Vertex stworzy pierwszą placówkę do handlu kryptowalutami na Terra, zasilaną przez perpetual swaps.

Kontekst

Jako że krypto rozprzestrzenia się na wszystkie zakątki światowych rynków, niektórzy uczestnicy zostali szczególnie pozostawieni w tyle. Vertex wierzy, że zdecentralizowane finanse mają potencjał by demokratyzować finanse dla wszystkich obywateli świata, ale żeby to zrobić, DeFi musi ostatecznie zastąpić obecnie dostępne narzędzia w TradFi.

DeFi koncentruje się przede wszystkim na wykorzystaniu stablecoinów denominowanych w USD, głównie USDT i USDC. Ograniczenia wynikające z braku wielowalutowego rynku są przejmujące — zwłaszcza dlatego, że rynki inne niż dolarowe są w rezultacie niedostatecznie obsługiwane przez zdecentralizowane finanse.

Vertex ma na celu stworzenie infrastruktury i mechanizmów niezbędnych do wprowadzenia w ramach on-chain rzeczywistych rynków pieniężnych i prawdziwych produktów finansowych.

W szczególności Vertex stworzy zaufany rynek dla zdecentralizowanych stablecoinów oraz derywatów umożliwiając:

  • Poszerzenie użyteczności dla stablecoinów innych niż UST
  • Ułatwienie hedgingu i spekualcji na rynkach kryptowalutowych forex
  • Włączenie uczestników niekorzystających z USD do szeregu łańcuchów i protokołów

Dlaczego Terra? — Zdecentralizowane vs Scentralizowane Stablecoiny

Obecny rynek stablecoinów jest zdominowany przez USDT i USDC. Oba produkty spotkały się z kilkoma kontrowersjami, ale nadal mają największy udział w rynku.

Scentralizowane stablecoiny mają słabe strony w:

  • Ryzyku emitenta — pozostają wątpliwości co do zabezpieczenia aktywów tokenów, jak również samych podmiotów emitujących.
  • Ryzyku jurysdykcji — scentralizowane stablecoiny są nadmiernie narażone na funkcjonowanie określonych jurysdykcji prawnych w zależności od ich fizycznej lokalizacji, co nie odpowiada zdecentralizowanemu charakterowi rynków kryptowalutowych w ogólnym ujęciu.
  • Ryzyku płynności — generowanie płynności w większości stablecoinów lokalnych walut jest niewiarygodnie trudne

Terra rozwiązuje powyższe problemy w sposób przedstawiony poniżej:

  • Ryzyko emitenta — Terra jest całkowicie zdecentralizowana, bez ryzyka powierniczego
  • Ryzyko jurysdykcji — stablecoiny Terra są regulowane przez mechanizm wymiany on-chain i są odporne na wpływy zewnętrzne lub cenzurę
  • Ryzyko płynności — Terra wspiera tworzenie praktycznie dowolnych stablecoinów poprzez mechanizm menniczy i sieć wyroczni, przy czym stablecoiny są powiązane z ceną USD, CNY, JPY, GBP, EUR, KRW, itp. będących już w obiegu

Wysoka przepustowość Terry i architektura niskich opłat umożliwiają bezproblemową transgraniczną wymianę wartości dla każdego i wszędzie, co czyni Terrę idealnym kandydatem do powstania architektury wielowalutowych stablecoinów w krypto.

Dlaczego Perpetuals? — Elastyczność i innowacyjność

Perpetual swaps służą jako elastyczny szkielet dla instrumentów pochodnych na rynkach kryptowalutowych i okazały się solidne w wielu przypadkach. Ponadto rynki instrumentów pochodnych umożliwiają szereg działań zabezpieczających i spekulacyjnych, które w przeciwnym razie byłyby niemożliwe ze względu na brak płynności.

Aby umożliwić adopcję DeFi na całym świecie, jednocześnie zwiększając użyteczność stablecoinów Terra, Vertex proponuje stworzenie rynków perpetual, aby umożliwić lewarowany handel między różnymi parami stablecoinów.

Protokół będzie wykorzystywał wirtualny model AMM (zainspirowany modelem “Curie” z Perpetual Protocol v2), aby umożliwić szybki i płynny handel na zaawansowanej, zorientowanej na użytkownika platformie. Użytkownicy będą mogli otwierać lewarowane długie i krótkie pozycje perpetual z użyciem Terra stablecoinów i aUST jako zabezpieczeniem.

Co dalej? — Produkty finansowe dla wszystkich

Wraz z rozwojem kryptowalut i wzrostem ich zaawansowania, nowi uczestnicy zaczynają domagać się nowych produktów, które replikują i ulepszają rozwiązania TradFi. Obecna koncentracja na stablecoinach denominowanych w USD pozwala uniknąć fragmentacji puli płynności, ale oznacza, że stablecoiny w lokalnej walucie mają trudności ze znalezieniem użyteczności, co ogranicza ich adopcję.

Opierając się na naszym systemie Terra Perpetuals, protokół Vertex ułatwi powstanie całego szeregu nowych produktów DeFi, które uwolnią moc zdecentralizowanych finansów dla wszystkich ludzi na całym świecie.

Aby stworzyć wielowalutową użyteczność, należy rozwiązać problem fragmentacji płynności: rozwiązaniem mogą być rynki instrumentów pochodnych.

Największe możliwości są produktami ubocznymi innowacji w zakresie problemów, z którymi użytkownicy borykają się w świecie rzeczywistym. Vertex wykorzysta postęp technologiczny, aby stać się tkanką łączną dla całego krypto, zasilaną przez elegancką i wydajną konstrukcję mechanizmów oraz dostarczy korzyści kryptowalut i zdecentralizowanych finansów użytkownikom na całym świecie.

To napędza prostą filozofię: umożliwić użytkownikom i protokołom maksymalne wykorzystanie ich potencjału poprzez usunięcie barier w ich adopcji.

Jesteśmy podekscytowani, że możemy rozpocząć tę podróż.

Dalsze informacje i szczegóły dotyczące harmonogramu naszej premiery zostaną udostępnione w nadchodzących tygodniach. Aby być na bieżąco z naszymi postępami, śledź nas tutaj i na:

Twitter: https://twitter.com/vertex_protocol

Telegram: https://t.me/vertexprotocol

źródło: link

Opracowanie: Paweł Huptas

Może Cię zainteresować:

Aby zawsze być na bieżąco, śledź nas na Twitterze.

TerraInfo.plhttps://twitter.com/terrainfopl

Zachęcamy również do dołączenia do kanału informacyjnego na telegramie, oraz grupy dyskusyjnej na discordzie.

Telegram https://t.me/terrainfopl

Discord https://discord.gg/UwXNuywQ

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl