Zgodnie z Propozycją 44 „Spal cały Seigniorage 27”, proponujemy rozpoczęcie spalania 88,675,000 LUNA z Puli Wspólnoty w celu wybicia 3 – 4 miliardów UST – w zależności od ceny LUNA w czasie wymiany, o której mowa poniżej. Spowoduje to zmniejszenie całkowitej podaży LUNA o 88 675 000.

Ponieważ cena LUNA i kwota w Community Pool zmieniła się drastycznie od czasu Propozycji 44, UST wybite w wyniku spalania trafią do Community Pool, a społeczność zdecyduje, ile przeznaczyć na uruchomienie Ozone w oddzielnej propozycji, gdy Ozone zacznie działać. (Początkowo, plan zasygnalizowany w Propozycji 44 zakładał przeznaczenie 1 miliarda dolarów na uruchomienie Ozone).

Wniosek ten spowoduje również pozostawienie 10 milionów LUNA w puli wspólnotowej.

Ze względu na zmiany wprowadzone w Col-5, gdzie wszystkie opłaty za wymianę stablecoinów on-chain są kierowane do oracle_rewards_pool dla walidatorów, TFL przewiduje, że nagrody za staking LUNA (bez uwzględniania airdropów) prawdopodobnie wzrosną do ponad 10% po zakończeniu burnów.

Plan realizacji

  1. TFL Inicjuje Propozycję CommunityPoolSpend w celu wycofania 88,675,000 Community Pool LUNA na wskazany adres:

terra10kjnhhsgm4jfakr85673i3aw2y4a03598e0m – jest to portfel dedykowany do wykonywania swapów dla tej konkretnej transakcji. Propozycja ta zostanie złożona w środę w nocy, a następnie będzie w okresie głosowania przez dwa tygodnie.

  1. Zamiana wszystkich tokenów $LUNA pod powyższym adresem na $UST w ciągu dwóch tygodni, inicjując wymianę LUNA <> UST co 800. blok, co równa się 520 000 $LUNA spalonych na $UST co 800 bloków.
  1. Zwrot wszystkich $UST powstałych w wyniku zamiany z powrotem do puli wspólnotowej.

Po rozpoczęciu powyższych działań, w momencie uruchomienia Ozone, pojawi się osobna, nowa propozycja, w której uwzględnione będzie finansowanie Ozone z wpływów z wybicia/spalenia 88,675,000 LUNA → UST.

Proszę pozwolić na otwartą dyskusję na temat propozycji w komentarzach poniżej.

Głosowanie on-chain dla tej propozycji zostanie zainicjowane w ciągu 48 godzin.

Oryginał wiadomości znajdziecie tutaj.