W związku z zakończeniem wydarzenia PRISM Forge, przedstawiamy podstawowe informacje na temat tokenów PRISM oraz xPRISM.

Więcej o PRISM Forge znajdziesz w naszym poprzednim artykule.

Token PRISM

PRISM jest tokenem użytkowym i będzie aktywem bazowym każdej puli płynności na zdecentralizowanej giełdzie PRISM Swap. W miarę wzrostu ilości aktywów refraktowanych przez PRISM, tworzone będą kolejne pule płynności z PRISM, a jeśli wartość aktywów innych niż PRISM w pulach wzrośnie, wzrośnie również wartość PRISM w pulach.

Token xPRISM

Posiadacze PRISM, którzy chcą uczestniczyć w zarządzaniu i zarabiać na opłatach protokolarnych, mogą stakować swoje tokeny PRISM i otrzymać w zamian xPRISM, z 21-dniowym okresem unboundingu. Możliwa również będzie natychmiastowa wymiana tokenów xPRISM z powrotem na PRISM na giełdzie.

xPRISM posiada dwie kluczowe właściwości:

 1. Zarządzanie: 1 xPRISM = 1 jednostka siły głosu. Tylko xPRISM może brać udział w zarządzaniu, podejmowaniu decyzji dotyczących notowań aktywów, wydatków społeczności i innych.
 2. Opłaty: Posiadacze xPRISM otrzymają udział w przychodach z protokołu. Będzie się to odbywało poprzez wykorzystanie opłat pobieranych przez protokół do zakupu PRISM na zdecentralizowanej giełdzie PRISM Swap, a następnie dodanie tych tokenów PRISM do puli xPRISM.

Opłaty te obejmują:

 1. 10% rentowności yASSETów w PRISM, np. tokeny yLUNA w normalnym kontrakcie stakingowym yLUNA lub wydarzeniu yLUNA farming.
 2. 100% zysku z aktywów nieobligacyjnych, np. tokenów yLUNA, które są wykorzystywane do zapewnienia płynności.
 3. 0,1% wartości wszystkich swapów wygenerowanych w PRISM Swap
 4. 0,3% wartości wszystkich zleceń z limitem ceny skutecznie zrealizowanych w PRISM

Użytkownik może wrzucić PRISM do puli xPRISM i w zamian otrzymać tokeny xPRISM. Otrzymane tokeny xPRISM reprezentują ich udział własnościowy w całości tokenów PRISM w puli xPRISM. Opłaty pobierane przez protokół są wykorzystywane do zakupu tokenów PRISM na zdecentralizowanej giełdzie, a następnie te tokeny PRISM są dystrybuowane do puli xPRISM. W wyniku tego kurs wymiany xPRISM:PRISM wzrasta w taki sam sposób jak aUST:UST. Z czasem posiadacze mogą spalić swoje xPRISM i wymienić na większą liczbę tokenów PRISM, umożliwiając deponentom zbieranie nagród po prostu poprzez posiadanie xPRISM.

Kurs wymiany xPRISM = (PRISM w puli) / (podaż xPRISM)

Kiedy nagrody są odbierane (minimum raz dziennie) i wymieniane na PRISM na AMM, zakupione PRISM są umieszczane w puli xPRISM, co oznacza, że wartość xPRISM wzrasta w stosunku do PRISM, ponieważ kurs wymiany wzrasta zgodnie z powyższym wzorem. Dzieje się tak dlatego, że xPRISM jest roszczeniem do całkowitej ilości PRISM w puli xPRISM i im więcej tokenów PRISM jest dodawanych do puli z opłat, tym więcej tokenów PRISM ma prawo żądać posiadacz xPRISM.

Otrzymane xPRISM = (wejście PRISM) / (całkowity PRISM w puli + dodany PRISM) x (podaż xPRISM)

Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać nagród lub uczestniczyć w zarządzaniu, może rozpocząć 21-dniowy okres wypalenia xPRISM, aby otrzymać fizyczne odzwierciedlenie swojego udziału w puli xPRISM. Ilość otrzymanych PRISM jest obliczana według następującego wzoru:

PRISM = (xPRISM spalony)/(xPRISM ogółem) × całkowita ilość PRISM w puli

Alternatywnie użytkownik może zdecydować się na wymianę xPRISM na PRISM na zdecentralizowanej giełdzie PRISM Swap.

Przykłady

Użyteczność xPRISM

 1. Ponieważ xPRISM jest roszczeniem do puli tokenów PRISM, nie musisz ręcznie odbierać nagród za staking i decydować, co z nimi zrobić. Twoje nagrody są automatycznie kompensowane. Może to również oznaczać, że xPRISM jest aktywem kapitałowym, a nie dochodowym.
 2. Wiele tokenów zarządzania jest zamkniętych i niepłynnych, ale xPRISM jest płynnym tokenem i może być wykorzystany gdzie indziej w DeFi, jednocześnie zwiększając swoją wartość w stosunku do PRISM.
 3. xPRISM może być wykorzystywany w pulach płynnościowych i nadal zwiększa swoją wartość w stosunku do PRISM, ponieważ jest to token składany. Na przykład, możesz być dostawcą płynności w puli płynności xPRISM-PRISM i zarabiać na xPRISM yield, opłatach AMM i zachętach płynnościowych.
 4. xPRISM działa również między blokami (cross-chain). Możesz wysyłać xPRISM przez mosty do innych łańcuchów a przy okazji mieć pewność, że wartość xPRISM stale rośnie w stosunku do PRISM. Z podobnych powodów możesz również wysyłać xPRISM na scentralizowane giełdy lub do portfeli nie będących depozytariuszami i nadal otrzymywać korzyści z kompensacji.
 5. xPRISM może być używany jako zabezpieczenie w innych protokołach DeFi. Jako token kompensacyjny xPRISM może być zatwierdzony przez władze innych protokołów jako zabezpieczenie do zaciągania kredytów, pożyczek lub tworzenia innych aktywów przy jednoczesnym wzroście wartości w stosunku do PRISM.

Początkowa dystrybucja PRISM

70 000 000 tokenów PRISM zostało rozdystrybuowanych w ramach wydarzenia startowego PRISM Forge. Od razu po uruchomieniu, zostanie udostępnione zarządzanie PRISM oraz na giełdzie PRISM Swap zostaną dodane pule płynności PRISM-UST i xPRISM-PRISM.

Kluczowe punkty dotyczące dystrybucji tokenów PRISM:

 1. Nie ma airdropów tokenów PRISM.
 2. Vesting dla zespołu oraz partnerów podlega liniowemu odblokowaniu przez okres pomiędzy 6 a 24 miesiący. Wszystkie osoby otrzymujące tokeny odegrały ważną rolę w budowie, projektowaniu i funkcjonowaniu protokołu. Ponieważ jest to vesting liniowy, nie są to duże odblokowania.
 3. Ponieważ nie było sprzedaży public sale po niskich cenach, nie ma posiadaczy PRISM, którzy od razu po listingu na giełdzie chcieliby zrealizować duże zyski.
 4. Celem jest zapewnienie dużej ilości początkowej płynności, co oznacza, że protokół nie opiera się na dużych zachętach inflacyjnych dotyczących płynności.
 5. Wszelkie tokeny wykorzystane przez skarbiec do zapewnienia początkowej płynności pozostaną własnością skarbca.

Każdy, kto uczestniczył w PRISM Forge, dokonał aktywnego wyboru, aby kupić tokeny, zamiast być biernym odbiorcą. Dlatego też, biorąc pod uwagę, że nie ma airdropów i nie ma tokenów zespołowych wydanych na TGE, jedynymi osobami, które mogą sprzedawać w fazie 2 są osoby, które już zdecydowały się na aktywny zakup w fazie 1.

PRISM może być używany jako dostawca płynności w każdej z puli. Użytkownicy mogą również uczestniczyć w zarządzaniu od momentu pierwszego notowania na DEX, a posiadacze xPRISM zaczną naliczać opłaty, które protokół zarabia i które są wykorzystywane do zakupu PRISM, który jest dystrybuowany do puli xPRISM, jak opisano powyżej.

Źródło: Link

Dokładny opis działania PRISM Protocol znajdziecie w naszym artykule.

Może Cię zainteresować:

Aby zawsze być na bieżąco, śledź nas na Twitterze.

TerraInfo.pl – https://twitter.com/terrainfopl

Zachęcamy również do dołączenia do kanału informacyjnego na telegramie, oraz grupy dyskusyjnej na discordzie.

Telegram – https://t.me/terrainfopl

Discord – https://discord.gg/UwXNuywQ

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl