Ze względu na stale rosnące zainteresowanie NFT, w dzisiejszym artykule przedstwiamy Monster DAO.

Monster DAO jest pierwszą zdecentralizowaną autonomiczną organizacją (DAO) na Terra Blockchain, która kolektywnie kupuje, posiada i sprzedaje blue chipowe NFT z różnych blockchainów, mając na celu wyłącznie przechwytywanie wartości i dzielenie się nią z członkami DAO.

Jako DAO, jednym z głównych celów jest usunięcie wysokich barier cenowych dla wejścia na rynek poprzez zaoferowanie społeczności możliwości uczestniczenia i posiadania własnych projektów, takich jak Galactic Punks, Bored Apes Yacht Club (BAYC), Crypto Punks, Decentraland i wielu innych.

Początkowo działania DAO będą koncentrować się na rynku NFT, ale jeżeli społeczność wykaże zainteresowanie, mogą zostać rozważone inne możliwości inwestycyjne w Metaverse, DeFi, P2E Gaming i inne. Dzięki współpracy członków, DAO będzie miało możliwość dostępu do projektów na wysokim poziomie.

Zespół będzie przeprowadzał zbiórki, a za zebrane środki będzie dokonywał inwestycji. Częstotliwość przeprowadzania nowych zbiórek będzie zależała od popytu na NFT należące do DAO oraz od potrzeby zakupowej nowych NFT.

RADA DAO

Zostanie powołana Rada DAO złożona z zespołu założycielskiego oraz członków społeczności, którzy zostali wybrani przez członków DAO. Członkowie DAO będą ubiegać się o członkostwo w tej radzie, prezentując swoją wiedzę i umiejętności w zakresie NFT.

Rada DAO będzie zwoływać posiedzenia co dwa tygodnie, a notatki z nich będą udostępniane wszystkim członkom DAO. Ponadto Rada będzie na bieżąco informować społeczność o sprawach związanych z zarządzaniem za pośrednictwem Discorda.

Rada DAO będzie odpowiedzialna za przechowanie i prezentację istniejących NFT, współpracę z artystami i przedstawicielami branży, strategię dotyczącą rodzaju NFT, na których koncentruje się DAO, oraz przygotowywanie propozycji nowych nabytków.

Rada DAO będzie również odpowiedzialna za przedstawianie nowych propozycji przejęć, a także za zbieranie propozycji przejęć z DAO, uzyskiwanie wstępnego konsensusu i poddawanie ich pod głosowanie. Osoby niebędące członkami Rady będą mogły zgłaszać propozycje przejęć, brać udział w dyskusjach i głosowaniach, ale nie będą mogły samodzielnie tworzyć propozycji.

Potencjalne propozycje zostaną zebrane z DAO i najpierw przedyskutowane wewnętrznie w celu osiągnięcia porozumienia między członkami Rady. Dyskusja ta będzie odbywać się na Discordzie. Jeśli w tej fazie propozycja uzyska wystarczające poparcie, na Discordzie zostanie utworzona formalna propozycja, która zostanie poddana pod głosowanie w całym DAO. Do zatwierdzenia przejęcia potrzebna będzie większość 51% głosów na „tak” przy kworum 20 głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu oddano mniej niż 51% na „tak”, jest możliwe drugie głosowanie o ile proponowana jest konkretna i możliwa do zastosowania poprawka.

Do czasu powołania Rady zadania te będą realizowane przez zespół założycielski.

CZŁONKOSTWO W DAO

Warunkiem wejścia do DAO jest posiadanie jednej lub więcej Monster DAO NFT. Na pierwszej zbiórce dostępnych będzie 4447 NFT, z których każda daje częściowe prawo własności do DAO. Liczba NFT jest bezpośrednio skorelowana z procentowym udziałem we własności. Każda NFT daje Ci prawo głosu przy podejmowaniu decyzji dotyczących społeczności. Jedynym sposobem na zdobycie większej liczby głosów w DAO jest posiadanie większej liczby NFT. 

MONSTER MINT

Monster Genesis NFT – 4447 NFT zostaną wymintowane w dwóch etapach (whitelista i public)

Cena

 • 300 $UST lub równowartość tej kwoty w $LUNA

Whitelista (OG):

 • 2000 portfeli
 • Maksymalnie 2 NFT na portfel
 • Bezpieczna alokacja

Public

 • 447 NFT plus pozostałe NFT, które nie zostały wkorzystane w mintowaniu whitelisty

Posiadanie Monster Genesis NFT zapewni 

 • miejsce na whiteliście dla dodatkowych kolekcji, które będą dostępne w przyszłości
 • specjalną rolę na Discordzie z sekretnymi korzyściami, które zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

DOCHODY

DochodyDAO będą pochodzić z 2 różnych źródeł:

 • Mintowanie
 • Tantiemy z zakupu/sprzedaży na rynku wtórnym (10%)

PODZIAŁ DOCHODÓW

Dochód uzyskany z dwóch wyżej wymienionych źródeł zostanie podzielony w następujący sposób:

 • 30% Zespół założycielski
 • 15% Fundusz rozwoju
 • 55% Fundusz skarbca

JAK ZOSTANĄ WYKORZYSTANE FUNDUSZE?

Fundusz rozwoju będzie wykorzystywany na pokrycie wydatków operacyjnych DAO, takich jak utrzymanie serwera, operacje, tworzenie stron internetowych, rozwój smartkontraktów, marketing oraz wszelkie wydatki związane z aspektami prawnymi.

Fundusz skarbca będzie odpowiedzialny za zapewnienie płynności w celu zakupu NFT i innych aktywów zatwierdzonych przez DAO za pośrednictwem odpowiednich wniosków. Środki te będą znajdować się w portfelu multisig, gdzie co najmniej 3 z 5 członków musi złożyć podpis, aby transakcja mogła zostać zrealizowana.

ROADMAP

Q2 2022

 • Założenie Discorda/Twittera
 • Ogłoszenie daty pierwszego mintowania
 • Mint kolekcji Monster Genesis
 • Rozwój strony internetowej

Q3 2022

 • Konfiguracja Discorda*
 • Zakup pierwszych NFT Bluechip
 • Głosowanie czterostopniowe
 • Tworzenie Rady
 • Mint dodatkowych kolekcji Monster

Q4 2022

 • NFTs Liquidation Portal**
 • Treasury Dashboard***
 • Monster DAO Fest

*Konfiguracja Discorda: Dzięki integracji z narzędziami weryfikacji NFT, posiadacze mogą zostać zweryfikowani, aby uzyskać dostęp do kanałów tylko dla członków i głosować nad propozycjami.

**NFTs Liquidation Portal: Zostanie stworzona aplikacja internetowa umożliwiająca natychmiastowe wyjście z inwestycji posiadaczowi, który sobie tego życzy. Posiadacze będą mieli możliwość zlikwidowania swoich NFT, aby wybrać swój udział z kapitału, który nie jest zamknięty w długoterminowych lub niepłynnych aktywach.

Mechanizm ten oznacza, że DAO będzie kupować NFT z dyskontem w stosunku do ceny rynkowej w danym momencie. Wielkość dyskonta będzie zależała między innymi od płynności w tokenach zamiennych (LUNA lub UST) znajdujących się w skarbcu DAO w momencie zgłoszenia żądania likwidacji. W każdym przypadku posiadacz może sprzedać NFT na rynku wtórnym po dowolnej cenie. Portal ma służyć jako alternatywa dla natychmiastowej płynności.

***Treasury Dashboard: Wszystkie informacje dotyczące skarbca i jego zasobów, takie jak wartości płynności i posiadane NFT, będą udostępniane w internetowym dashboardzie. Wyświetlana będzie również cena nominalna Monster NFT, obliczana jako stosunek wartości skarbca do ilości wszystkich Monster NFT znajdujących się w obiegu w danym czasie.

Zachęcamy do śledzenia projektu oraz dołączenia do kanału na Discordzie.

Twitter: https://twitter.com/MonsterDaoNFT

Discord: discord.gg/SE6cQvDuDn

Whitepaper: https://drive.google.com/u/0/uc?id=1m9hfLP9YvolD5lIt8WDDTdheUQXtQr_u

Może Cię zainteresować:

Aby zawsze być na bieżąco, śledź nas na Twitterze.

TerraInfo.plhttps://twitter.com/terrainfopl

Zachęcamy również do dołączenia do kanału informacyjnego na telegramie, oraz grupy dyskusyjnej na discordzie.

Telegram https://t.me/terrainfopl

Discord https://discord.gg/UwXNuywQ

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.

Redakcja Terrainfo.pl