Celem tego artykułu jest podzielenie się dalszymi szczegółami na temat naszego najbardziej oczekiwanego tokena Liquid Staking (LunaX). Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o mechanizmie, kluczowych aplikacjach i planie uruchomienia.

Kluczowe sekcje i szczegóły poniżej:

 • Staking jakiego do tej pory nie było
 • Tworzenie rozwiązań dla każdego segmentu
 • Przedstawiamy LunaX – Xtreme Liquidity
 • Mechanizm LunaX
 • Kluczowe zastosowania – Earning Xtra
 • Launch

1. Staking jakiego do tej pory nie było

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Lunatykom za niezwykle udany start Plain Staking/Stake Pools na Stader, gdzie już ponad 6800 użytkowników w mniej niż tydzień zdecydowało się stakować za naszym pośrednictwem. Obecnie TVL na Stader wynosi 3.8 milionów $LUNA (ok. 200 milionów $UST).

Setki z Was pytało nas codziennie „Wen Liquid token?„.

Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej o LunaX.

2. Tworzenie rozwiązań dla każdego segmentu

Nasz produkt Plain Staking zaspokaja potrzeby użytkowników, którzy planują utrzymywać aktywa przez bardzo długi okres czasu, nie potrzebują natychmiastowej płynności i mają zamiar aktywnie uczestniczyć w DeFi.

Rozumiemy, że istnieje kilka segmentów użytkowników, którzy preferowaliby dodatkowe rozwiązania:

 • Natychmiastowa płynność: Możliwość natychmiastowego wyjścia z pozycji aktywów.
 • Zwiększone zyski: Możliwość maksymalizacji zysków podczas zdobywania nagród za stakowanie i airdropy.

Płynne tokeny stakingowe zapewniają rozwiązanie powyższych problemów poprzez tokenizację aktywów możliwych do stakowania.

3. Przedstawiamy LunaX – Xtreme Liquidity

LunaX to płynny token do stakowania firmy Stader, który umożliwia natychmiastowe odblokowanie stakowanej $LUNA i otwiera możliwości dla wszystkich protokołów DeFi.

Z LunaX, użytkownicy mogą mieć następujące korzyści:

 • Autokomponowanie $LUNA i stablecoinów (po konwersji na $LUNA)
 • Dalsze zarabianie na airdropach (na podstawie cotygodniowych airdropów)
 • Natychmiastowa płynność i możliwości zwiększania zysków

Oto szybkie porównanie płynnego i zwykłego stakingu:

4. Mechanizm LunaX

LunaX jest tokenem automatycznie narastającym (podobnie jak aUST), który może być wybijany, gdy użytkownicy stakują w Stader, korzystając z płynnej puli stakowania. Oto spojrzenie na kluczowe mechanizmy w całym cyklu życia LunaX.

 1. Minting: Użytkownicy mogą mintować LunaX poprzez staking Płynnej Puli.
 2. Akumulacja i slashing:

2.1 Akumulacja:

 • Nagrody wygenerowane na $LUNA (w tym stablecoiny) będą ponownie gromadzone w regularnych odstępach czasu (na początek 24 godziny).
 • Ponieważ nagrody są akumulowane, nie ma wzrostu w podaży LunaX, stąd cena LunaX wzrasta w stosunku do $LUNA

2.2 Slashing:

W przypadku slashingu, podaż LunaX pozostaje taka sama, ale cena spada, ponieważ zmniejsza się ilość stakowanej $LUNA.

3. Airdropy do LunaX: Cotygodniowe snapshoty będą wykonywane w losowym momencie, a wszyscy posiadacze LunaX otrzymają airdropy protokołów takiech jak $ANC, $MIR, $VKR, $MINE itp.

4. Spalanie: Użytkownicy mogą spalić LunaX i odstakować $LUNA po aktualnym kursie wymiany za niewielką opłatą za wypłatę. Szczegóły zostaną wkrótce udostępnione.

5. Kluczowe zastosowania – Earning Xtra

LunaX otwiera nowy świat możliwości dla posiadaczy $LUNA.

W trakcie Community Farmingu:

 • Pule Płynności: Podobnie jak inne tokeny, LunaX również będzie posiadał pule

płynności. Zapewniając płynność, użytkownicy otrzymają:

 1. Nagrody w postaci tokenów $SD
 2. Opłaty za wymianę
 3. Dodatkowe zachęty DEX (jeśli istnieją)

Pracujemy z kilkoma protokołami na Terra, aby odblokować kilka możliwości zwiększenia wydajności dla LunaX.

Przyszłe zastosowania:

 • Lewarowany staking: Wykorzystaj dźwignię LunaX, aby pożyczyć $LUNA kilka razy i zdobyć nagrody za stakowanie oraz airdropy proporcjonalne do liczby razy dźwigni (w oparciu o LTV).
 • Prosta dźwignia: Wykorzystaj dźwignię LunaX, aby pożyczyć $UST lub dowolne inne aktywa.
 • Kontrakty terminowe i opcje na $LUNA: Na LunaX można zbudować kilka kontraktów terminowych i opcji. Np. Shorting LUNA, aby spekulować na cenie $LUNA, jednocześnie zdobywając nagrody za staking i airdropy.
 • Kompatybilność między łańcuchami: Ponieważ LunaX jest tokenem akrecyjnym, będzie on kompatybilny z innymi łańcuchami.
 • Integracja Anchor: W przyszłości, potencjalna integracja z Anchor (jeśli zarząd przegłosuje) poprzez konwersję LunaX na bLunaX (oddzielenie nagród w oddzielnym kontrakcie, użycie bLunaX jako zabezpieczenia na Anchor).

6. Launch

Nasze kontrakty Liquid Staking/LunaX przechodzą obecnie audyt, który powinien zakończyć się w pierwszym tygodniu grudnia (niewielkie opóźnienie z powodu Święta Dziękczynienia). Przetestowaliśmy kontrakty wewnętrznie i jesteśmy pewni ich bezpieczeństwa. Wkrótce podzielimy się dalszymi szczegółami dotyczącymi daty uruchomienia LunaX.

Po pełnym audycie, LunaX zostanie uruchomiona z Community Farming. Do 2% tokenów $SD (3 miliony tokenów $SD) będzie dostępne dla dostawców płynności podczas 2-miesięcznego okresu Community Farming.

Oto jak możesz wziąć w tym udział:

 • Podczas Community Farming dla LunaX, użytkownik może stakować z pulą stakingową Stader Liquid i wybić LunaX po obowiązującym kursie wymiany na Stader.
 • Aby farmić tokeny $SD, użytkownicy muszą początkowo zapewnić płynność dla puli LunaX <> Luna LP na Terraswap. Dodatkowe pule zostaną utworzone na innych DEX-ach.
 • Tokeny $SD będą farmione przez dostawców LP codziennie przez pierwsze 2 miesiące po rozpoczęciu farmienia.

Farmione $SD będą nabywane przez okres 6 miesięcy (podobnie jak Plain Staking) i nie ma żadnych opłat za wycofanie dla dostawców LP.

Bądź na bieżąco z kolejnymi aktualizacjami.

źródło: link

Zapraszamy również do zapoznania się z poprzednimi artykułami na temat Stader.

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl