Zaprezentowane dzisiaj szczegóły czyli wprowadzenie Squadronów* pozwoli graczom nie spełniającym minimalnych wymagań dla Frakcji, połączyć siły -lub- zostać przydzielonym do drużyny i rywalizować jako członek jednej z Frakcji! Squadrony pozwalają na uczestnictwo w naszych Zgamifikowanych Tierach nie jako jednostki, ale jako oddział!

Jako członek Squadronu możesz nie mieć niewystarczających zasoby (Kapitału), aby być indywidualnym graczem w ramach Frakcji, ale Twoja rola jest równie ważna w misji eksploracji kosmosu w naszym wszechświecie i poza nim!

Oto podstawy:

  • Ustaliliśmy wymóg dołączenia do squadu za 250 $StarTerra Energy, aby nagradzać graczy wartościowymi alokacjami.
  • Squadrony są sposobem na dołączenie do frakcji bez posiadania minimalnej wymaganej liczby 3000 STE! Pozwoli to TAK NAPRAWDĘ każdemu, kto stakuje $STT lub STT-UST LP na uczciwą szansę uczestniczenia w najbardziej oczekiwanych IDO na naszej platformie.
  • Możesz mieć maksymalnie 2999 $STE, aby dołączyć do squadu, jednak squadrony będą ograniczone pod względem sumy $STT które mogą zawierać i NIE będą mogły uczestniczyć w WhaleCraft.
  • Możesz zostać przydzielony do squadu poszukującego rekrutów lub możesz rekrutować graczy i tworzyć własny squad, korzystając z naszych Smart Kontraktów Allegiance Code!
  • Nasz Allegiance Code (smart kontakty) automatycznie dokona podziału zwycięzkich alokacji w ramach każdego Squadu, nie będzie zatem wymagał dodatkowych kalkulacji przez poszczególne osoby.
  • Gracze, którzy posiadają minimalną wymaganą ilość 3000 $STE mają tę przewagę, że mogą dołączyć do Frakcji jako osoby indywidualne. Nie będą oni mogli brać udziału w Squadronach.

Chociaż wierzymy w krypto jako przestrzeń open-source w której można osiągnąć bogactwo i wolność poza dzisiejszymi instytucjami finansowymi, wszyscy członkowie będą musieli być w pełni udokumentowani poprzez wykonanie KYC. Wszystko to jest niezbędne, aby uczestnicy IDO mogli być rozliczani we Frakcjach lub Squadronach.

Wymagamy KYC z kilku powodów:

  • Po pierwsze, niektórzy z naszych partnerów mających IDO na StarTerze wymagają KYC. Mamy w kolejce wiele projektów, które chcą spełniać obowiązujące normy prawne oraz wychodzić na przeciw przyszłym regulacjom. Ponieważ organy regulacyjne zaczynają zwiększać kontrolę nad kryptowalutami, tokeny które są budowane tak aby wytrzymać próbę czasu, muszą uwzględniać również te przepisy, które wkrótce zostaną wdrożone. My i nasi partnerzy IDO patrzymy na każdy aspekt w perspektywie długoterminowej i zapewniamy naszym projektom, że ich inwestorzy spełnią te wymagania.
  • Drugim powodem wymagania KYC jest to, że giełdy scentralizowane (CEX) będące naszymi partnerami, również wymagają tego od nas jeśli dany token ma być listowany na giełdzie. Nasi partnerzy IDO dają możliwość szybkiego listowania na CEX, a poprzez wykonanie KYC mogą oni pozostać w zgodzie z naszymi partnerami listingów.
  • Na koniec KYC posłuży nam do weryfikacji osób i wyeliminowania aktywności botów, ponieważ gracze muszą wybrać jeden Tier dla IDO, zamiast rozdzielać swoje tokeny na niektóre lub wszystkie Tiery. Jest to część naszych zasad FairPlay, ponieważ naszym celem jest stworzenie unikalnego środowiska, w którym wszyscy gracze mają szansę uczestniczyć w sukcesie swojej Frakcji.

Rozumiemy, że ukończenie KYC może być dla niektórych niedogodnością, jednak skupiamy się na budowaniu przyszłości!
Chociaż bardzo chcielibyśmy zrezygnować z procesu KYC, musimy go wdrożyć, aby podążać za naszą roadmapą, zgodnie z tym, czym StarTerra ma się stać!

Mając już wszystko w gotowości do wdrożenia, nadal słuchamy naszej społeczności, partnerów i doradców. Obliczenia ostatecznych wartości dla wszystkich Tierów są nadal finalizowane. Więcej szczegółów już wkrótce, a zatem kontynuujmy dalej naszą Epicką Przygodę!

Teraz, gdy masz już szerszą perspektywę na to, jak będą wyglądać nasze Zgamifikowane Tiery, czy rozpocząłeś przygotowania do lotu w kosmos?

*Squadrons — tłumaczenie z języka angielskiego to eskadra lub dywizjon, jednak w Polskiej Społeczności Lunatyków popularny stał się zwrot Squadrony (Squadronów, Squadronom itd.) . Słowo to nie jest obecne w języku Polskim, jednak nie widzę przeciwskazań, żeby zaadoptować je na potrzeby naszej społeczności.

CZOŁEM !

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl