Czym jest usługa POD (nieruchomości na żądanie)?

To nic innego jak zastosowanie naszego rozwiązania polegającego na możliwości zakupu nieruchomości za pośrednictwem $UST, szytej na miarę potrzeb konkretnego inwestora. W praktyce dany inwestor przesyła nam informację, że jest zainteresowany nabyciem określonej nieruchomości dostępnej na rynku tradycyjnym. Naszym zadaniem będzie przeprowadzenie due diligence stanu prawno-technicznego, warunków cenowych oraz procesu administracyjnego związanego z zakupem tej nieruchomości. Po akceptacji informacji uzyskanych przez inwestora zrealizujemy zakup według modelu Terra Land.

Dla kogo jest usługa POD?

Przeznaczona jest dla osoby lub grupy przyjaciół, którzy w drodze ustaleń wewnętrznych pragną nabyć 100% własności nieruchomości i tym samym skoncentrować w swoich rękach zarządzanie nieruchomością. Oczywiście to właściciele decydują o użytkowaniu nieruchomości, czy to na własny użytek, wynajem za pośrednictwem naszych operatorów, czy też wynajem na własny rachunek.

Usługa POD będzie dostępna tylko dla członków Terra Land Premium Club. Szczegóły i warunki TLPC zostaną podane wkrótce.