Tlanders!

Wiemy, jak ważne są prawne aspekty naszego projektu.

Wielu członków naszej polskiej społeczności przekonało się o tym w udzielanych przez nas wywiadach. Nie chcemy, aby nasza międzynarodowa społeczność miała mniejszą wiedzę na temat Terra Landu.

Każdy Tlander jest dla nas tak samo ważny, dlatego przygotowaliśmy dla Was FAQ, w którym odpowiemy na najczęściej zadawane pytania.

Jeśli jeszcze nie dołączyłeś do wszystkich naszych mediów społecznościowych, serdecznie Cię zapraszamy.

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez nasz oficjalny kanał Telegram. Tam uzyskasz najszybszą odpowiedź na swoje pytania.

Tutaj znajdziesz wersję wideo – https://youtu.be/I4qiAUS3Cu0

1. Czym jest TerraLand ?

Projekt Terra Land to globalna platforma transakcyjna przeznaczona do sprzedaży całych nieruchomości lub ich części, oparta na technologii blockchain. W pierwszym etapie będą to nieruchomości inwestycyjne klasy komercyjnej, czyli takie, które zapewniają zwrot inwestorom bez dalszego zaangażowania.

2. Jak wygląda proces inwestycyjny w Terra Land?

W momencie rozpoczęcia zbiórki, Terra Land zawiera z właścicielem nieruchomości umowę przedwstępną lub rezerwacyjną. Jeżeli nie zostanie zebrane 100% kwoty potrzebnej do zakupu nieruchomości, wpłacone środki są zwracane inwestorom. Jeśli wymagana kwota zostanie zebrana, dla każdej nowej nieruchomości tworzona jest spółka celowa, która następnie staje się własnością właściciela nieruchomości. Zebrane środki są przeliczane na FIAT, a kwota zakupu jest wysyłana do właściciela. Po dopełnieniu wszystkich formalności inwestorzy, którzy uczestniczyli w zbiórce otrzymują tokeny przypisane do danej nieruchomości i podpisują z firmą umowę opcyjną, na mocy której w każdej chwili można bezpłatnie zamienić swoje tokeny na realne udziały w firmie, która jest właścicielem nieruchomości. Jest to o tyle ważne, że umowa ta po pierwsze gwarantuje, że Twoja inwestycja nie zostanie utracona nawet w przypadku utraty tokenów, po drugie jest to zobowiązanie spółki wobec inwestora, nawet jeśli zmieni się zarząd, platforma przestanie działać itp. Jeśli opcja zostanie wykonana, to tokeny zostają spalone, a inwestor oficjalnie staje się współwłaścicielem spółki.

3. W jaki sposób podejmowane są ważne decyzje dotyczące nieruchomości ?

Zarówno w naszym regulaminie, jak i w umowach zawieranych ze spółką, znajduje się zapis, że wszelkie decyzje dotyczące sprzedaży lub obciążenia nieruchomości będą podejmowane na podstawie głosowania inwestorów posiadających tokeny. Decyduje głos większości, tj. liczba głosów osób, których łączny stan posiadania tokenów wynosi co najmniej 51% ogółu.

4. Skąd pozyskujecie nieruchomości dostępne na platformie ?

Do tej pory nawiązaliśmy współpracę z pośrednikami nieruchomości, którzy zostali wybrani spośród tych, którzy spełnili nasze wymagania. Były to m.in. wieloletnie doświadczenie, nieskazitelna reputacja, pozytywne rekomendacje partnerów biznesowych, wiedza i wsparcie w całym procesie od wyboru nieruchomości po sfinalizowanie wszystkich aspektów prawno-administracyjnych oraz zapewnienie współpracy z renomowanym operatorem najmu w razie potrzeby. W ten sposób nawiązaliśmy współpracę z kilkoma firmami, dzięki czemu mamy już dostęp do nieruchomości z ponad 20 krajów, na 4 kontynentach.

5. W jaki sposób sprawdzacie Państwo nieruchomości?

Każdorazowo, przed dokonaniem transakcji zakupu, zlecamy lokalnej renomowanej kancelarii prawnej przeprowadzenie audytu prawnego danej nieruchomości, a także ekspertyzy jej stanu technicznego i wyceny.

6. Którzy inwestorzy instytucjonalni zainwestowali w Państwa projekt ?

– Kapitał SkyVision

– DWeb3 Capital

– Kapitał Raptor

– UB Ventures

– Thi VC

– Grizzly Capital

7. W jaki sposób sfinansowaliście budowę platformy ?

Korzystaliśmy z finansowania publicznego. W 2020 roku otrzymaliśmy GRANT z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które wspiera innowacyjne projekty w ramach budżetu Unii Europejskiej. Proces ten był bardzo złożony i wymagający. Nasz projekt był sprawdzany głównie pod kątem zgodności z przepisami prawa. Cały proces trwał około 9 miesięcy i zakończył się sukcesem.

8. Co się stanie, jeśli Terra Land zostanie zamknięta z różnych powodów? Co z nieruchomościami?

Opracowany przez nas model uwzględnia również taką możliwość, ponieważ nieruchomości są oddzielone od spółki głównej w osobne podmioty. Majątek tych podmiotów stanowi nieruchomość, a zgodnie z umową spółki nieruchomość nie może być sprzedana lub obciążona bez zgody inwestorów. Nawet gdyby Terra Land, jako rynek, zaprzestała działalności, pozostaje zobowiązanie wszystkich spółek powstałych w wyniku nabycia nieruchomości wobec inwestorów, a realizacja tego zobowiązania jest nadal możliwa.

9. Co jeśli wieloryb kupi 51% nieruchomości i będzie miał wyłączne prawo do podejmowania decyzji, albo ktoś zrobi sobie interes w zbudowaniu portfela nieruchomości, którymi będzie mógł zarządzać za 51% ich wartości ?

W standardowej ofercie na platformie będzie możliwość zainwestowania przez jednego użytkownika do 40% wartości nieruchomości, aby zapobiec sytuacji, w której jedna osoba kupi pakiet kontrolny. Powyżej tych 40% będzie tylko jedna opcja – 100%. Jeśli okaże się, że zbyt wiele nieruchomości jest sprzedawanych w całości, wyłączymy część oferty, która będzie miała możliwość kupienia jej w całości.

10. Czy finansujecie budowę nieruchomości ?

Nie, nie finansujemy. W naszym modelu nie pozwalamy inwestorom na finansowanie budowy lub wykończenia nieruchomości. Naraziłoby to ich na niepotrzebne ryzyko. Wyjątkiem jest nieruchomość, która zostanie przekazana nie później niż miesiąc po zakończeniu zbiórki, pod warunkiem, że posiada już finansowanie na dokończenie budowy.

11. Czy mogę sprzedać swoje udziały ?

Tak, w pierwszym kwartale 2022 roku wprowadzimy rynek wtórny do obrotu opcjami na nieruchomości zakupione na platformie. Każdy użytkownik będzie mógł wystawić zarówno opcję sprzedaży, jak i kupna po dowolnie wybranej przez siebie cenie.

12. Co jeśli mam podpisaną umowę i wyślę token nieruchomości do innej osoby ?

Nie ma takiej możliwości. Tokeny nieruchomości nie mogą być przekazywane bez udziału platformy. Powodem tego jest fakt, że każdy użytkownik musi zostać zweryfikowany (KYC), aby kupić nieruchomość.

13. Kto jest fizycznym właścicielem nieruchomości zakupionej na platformie ?

Z pomocą naszej platformy, kupujesz opcję na udziały SPV, która jest właścicielem nieruchomości. Opcja ta daje Ci możliwość uczestniczenia w zyskach z nieruchomości, a po wprowadzeniu rynku wtórnego możesz swobodnie handlować nimi za pośrednictwem platformy pomiędzy innymi użytkownikami.

Jeśli jednak chcesz zrealizować opcję, nie ma żadnego problemu, wyrażasz swoją wolę poprzez platformę, przesyłasz token do smart kontraktu, w którym jest on spalany i jednocześnie podpisujesz umowę realizacji opcji. Należy jednak pamiętać, że w tym momencie kryptowaluta jest wymieniana na realną akcję, co wiąże się z obowiązkiem podatkowym the tax obligation. Dodatkowo nie ma możliwości handlu taką akcją na platformie.

14. W jaki sposób podpisywana jest umowa pomiędzy spółką a inwestorem, czy jest do tego wymagany notariusz ?

Nie, notariusz nie jest wymagany. W lipcu 2021 roku w Polsce zostały wprowadzone Proste Spółki Akcyjne. Ich niewątpliwą zaletą jest m.in. możliwość przeniesienia akcji drogą elektroniczną bez udziału notariusza. Cały proces jest w pełni automatyczny, po pozytywnej weryfikacji KYC na platformie, dane do umowy zostaną pobrane automatycznie. Użytkownik będzie musiał jedynie potwierdzić zawarcie umowy, tak jak w przypadku potwierdzenia zapoznania się z regulaminem.

15. Co się dzieje w przypadku śmierci właściciela tokena? Czy są one dziedziczone?

W przypadku śmierci właściciela opcji lub akcjonariusza, jego prawa są dziedziczone zgodnie z systemem obowiązującym w kraju, którego jest obywatelem.

16. Czy nieruchomości będą kupowane dopiero po zebraniu odpowiedniej ilości środków od inwestorów, czy też będą kupowane wcześniej np. na kredyt, a inwestorzy będą wtedy de facto spłacać kredyt ?

W momencie rozpoczęcia zbiórki na daną nieruchomość, podpisujemy z obecnym właścicielem nieruchomości (najczęściej jest to deweloper) umowę przedwstępną na zakup nieruchomości. Gdy zbiórka zakończy się sukcesem, podpisujemy ostateczną umowę kupna w formie aktu notarialnego. Nie dopuszczamy możliwości częściowego pozyskania kapitału i skredytowania pozostałej części.

17. Co jeśli nieruchomość zostanie dotknięta przez kataklizm lub napad? Czy macie Państwo jakieś ubezpieczenie na takie sytuacje ?

Otóż każda firma posiadająca nieruchomość ma zagwarantowane środki finansowe w ramach dochodów z działalności polegającej na wynajmie nieruchomości. Jest to 10% dochodu miesięcznie. Tak więc odpowiadając na pytanie: tak, nieruchomości będą ubezpieczone.

18. W jaki sposób będę mógł zamienić udziały cyfrowe na udziały rzeczywiste? Rozumiem, że konieczna będzie wizyta u notariusza w danym kraju?

Każdy inwestor, który będzie chciał wykonać umowę przedwstępną i stać się oficjalnym właścicielem spółki, będzie mógł to zrobić w dowolnym momencie przechodząc przez odpowiednie procedury objęcia udziałów zgodnie z przepisami danego kraju.

Po wykonaniu opcji, tokeny muszą zostać zwrócone przez inwestora do spółki, a następnie zostaną spalone. Objęcie udziałów wymaga zarządzania inwestycją zgodnie z zasadami obowiązującymi na tradycyjnym rynku nieruchomości, także w kontekście płynności inwestycji. Po wykonaniu opcji na Terra Land obrót udziałami w tej nieruchomości nie będzie już możliwy.

19. Jak poradzilibyście sobie z różnymi procesami sądowymi dotyczącymi nieruchomości w różnych krajach i zabezpieczylibyście kupujących przed fałszywymi informacjami od fałszywych pośredników?

Zakup nieruchomości będzie się teraz odbywał zgodnie z polskim ustawodawstwem. W lipcu 2021 r. w Polsce zostały wprowadzone Proste Spółki Akcyjne. Ich niewątpliwą zaletą jest m.in. możliwość przeniesienia akcji drogą elektroniczną bez udziału notariusza. Przed dodaniem nieruchomości nasze kancelarie sprawdzają, czy PSA może nabyć nieruchomość w danym Państwie oraz jakie wymogi formalne musimy spełnić. Dopiero po potwierdzeniu ścieżki legislacyjnej dodajemy nieruchomość do platformy. Warto wspomnieć, że obecnie prowadzimy analizę innych krajów niż Polska, np. Estonii, Szwajcarii czy Singapuru, aby zabezpieczyć naszych inwestorów przed ewentualnymi zmianami w ustawodawstwie.

Jeśli chodzi o partnerów, z którymi współpracujemy przy poszukiwaniu nieruchomości, są to firmy, które działają na rynku od kilku lub kilkunastu lat i cieszą się nieskazitelną opinią. Jednocześnie budujemy nasz dział rozwoju biznesu, aby móc bezpośrednio pozyskiwać nieruchomości w każdym zakątku świata.

20. Jeśli kupię jedną z nieruchomości w Terra Land, to czy faktycznie jestem właścicielem nieruchomości? I jakie są warunki, aby stać się właścicielem nieruchomości?

Za pomocą naszej platformy nabywają Państwo opcje na udziały w spółce celowej, która jest właścicielem nieruchomości. Opcja ta daje Ci możliwość uczestniczenia w zyskach nieruchomości, a po wprowadzeniu rynku wtórnego możesz nimi swobodnie handlować za pośrednictwem platformy pomiędzy innymi użytkownikami.

Jeśli jednak chcesz zrealizować opcję, nie ma żadnego problemu, wyrażasz swoją wolę poprzez platformę, przesyłasz token do smart kontraktu, w którym jest on spalany i jednocześnie podpisujesz umowę realizacji opcji. Należy jednak pamiętać, że w tym momencie kryptowaluta jest wymieniana na realną akcję, co wiąże się z obowiązkiem podatkowym the tax obligation. Dodatkowo nie ma możliwości handlu taką akcją na platformie.

21. Czy możesz rozwinąć więcej na temat tego, w jaki sposób pozwalacie użytkownikom na zakup nieruchomości przy użyciu blockchain za pomocą tokenów Terra Land ?

Token Terra Land nie jest używany do zakupu nieruchomości. Możesz kupić nieruchomość używając $UST. $TLAND będzie odzwierciedleniem całej platformy i całej użyteczności, którą platforma ma dzisiaj i będzie miała w przyszłości. Będzie to token deflacyjny, dzięki czemu rozwój platformy spowoduje zmniejszenie jego podaży na rynku. Dodatkowo będzie pełnił ważną rolę w produkcie pożyczkowym. Stopniowo chcemy wprowadzać jak najszerszą adopcję tokena $TLAND wraz z platformą.

22. Czy będę miał dostęp do umowy notarialnej kupowanej nieruchomości?

Tak, będziesz miał. Po podpisaniu umowy notarialnej zakupu nieruchomości, udostępnimy wszystkie umowy do stałego wglądu. Będą je mogły otworzyć tylko osoby, które brały udział w danej zbiórce.

Mamy nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił Państwu kilka kwestii, które do tej pory były dla Państwa niezrozumiałe.

Jeśli nadal masz jakieś pytania, pytaj 🙂

Oryginalny artykuł znajdziecie tutaj.

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl