(przyp. Shinobi: starałem się przetłumaczyć najlepiej jak potrafię, ale nie da się ukryć, że oryginalny artykuł jest napisany w sposób nieczytelny i nieakceptowalny dla zwykłego użytkownika).

Koledzy Valkirianie!

Chcielibyśmy przedstawić wam drugą kampanię Valkirii! Valkyrie uruchomi kolejne wydarzenie „Share to Earn” z Pylon Protocol. Ta niecierpliwie wyczekiwana kampania wprowadzi flagowy produkt Pylon Protocol — „Pylon Pools”.

Całkowita pula nagród w kampanii zostanie ogłoszona wkrótce, więc zachęcamy użytkowników do przygotowania $MINE $VKR do wzięcia udziału i udziału w tym ekscytującym wydarzeniu „Share to Earn”!

Więcej informacji znajdziesz poniżej. Jak zawsze zespół Valkyrie jest gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące kampanii.

Podsumowanie Kampanii

Data i Czas

Start: 2 tydzień listopada (dokładna data i godzina zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu)
Koniec: Wydarzenie zostanie ukończone po wyczerpaniu puli nagród.

Całkowite Dostępne NagrodyZostaną Ogłoszone (TBD)
Poinformujemy Cię po ostatecznym potwierdzeniu z zespołem Pylon.

 • Nagroda za uczestnictwo: Zostanie ogłoszona ($MINE)
 • Nagrody za polecenia/udostępnienia: Zostanie ogłoszona($VKR)
 • Okres blokady za uczestnictwo/dystrybucja zysków z nagród: 1 tydzień

Kryteria uczestnictwa w kampanii: Oto kilka warunków określających warunki uczestnictwa

Warunek uczestnictwa: Dodaj 200 UST* równowartość w $MINE do Pylon Pool #1 (18 miesięcy okres vestingu)
*musi to być nowe 200 UST. Istniejący UST w puli nie będzie kwalifikował się do kampanii

 • Depozyt kampanii: Zostanie ogłoszony($ VKR; Depozyt za kampanię $VKR będzie musiał zostać zdeponowany, aby wziąć udział w kampanii. Zostanie on w pełni zwrócony po okresie blokady)
 • Okres blokady: 2 tygodni
 • Status portfela: staking XX $MINE— zostanie ogłoszony (aby kwalifikować się do udziału w kampanii, musisz mieć udziały w zarządzaniu o wartości co najmniej XX MINE USD)
 • Kapitalizacja oparta o polecenia i udostępnienia: zostanie ogłoszona ($VKR)

Szczegóły Kampanii

Cele Kampanii

 • Zaprezentowanie Pylon Pools społeczności Terra

Warunki Nagród — Dokładne nagrody zostaną ujawnione przed wydarzeniem

 • Nagrody za uczestnictwo: XX $MINE przy uczestnictwie
 • Nagrody za polecenia i udostępnienia: [XX $VKR*, XX $VKR**]
  *Otrzymaj XX $VKR za każde polecenie pierwszego poziomu, które pomyślnie uczestniczy
 • **Otrzymaj XX $VKR za każde skierowanie drugiego poziomu, które pomyślnie uczestniczy (drugi poziom to polecenie osoby poleconej)

Więcej szczegółów na temat programu nagród tutaj

Inne ważne uwagi:

 • Uczestnictwo jest ograniczone do jednego razu na portfel.
 • Nagrody za udostępnianie są ograniczone do 2 warstw poleceń (2 layer of referrals). Polecenia na poziom 3 i wyższe nie będą naliczane do nagród.
 • Claimowanie nagród będzie dostępne po dwóch tygodniach od otrzymania nagrody.
 • Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, muszą być spełnione kryteria uczestnictwa (poniżej). W przypadku niespełnienia warunków wstępnych udział nie będzie możliwy.

Kryteria uczestnictwa oraz udostępniania/poleceń

Upewnij się, że spełniasz wszystkie kryteria wydarzenia, ponieważ nagrody nie zostaną przekazane do niekwalifikujących się portfeli.

Depozyt $VKR

Aby pomyślnie uczestniczyć w tym wydarzeniu “Udostępnij i zarabiaj” (Share and Earn), użytkownicy będą musieli wpłacić $VKR (dokładna kwota zostanie ogłoszona przy uruchomieniu). Początkowy depozyt $VKR zostanie zwrócony użytkownikowi po 14 dniach.

 • Wszystkie depozyty $ VKR wykorzystane na wydarzenie zostaną zwrócone w całości po 14 dniach
 • Depozyty $VKR to środek mający na celu zniechęcenie użytkowników do manipulowania portfelami i zapobieganie innym formom nadużywania portfela

Dalsze szczegóły uczestnictwa

Wszystkie portfele muszą spełniać kryteria kampanii, aby kwalifikować się do udziału. Kryteria uczestnictwa zostaną ujawnione przed otwarciem wydarzenia.

 • Opóźnione ujawnienie wymogów uczestnictwa ma zminimalizować złe zachowanie i nadużywanie portfela.
 • Valkyrie Protocol został opracowany z myślą o wspieraniu społeczności. Ciężko pracujemy, aby zminimalizować zachowania związane z nadużywaniem portfela, a uczestnictwo było uczciwe dla wszystkich uczestników

Kapitalizacja nagród z poleceń/udostępnienia

Należy pamiętać, że w wydarzeniu „Share and Earn” obowiązują limity nagród za polecenie/udostępnienie. Limit nagrody za polecenie/udostępnienie jest ustawiony na XX $ VKR. Domyślnie maksymalne nagrody są obliczane jako [x+y] x 2. Jest to limit miękki i można go zwiększyć.

Aby zwiększyć limity nagród za polecenie, użytkownik może stakować $VKR w zarządzaniu (governance). Wzrost limitu jest wprost proporcjonalny do stakowanej ilości $VKR. W tej kampanii nastąpi 30% wzrost łącznej kwoty $VKR stakowanych w governance.

 • Limity nagród za polecenie są celowo ustawione, aby zminimalizować nadużywanie portfela i chronić interesy wspierającej społeczności
 • Nagrody naliczone poza limitem nagrody za polecenie nie zostaną rozdzielone, więc upewnij się, że masz wystarczającą pojemność (capacity) na maksymalny limit tokenów.

Jak uczestniczyć i polecać

Jak uczestniczyć: prosty poradnik

1) Valkyrie WebApp

a) Użytkownik wchodzi na stronę Valkyrie

b) Potwierdza i sprawdza kampanie

c) Weryfikuje czy portfel spełnia wymagania

 • Status portfela — czy portfel spełnia wymagania?
 • depozyt — czy ma wystarczająco $VKR, aby wziąć udział?

d) Przechodzi do aplikacji Pylon WebApp ze strony Kampanii (pojawi się przycisk „Weź udział” (participate) prowadzący do aplikacji Pylon WebApp

e) Bierze udział w Pylon Pool

 • Deponuje 200 UST
 • Deponuje XX $VKR (TBD)

f) Otrzymuje nagrody uczestnictwa

g) Weryfikuje nagrody uczestnictwa na Valkyrie WebApp

h) Sprawdza automatycznie wygenerowany Link Polecający

i) Udostępnia znajomym i społeczności na dowolnym medium (wiadomości, Twitter, telegram itp.)

j) Podnosi limit nagród za więcej $VKR stakowanych na Valkyrie Governance

k) odbiera nagrody zakładce Kampania po okresie blokady

l) odbiera depozyt w zakładce Kampania po okresie blokady depozytu

Bezpośredni Pylon Pool (tak samo jak punkt (d) powyżej)


a) Uczestniczy w Pylon Pool

 • Deponuje 200 UST
 • Deponuje XX $VKR (TBD)

b) Otrzymuje nagrody uczestnictwa

c) Weryfikuje nagrody uczestnictwa na Valkyrie WebApp

d) Sprawdza automatycznie wygenerowany Link Polecający

e) Udostępnia znajomym i społeczności na dowolnym medium (wiadomości, Twitter, telegram itp.)

f) Podnosi limit nagród za więcej $VKR stakowanych na Valkyrie Governance

g) odbiera nagrody zakładce Kampania po okresie blokady

h) odbiera depozyt w zakładce Kampania po okresie blokady depozytu

Polecenia/Udostępnienia

Po pomyślnym wzięciu udziału na stronie Kampanii w aplikacji internetowej Valkyrie zostanie wygenerowany link polecający, dzięki czemu będziesz mógł dzielić się ze swoją społecznością. Aby nagrody zostały naliczone, Twoja osoba polecająca musi użyć Twojego linku polecającego i pomyślnie uczestniczyć w kampanii. Upewnij się, że Twoje polecenie spełnia również kryteria kampanii, dzięki czemu zostaniesz odpowiednio wynagrodzony za polecenie!

Linki do Valkyrie Protocol

Twitter — Telegram — Strona

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl