Uruchomienie protokołu jest jak dar. Dar otwierający niewyobrażalne możliwości. Dar, który raz dostarczony, nie może już zostać odebrany.

 • Darem Mirror Protocol są lustrzane assety
 • Darem Anchor Protocol są stałe i wysokie odsetki
 • Darem Mars Protocol będzie money market

Levana Protocol podąży ich śladem wprowadzając dar w postaci „dźwigni”.

Levana — będąca akronimem słów „Leverage any asset”, posłuży jako hub ekosystemu Terra do tworzenia dźwigni finansowych.

Będąc jednym z nielicznych projektów inkubowanych przez Delphi Labs, Levana nawiąże bliską współpracę z Mars Protocol, aby to umożliwić.

Pierwszym produktem wprowadzonym przez Levanę będą tokeny Levana Leverage Index (LLI). Tokeny te umożliwią społeczności łatwe tworzenie lewarowanej pozycji na każde aktywo oferowane przez Marsa.

Więcej o Mars Protocol możecie przeczytać w artykule Nowości od deweloperów Mars.

Tokeny Levana Leverage Index (LLI)

Tokeny Levana Leverage Index (LLI) w pierwszym kroku będą tworzyć pulę aktywów z pożądanym poziomem dźwigni. LLI będą następnie mintowane przez protokół Levana do postaci reprezentującej własność w lewarowanej puli aktywów. Następnie, użytkownicy będą mieli możliwość nabycia tychże tokenów poprzez wszelkie AMM (Automated Market Makers) ekosystemu Terra takie jak Astroport, TerraSwap oraz Loop Finance.

Będzie to tak proste jak standardowy swap tokenu LUNA na token aLUNA 2x — LLI.

Generowanie dźwigni

Levana będzie generować dźwignię poprzez użycie The Leverage Capsule, która to jest mechanizmem zaprojektowanym do uproszczenia i zautomatyzowania całego procesu. Działanie The Leverage Capsule opisują poniższe kroki:

 • Krok 1: LUNA jest deponowana w Mars Protocol w zamian za maLUNA.
 • Krok 2: maLUNA umożliwi pożyczenie UST, które następnie zostanie użyte do zakupu tokenów LUNA na zdecentralizowanych giełdach (DEX)
 • Krok 3: Proces ten będzie powtarzany dopóki dźwignia nie osiągnie z góry określonego poziomu (np. 2x LUNA).

Jeżeli lewar okazałby się zbyt wysoki, The Leverage Capsule obniży go poprzez odwrócenie powyższego procesu.

 • 1. Zdeponowanie LUNY
  Otrzymanie maLUNA
 • 2. Wzięcie pożyczki UST w Marsie
 • 3. Wymiana UST na LUNA

Dla przykładu:

Token LUNA 2x-LLI będzie zmierzał do zapewnienia dwukrotnie większej ekspozycji cenowej na LUNA.

 • Pula aktywów LUNA 2x = 1,000,000 $
 • Token LUNA 2x-LLI = 100,000 tokenów
 • Cena tokenu LUNA 2x-LLI = 10 $ za token

Załóżmy, że 1 LUNA = 10$

 1. 100,000 LUN zostaje złożonych jako depozyt na Marsie
 2. Z Marsa zostaje pożyczone 500,000 UST
 3. 500,000 UST zostaje wymienione na 50,000 LUNA
 4. Proces jest powtarzany aż do uzyskania 200,000 LUNA
 5. Luna zostaje podzielona na 100,000 tokenów, tzw. Luna2x, z których każdy jest wart 10$.

Automatyczne rebalansowanie

Podobnie do innych platform oferujących pożyczki pod zastaw, proces pożyczania UST na Mars Protocol niesie za sobą ryzyko likwidacji. Levana planuje drastycznie zmniejszyć to ryzyko poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego rebalansowania.

Użytkownicy nie będą musieli ręcznie zarządzać swoim wskaźnikiem likwidacji, ponieważ to system będzie oferował zachęty do rebalansowania. Każdy będzie mógł zainicjować rebalansowanie w celu obniżenia poziomu dźwigni oraz poprawy współczynnika zdrowia The Leverage Capsule.

Wysoki współczynnik zdrowia oznaczał będzie, że kapsuła posiada niskie ryzyko likwidacji, z kolei niski współczynnik zdrowia — iż kapsuła posiada wysokie ryzyko likwidacji.

Jak wysoki poziom dźwigni może zostać wygenerowany?

Istnieje kilka czynników, które będą decydowały o maksymalnym poziomie dźwigni, który może zostać wygenerowany przez The Leverage Capsule. Jednak ze względu na to, że szczegóły dotyczące kontraktów na Marsie zostaną dopiero określone przez Mars DAO, na tym etapie pozwolimy sobie przyjąć w tej kwestii pewien poziom spekulacji. Na chwilę obecną zakładamy, że Mars umożliwi 50-procentowy stosunek LTV (loan-to-value), jednak niewykluczone, że w miarę upływu czas może on wzrosnąć, zwiększając tym samym generowany przez nas lewar.

Zwróćcie uwagę, iż w poniższym przypadku zamiast pożyczać UST i kupować LUNA jak zostało to ukazane na poprzedniej grafice, po prostu pożyczamy LUNA. Obie metody są tożsame co do efektów jakie otrzymujemy.

Poniżej znajduje się przykład zakładający następujące zmienne:

Max LTV: 50%
Depozyt początkowy: 1000 LUNA

Ostateczna dźwignia: 2x
Docelowa dźwignia: 2x

Liczba cykli potrzebna do wygenerowania docelowej dźwigni: ~10

Dlaczego dźwignia jest istotna?

Dźwignia jest jednym z najważniejszych narzędzi dla uczestników rynku, ponieważ umożliwia im ekspozycję na aktywo bez płacenia za nie pełnej ceny. Dźwignia jest kluczem otwierającym drzwi do świata pełnego możliwości, a jednocześnie czyni ona rynek bardziej stabilnym i zdrowym.

Poniżej prezentujemy przykład bazujący na naszej poprzedniej puli aktywów wartych 1 mln USD w tokenach LUNA. Jeżeli cena LUNY wzrosłaby z 10$ do 20$, dzięki skorzystaniu z dźwigni finansowej jesteśmy w stanie wygenerować większe zyski ze względu na zwiększenie ekspozycji na token.

Przykład:

Jeżeli cena LUNY podwoi się…

Poprzez dwukrotny lewar, początkowy zakup w wysokości 1 mln UST przyniesie 3 mln UST zysku zamiast 2 mln UST.

To oznacza, że posiadanie tokenów LUNA przyniosłoby 100% zysku, natomiast posiadanie tokenów LUNA 2x-LLI przyniosłoby 200% zysku. Należy jednak zauważyć, że ze względu na opłaty protokołu Levana oraz opłaty za pożyczkę na Marsie, w rzeczywistości, zyski mogą być nieznacznie niższe niż wspomniane 200%.

O ile tokeny LLI posłużą jako pierwszy sposób tworzenia dźwigni na Levanie to przyszłe sposoby będą uwzględniać również bezterminowe swapy oraz opcje.

Artykuł powstał na podstawie artykułu z profilu Levana na medium.com

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl