Kilkanaście minut temu na profilu Shade Protocol na Twitterze, pojawiła się informacja o airdropie dla stakerów $LUNA.

Czym jest Shade Protocol?

Shade Protocol jest ambitnym zestawem produktów warstwy aplikacji, skoncentrowanych na prostym doświadczeniu użytkownika końcowego, które obejmuje domyślne włączenie prywatności. Te wzajemnie połączone produkty DeFi chroniące prywatność, zbudowane na Secret Network, zmienią DeFi, jakie znamy – umożliwiając tworzenie i wymianę wartości następnej generacji. Silk jest pierwszym zastosowaniem Shade Protocol. Silk jest natywnym, chroniącym prywatność stablecoinem Secret Networks, który będzie podstawą wszystkich innych aplikacji Shade Protocol, które zostaną stworzone. Dodatkowo, token zarządzający dla Shade Protocol (Shade / $SHD) zostanie zintegrowany z wszystkimi innymi produktami, które są (lub nie są) wymienione w roadmapie projektu.

Strona projektu: shadeprotocol.io

Szczegóły snapshotu powinny zostać ogłoszone 11 października. Jeżeli tylko informacja się pojawi, na pewno ją tutaj przekażemy.

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl