W artykule na Medium MintDAO możemy znaleźć informację, że TGE tokenów $MINT odbędzie się 14 marca o godzinie 12:00 UTC. Aby uniknąć aktywności botów podczas wydarzenia zwiększającego płynność, zespół zastosuje system oferowania sprawiedliwej dystrybucji! Dzięki współpracy ze StarTerra obie społeczności będą mogły skorzystać z systemu, który już udowodnił swoją przydatność, uniemożliwiając zakup 100k $UST przez boty na THE RoboHero!

Kody źródłowe smartkontraktów znajdziecie pod adresem: https://github.com/mintdao/

Czym jest Fair Distribution?

Fair Distribution to system antybotowy, który pozwala użytkownikom kupować tokeny po cenie, która wynika z początkowej płynności lub jest do niej bardzo zbliżona. Tak więc głównym celem systemu jest blokowanie aktywności botów i uniemożliwienie ich działania od samego początku – od momentu dodania płynności. Płynność początkowa MintDAO wynosi 400 000 $UST, a cena tokena wynosi 0,085 $UST.

Kto może uczestniczyć w Systemie Sprawiedliwej Dystrybucji ?

 1. Stakerzy STT (minimum 250 STT na Single Asset Staking)
 2. Każdy posiadacz skrzynki MintDAO!

Zasady dla posiadaczy skrzyń NFT:

Każdy posiadacz skrzyni będzie mógł skorzystać z Systemu Sprawiedliwej Dystrybucji. Maksymalna wielkość oferty zależy od rzadkości skrzyń:

 • Uncommon Chest maks. 1000 $UST
 • Rare Chest maks. 2000 $UST
 • Legendary Chest maks. 3000 $UST

Suma przydziałów wynosi maksymalnie 10 000 $UST na portfel.

Pamiętaj ! Skrzynia musiała znajdować się w Twoim portfelu w dniu snapshota (11/03 o 10:00 UTC)

Jak to działa?

Cały system działa na zasadzie składania zamówień, w których użytkownik określa kwotę $UST, za którą chce kupić tokeny, a także maksymalną cenę, po jakiej jest gotów dokonać zakupu. Zamówienia te są następnie wstępnie finansowane i potencjalnie realizowane.

Proces ten jest podzielony na kilka faz:

 • PlacingOrders
 • RequestedRandomness
 • ShufflingOrders
 • ExecutingOrders
 • Executed
 • LiquidityAdded

Fazy, w których użytkownik może wchodzić w interakcję ze smartkontraktem, zaznaczono na poniższym diagramie kolorem zielonym:

Placing orders

Inwestor musi wybrać kwotę przedpłaty, którą chce wpłacić, a także maksymalną cenę, za jaką jest skłonny dokonać zakupu. Zamówienia wstępne są następnie zbierane przez smartkontrakt. Następnie inwestor musi wpłacić kwotę w wysokości $UST, nie mniejszą niż jego maksymalna estymacja plus prowizja za złożenie zamówienia. Prefinansowanie w wysokości $UST zostanie zablokowane w smartkontrakcie, jednak na tym etapie inwestor może jeszcze zaktualizować swoje zamówienie, zmieniając maksymalną cenę lub całkowicie je anulować, otrzymując pełny zwrot przedpłaty (bez opłat za złożenie zamówienia). W kolejnych fazach nie będzie to już możliwe.

Requested Randomness

Właściciel smartkontraktu kończy poziom Placing orders, wykonując w swoim smartkontrakcie metodę RequestRandomness. Metoda ta zapisuje dane, umożliwiające losowanie w sposób maksymalnie sprawiedliwy. Ponadto od tego momentu inwestorzy nie mogą aktualizować i anulować swoich zleceń. Aby zapewnić maksymalny poziom losowości, wykorzystywany jest smartkontrakt terrand. Tego smartkontraktu do losowań używa np. Loterra.

Następnie sprawdzane jest, czy środki przeznaczone na utworzenie początkowej puli płynności zostały przekazane, a jeśli tak, to smartkontrakt automatycznie przechodzi do fazy Shuffling Orders.

Shuffling Orders

Losowanie jest procesem on-chain i jest napisane w taki sposób, aby mogło działać przy dowolnej ilości żądanych zleceń. Po losowaniu zleceń kontrakt przechodzi do następnej fazy Executing Orders.

Executing Orders

Realizacja zleceń odbywa się na podstawie wyniku losowania (określonego w poprzednim kroku). W tej fazie następuje wpływ na wartość $UST i tokena w puli płynności. Działa to dla każdego zlecenia w następujący sposób:

 1. Zbierz metrykę zlecenia oraz ilość $UST i tokenów w LP
 2. Sprawdź, czy aktualna cena przekracza cenę maksymalną zadeklarowaną przez użytkownika

a) Jeśli tak – zlecenie nie jest realizowane

b) Jeśli nie – zamówienie jest realizowane. Każdy pojedynczy zakup zmienia stosunek $UST i tokenów w LP, co wpływa na cenę kolejnych zamówień.

Na samym końcu użytkownicy mogą wycofać swoje tokeny z wypełnionych zleceń, jeżeli zlecenie zostało zrealizowane, lub przedpłatę $UST z niewypełnionych zleceń.

Po złożeniu wszystkich zamówień i osiągnięciu postępu, rozpoczyna się kolejna faza.

Executed

W tej fazie administrator smartkontraktu musi zidentyfikować adres pary LP, gdzie następnie zostanie umieszczona zaktualizowana (przez wypełnione zlecenia) płynność. Po zaktualizowaniu LP użytkownik może wypłacić środki.

Liquidity Added

W ostatniej fazie: tokeny, przedpłacone $UST i opłaty (administracyjne) mogą zostać wycofane. Użytkownicy, których zamówienia zostały zrealizowane, mogą odebrać swoje tokeny – jednak pod pewnymi warunkami, np. liniowe nabywanie uprawnień przez określony czas. Jeśli zamówienie nie zostało zrealizowane, Użytkownik może wycofać swoje $UST pomniejszone jedynie o opłaty pobrane za złożenie zamówienia.

Opłaty mogą być wypłacane wyłącznie przez właścicieli smartkontraktów.

Dodatkowe funkcje:

Korzystając z rozwiązania backendowego, można oszacować szanse na realizację zamówienia. Szansa na realizację zamówienia spada, gdy inni użytkownicy składają zamówienia z wyższymi cenami maksymalnymi. Użytkownik ma więc szansę zaktualizować swoje zamówienie, aby odnieść końcowy sukces.

Ostateczną cenę tokena można oszacować po zrealizowaniu wszystkich złożonych zamówień.

Najważniejsze informacje:

 • Snapshot właścicieli skrzyń: 11/03 o 10:00 UTC
 • Początek systemu sprawiedliwej dystrybucji: 11/03 o 18:00 UTC
 • Koniec systemu sprawiedliwej dystrybucji: 14/03 o 10:00 UTC
 • Początek TGE: 14/03 o 12:00 UTC

Może Cię zainteresować:

Aby zawsze być na bieżąco, śledź nas na Twitterze.

TerraInfo.plhttps://twitter.com/terrainfopl

Zachęcamy również do dołączenia do kanału informacyjnego na telegramie, oraz grupy dyskusyjnej na discordzie.

Telegram https://t.me/terrainfopl

Discord https://discord.gg/UwXNuywQ

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl