Ten artykuł jest podsumowaniem początkowego uruchomienia tokena PRISM poprzez Prism Forge + zawiera odpowiedzi na niektóre pytania z początkowego ogłoszenia o uruchomieniu.

FAZA 1 – Prism Forge

Początek: 07:00 UTC, 25 stycznia 2022 r.

Podczas tego 5-dniowego etapu, 70 000 000 tokenów (7% całkowitej podaży) zostanie uwolnionych dla uczestników, którzy wniosą UST do puli. W ten sposób zostanie ustalona cena, a tokeny PRISM zostaną rozdane wszystkim uczestnikom proporcjonalnie do ilości UST, które zdeponowali na koniec dnia 5. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy otrzymają tokeny w takiej samej cenie.

Start odbędzie się w dwóch etapach:

Etap 1: Wpłaty i wypłaty (96 godzin)

W tym okresie użytkownicy mogą wpłacić do puli tyle UST, ile chcą. Wpłata w pierwszym etapie nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami i daje uczestnikom możliwość zamiany na tokeny PRISM, przy czym nadal mają oni prawo do wycofania pełnej kwoty wpłaconych UST w dowolnym momencie przed rozpoczęciem etapu 2.

Etap 2: Tylko wypłaty (24 godziny)

Podczas tego etapu, uczestnicy mogą wypłacić tylko UST, które zdeponowali podczas etapu 1. UST wycofane w tym etapie są nieodwracalne i nie mogą być ponownie zdeponowane. Ponieważ tylko wypłaty są dozwolone, w tym etapie cena PRISM może tylko tanieć w miarę upływu czasu. Na koniec drugiego etapu użytkownicy otrzymają tokeny PRISM proporcjonalnie do ilości UST, które posiadają w puli.

Istnieją trzy ważne informacje dla tego etapu:

  • Użytkownicy będą mogli dokonać maksymalnie jednej transakcji wypłaty podczas tego etapu.
  • Ilość UST, które można wypłacić, będzie się zmniejszać na koniec każdej godziny o 1/24 (4.2%) całkowitej ilości UST, które każdy użytkownik posiada na początku etapu 2. Na przykład, w ciągu pierwszej godziny będzie można wypłacić 100%, a następnie 95,8% w następnej godzinie, a następnie 91,7% w następnej godzinie i tak dalej aż do końca 24-godzinnego okresu.
  • Wszystkie tokeny PRISM z tego etapu zostaną uwolnione podczas Fazy 2. Oznacza to, że nie będzie długich okresów nabywania uprawnień ani dużych odblokowań.

Cenę jednego tokena można obliczyć według następującego wzoru:

(Suma UST w skarbcu) / (70 000 000 tokenów PRISM)

Ilość tokenów PRISM, którą otrzymuje uczestnik, można obliczyć jako:

(UST uczestnika w skarbcu / Całkowity UST w skarbcu) x (70 000 000 tokenów PRISM)

Wierzymy, że starty powinny być uczciwe, przejrzyste i łatwe do zrozumienia. PRISM Forge to idealny sposób, na uruchomienie:

  • wszyscy kupujący otrzymają tę samą cenę
  • boty nie zbierają znacznych ilości z początkowej podaży podbijając cenę
  • uczestnicy mają dużo czasu na decyzję na każdym etapie
  • zmniejszenie przeciążenia sieci, ponieważ uruchomienie jest rozłożone na dłuższy okres

PRISM Forge FAQ:

O której godzinie rozpocznie się wydarzenie Prism Forge?

07:00 UTC 25 stycznia 2022 r.

O której godzinie zakończy się wydarzenie Prism Forge?

Etap 1 (etap wpłat) zakończy się 29 stycznia 2022 roku o godzinie 07:00 UTC. Etap 2 (tylko wypłata) rozpocznie się natychmiast, kończąc się o 07:00 UTC 30 stycznia 2022 roku.

Ile $PRISM jest do dyspozycji?

70.000.000 $PRISM będzie dostępne podczas wydarzenia Prism Forge (7% całkowitej podaży).

Czy jest korzyść z wpłacenia na samym początku?

Masz 4 dni (96 godzin), aby wpłacić $UST do skarbca Prism Forge, jeśli chcesz wziąć udział. Pod koniec wydarzenia Prism Forge wszyscy uczestnicy otrzymają tokeny $PRISM po tej samej cenie, więc nie ma żadnej przewagi w zależności od tego, kiedy wpłacisz $UST.

Czy jest jakaś korzyść z wpłaty większej ilości $UST niż ktoś inny?

Wszyscy uczestnicy Prism Forge otrzymają $PRISM w tej samej cenie na koniec wydarzenia Forge. Jedyną korzyścią z wpłacenia większej ilości $UST będzie zdobycie większego udziału w rynku dostępnych $PRISM.

Czy tracę coś wpłacając w etapie 1 i czy mogę wypłacić całą kwotę?

Podczas pierwszych 4 dni Prism Forge (Etap 1) możesz wypłacić wszystkie $UST, które zdeponowałeś w całości. Podczas 5 dnia Prism Forge (Etap 2) możesz dokonać tylko 1 wypłaty, a całkowita kwota, którą możesz wypłacić zmniejsza się o 1/24 (~4,2%) z każdą upływającą godziną. Należy pamiętać, że tylko $UST, które pozostaną na koniec Prism Forge, będą kwalifikowały się do wymiany na token $PRISM.

Czy istnieje minimalna lub maksymalna kwota $UST, którą mogę wpłacić?

Nie ma minimalnej ani maksymalnej kwoty $UST, którą można wpłacić podczas udziału w Prism Forge.

Czy mogę wpłacić $UST więcej niż jeden raz?

W ciągu pierwszych 4 dni Prism Forge możesz wpłacić i wypłacić tyle razy, ile chcesz.

Dlaczego miałbym chcieć wypłacić $UST w Etapie 2?

Prism Forge jest zasadniczo etapem odkrywania ceny tokena $PRISM. Wymieniasz $UST na $PRISM po ustalonej cenie, która nie została jeszcze określona. Cena $PRISM będzie się zmieniała w trakcie trwania wydarzenia Prism Forge. Możesz wycofać $UST, jeśli uważasz, że $PRISM może być przewartościowany pod koniec 5. dnia, lub potrzebujesz $UST do rozmieszczenia w innym miejscu.

Ile $UST mogę wypłacić w etapie 2?

Kwota $UST, którą możesz wypłacić podczas etapu 2 wyniesie 100% w pierwszej godzinie i będzie zmniejszana o 1/24 (~4,2%) na godzinę w ciągu ostatnich 24 godzin trwania Prism Forge. Prosimy pamiętać, że podczas 2 etapu Prism Forge można dokonać tylko 1 wypłaty na portfel.

Dlaczego wypłaty w etapie 2 są rozłożone w czasie?

Społeczność wyraziła obawy, że w przypadku startów wykorzystujących podobną metodologię uczciwego startu, doszło do manipulacji, polegających na wpłacie do puli bardzo dużych kwot a następnie wypłaty całości pod koniec wydarzenia. Taka manipulacja zniechęciła inwestorów detalicznych, ponieważ doszło do sztucznego zawyżenia ceny na wczesnym etapie. Zezwalając portfelom tylko na jednorazową wypłatę w fazie 2, (która dodatkowo zmniejsza się co godzinę), mamy nadzieję zmniejszyć skutki wszelkich manipulacji cenami.

Czy otrzymam UST z powrotem?

Jeśli masz $UST zdeponowane w wydarzeniu Forge, otrzymasz w zamian tylko tokeny $PRISM.

Ile $PRISM otrzymam za $UST, które wpłacę?

Ostateczna cena za token $PRISM zostanie ustalona dopiero po zakończeniu wydarzenia Prism Forge. Cena za token $PRISM zostanie ustalona na podstawie całkowitej ilości $UST w puli, podzielonej przez 70 000 000 $PRISM. np. jeśli w puli jest 70 mln $UST, cena za $PRISM wyniesie 1$.

Kiedy otrzymam moje tokeny $PRISM?

Jak tylko rozpocznie się Faza 2 (PRISM Swap) i zostanie dodana płynność do pary PRISM-UST, $PRISM z Fazy 1 (Prism Forge) będzie można rozpocząć handel. Szacujemy, że Prism Swap zostanie uruchomiony wkrótce po zakończeniu Prism Forge.

Co mogę zrobić z moimi tokenami $PRISM po zakończeniu wydarzenia Prism Forge?

W Fazie 2 (Prism Swap) będziesz mógł wymienić $PRISM na $UST, lub zapewnić płynność parze $PRISM/$UST i otrzymać dodatkowe $PRISM w ramach zachęt dla dostawców płynności. W Fazie 3 (Prism Refract) będziesz mógł postawić stakować $PRISM i otrzymać tokeny $xPRISM. Będziesz również w stanie zapewnić płynność w stosunku do każdej z 7 par płynności w Prism AMM ($LUNA/$PRISM, $cLUNA/$PRISM, $yLUNA/$PRISM, $pLUNA/$PRISM, $UST/$PRISM, $aUST/$PRISM, $xPRISM/$PRISM).

Czy będzie airdrop dla stakerów $LUNA?

Nie będzie airdropu $PRISM dla stakerów $LUNA. Jedynymi tokenami $PRISM w obiegu podczas startu będą tokeny zakupione podczas Prism Forge oraz $PRISM ze skarbca Prism Protocol, który zostanie użyty do zasiania 7 par płynności na Prism AMM.

Dodatkowe zasoby:

Więcej i Prism Forge znajdziesz tutaj: https://prism-protocol.medium.com/prism-launch-announcement-7c2c92448b70

Wszystkie najnowsze aktualizacje i informacje: Telegram, Discord, Litepaper i Zasoby ➡ prismprotocol.notion.site

Zastrzeżenie: Powyższe daty mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych lub innych. Opłaty pobierane przez wymienione protokoły mogą ulec zmianie. Dalsze zastrzeżenia znajdują się na stronie https://prismprotocol.notion.site/Disclaimer-3e9076a7c6cc4eb39562478b65928972

Źródło: link


Więcej informacji o PRISM Protocol:

Może Cię zainteresować:

Aby zawsze być na bieżąco, śledź nas na Twitterze.

TerraInfo.pl – https://twitter.com/terrainfopl

Zachęcamy również do dołączenia do kanału informacyjnego na telegramie, oraz grupy dyskusyjnej na discordzie.

Telegram – https://t.me/terrainfopl

Discord – https://discord.gg/UwXNuywQ

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl