Uwaga: jest to artykuł techniczny skierowany przed wszystkim do twórców i współtwórców innych projektów na Terra. Wiedza z tego artykułu przekracza standardową wiedzę inwestora. Artykuł ten dodsumowuje kroki niezbędne do integracji z funkcją podwójnej zachęty (dual incentive) Astroport.

Czym są Generatory ASTRO?

Protokół Astroport będzie miał własny token zarządzania, $ASTRO, który będzie również dystrybuowany do Dostarczycieli Płynności (LP) Astroport poprzez wydobywanie płynności (liquidity mining), zgodnie z procesem zarządzania Astral Assembly.

Generatory ASTRO są zaprojektowane tak, aby umożliwić LP korzystanie z podwójnych zachęt zarówno ASTRO, jak i tokenów zewnętrznych społeczności DeFi związanych z pulą (np. MIR lub ANC), jeśli są dostępne.

Podwójne zachęty powinny przynosić korzyści zarówno Astroport jak i innym projektom. Dostarczyciele Płynności (LP) zarabiają więcej tokenów niż w innym przypadku (ponieważ otrzymują dwa tokeny). Ekspozycja na interfejs Generatora Astroport może zapewnić większą płynność projektom Terra, a LP będą mieli lepsze wrażenia z użytkowania dzięki mniejszej liczbie kroków i transakcji.

Jak wyjaśnialiśmy w Litepaper:

Zamiast deponować swoje tokeny Astroport LP bezpośrednio na kontrakcie do stakingu stron trzecich, Dostarczyciele Płynności mogą zdeponować swoje tokeny Astroport LP w jednym z Generatorów ASTRO od Astroportu. Dzięki architekturze pełnomocnika kontraktu (proxy contract), Generatory ASTRO przekazują tokeny LP do odpowiedniego kontraktu do stakingu stron trzecich. Ponieważ użytkownik wydobywa płynność na kontraktach stron trzecich za pomocą generatora ASTRO, te same tokeny LP mogą być śledzone zarówno przez te kontrakty ze stronami trzecimi, jak i przez Astroport. W związku z tym LPs gromadzą oba zestawy nagród (zarówno tokeny ASTRO, jak i tokeny protokołu stron trzecich). Kiedy Dostarczyciel Płynności chce ubiegać się o te przyznane tokeny, (1) generator ASTRO przekazuje odpowiednią ilość ASTRO dla Dostarczyciela Płynności oraz (2) kontrakt pośrednika żąda tokenów stron trzecich należnych Dostarczycielowi Płynności i również je przekazuje.

Ten mechanizm oraz inne z nim związane są w pełni wyjaśnione w Astroport Litepaper.

Jak zintegrować się z Generatorem ASTRO

Oto cztery główne kroki które porjekt powinien przedsięwziąć:

  1. Upewnij się, że Twój token ma już istniejącą pulę w Astroport
  2. Stwórz mechanizm wydobywania płynności, aby nagradzać LP w puli Astroport za pomocą tokena projektu
  3. Wdróż kontrakt pełnomocnictwa generatora specyficzny dla Twojego mechanizmu wydobywania płynności i puli Astroport
  4. Dotrzyj do Astrochads za pośrednictwem Discorda, Twittera lub dowolnego innego kanału

Poniżej zagłębimy się w detale.

Uwaga: przed uruchomieniem Astroportu musisz zostać dodany do repozytorium git, aby zobaczyć przykładowe kontrakty. Skontaktuj się z Łukaszem na Twitterze, ze szczegółami swojego projektu, aby zostać dodanym.

1. Upewnij się, że Twój token ma już istniejącą pulę w Astroport
Jeśli nie istnieje odpowiednia pula dla odpowiedniej pary aktywów, należy ją utworzyć. Tworzenie puli nie wymaga pozwolenia.
Zobacz tutaj odpowiednią dokumentację: https://github.com/astroport-fi/astroport/tree/master/contracts/factory#create_pair

Lub alternatywnie skontaktuj się z współtwórcami Astroport.

2. Stwórz mechanizm wydobywania płynności

Astroport udostępnia przykładowy kontrakt pełnomocnitwa generatora zgodny z kontraktami na stakingu Mirror Protocol. W przypadku nowych projektów, które chcą, aby ich mechanizm wydobywania płynności był zintegrowany z generatorami Astroport, najprostszą ścieżką jest oparcie kontraktów o wydobywanie płynności na projekcie Mirror.

https://github.com/Mirror-Protocol/mirror-contracts/tree/main/contracts/mirror_staking

Alternatywnie mechanizm wydobywania płynności w Anchor jest prostszy i nie powinien wymagać dużych zmian w przykładowym kontrakcie pełnomocnictwa generatora.

Integracja generatora jest nadal możliwa, jeśli masz inny mechanizm wydobywania płynności, ale w następnym kroku wymaga niestandardowej umowy pełnomocnictwa generatora.

3. Wdróż generator kontraktu

Umowa pełnomocnictwa generatora działa jako adapter między generatorem ASTRO a mechanizmem wydobywania płynności. Możesz to stworzyć i wdrożyć samodzielnie.

Astroport udostępnia szablon, który możesz dostosować:

https://github.com/astroport-fi/astroport/tree/master/templates/generator_proxy_template

Astroport dostarcza również pełny przykładowy kontrakt pełnomocnictwa przeznaczony dla mechanizmu wydobywania płynności Mirror:

https://github.com/astroport-fi/astroport/tree/master/contracts/tokenomics/generator_proxy_to_mirror

Jeśli planujesz wdrożyć własny kontrakt, upewnij się, że przeczytałeś i rozumiesz kontrakty Mirror, a jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z twórcami Astroport

4. Dotrzyj do Astrochads

Ostatnim krokiem jest zarejestrowanie nowej kontraktu pełnomocnictwa w generatorze. Ostatecznie zostanie to zrobione poprzez głosowanie w trybie zarządzania, ale na razie wymagana jest transakcja multisig.

Skontaktuj się z współpracownikiem Astroport na Twitterze, Discordzie lub innym kanale, a on może dodać Cię do odpowiedniej grupy, aby omówić Twój kontrakt. Obecni współpracownicy to Luke i Jose z Delphi Labs.

Naprzód i w górę

Wierzymy, że podwójne zachęty będą korzyścią zarówno dla DEX-ów, projektów stron trzecich i Dostarczycieli Płynności i staną się one standardem branżowym. Nie możemy się doczekać połączenia z innymi projektami w ekosystemie Terra, aby popchnąć tę koncepcję do przodu i pomóc Astroport w zapewnieniu ogromnej płynności wszystkim tokenom Terra i nie tylko. Dołącz do tej podróży, śledząc Astroport na Twitterze już teraz:
https://twitter.com/astroport_fi.

Oryginalny artykuł: https://astroport.medium.com/project-guide-how-to-integrate-dual-incentives-with-astroport-generators-2aa13169c5c1