Niedawno na naszym portalu przybliżyliśmy projekt Willisch Finance. Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem przez społeczność w ekosystemie Terra. W międzyczasie miało miejsce głosowanie nad utworzeniem puli na Pylon Pool, które zakończyło się pomyślnie dla twórców.

Zgodnie z roadmapą, pierwszej zbiórki możemy spodziewać się jeszcze w tym miejscu. Pierwsza pula będzie utworzona dla tokenu $WCOIN.

$WCOIN jest deflacyjnym tokenem użytkowym dla ekosystemu Willisch utworzonym w ekosystemie Terra. 

Wyróżnić możemy dwa miejsca, w których głównie token funkcjonuje:

 • strona www.willisch.finance
 • aplikacja lojalnościowa „Lodoappka Willisch”

Użyteczność tokenów $WCOIN

 • Posiadanie tokenów $WCOIN, automatycznie podwyższa twoje zarobki (APR) z tokenów $ICW (Ice Cream Willisch)
 • SAS i LP Staking – w ten sposób stabilizujemy ekosystem zbierając dodatkowe nagrody w $WCOIN
 • Swap – zamiana na inne tokeny w tym w tym stablecoin $UST
 • $WCOIN + $UST jako nagrody za zakupy produktów z ekosystemu Willisch (lodziarnie, online, sieci handlowe)
 • Odbieranie nagród za tokeny $WCOIN w lokalach Willisch (np. lody, desery itp.)
 • Używanie tokenów $WCOIN jako płatności w sklepie online
 • W Lodoappce lub na willisch.pl, klienci Willisch będą mogli zarabiać na swoich oszczędnościach w $UST. Odpowiednia ilość $WCOIN-ów będzie uprawniała do wyższych procentów od swoich depozytów
 • Willisch, stale pracuje nad rozwojem ekosystemu oraz nad kolejnymi użytecznościami.

Poniższy schemat pokazuje w jaki sposób można zdobyć tokeny $WCOIN.

Jest kilka sposób na zdobycie tokenów.

 1. Zbiórka $WCOIN na Pylon Pool
 2. Zbiórki $ICW na Pylon Pool (pierwszych 5)
 3. Poprzez zeskanowanie kodu z Lodoappki w lodziarni
 4. Poprzez zeskanowanie kodu z opakowania zakupionego w sklepie online
 5. Poprzez zeskanowanie kodu z opakowania zakupionego w sklepie tradycyjnym

Cena $WCOIN

 • Cena $WCOIN na Pylon Gateway – 0,095 $UST 
 • Cena startowa $WCOIN w puli – 0,1 $UST 
 • Cena $WCOIN w zbiórkach lodziarni – 0,2 $UST (pierwsze 5 zbiórek $ICW)

Pylon Pool

Zbiórka, która odbędzie się na platformie, polega na wpłacie depozytów i po określonym czasie inwestor otrzyma zwrot wpłaconego kapitału oraz tokeny $WCOIN. Głównym celem puli $WCOIN jest zbiórka kapitału o wartości 1,1 miliona $UST. Zebrany kapitał zostanie ulokowany następująco:

 • Początkowa płynność puli $WCOIN/$UST
 • Fundusz dodatkowych nagród w $UST – utworzenie specjalnego funduszu nagród na Anchor dla klientów Willisch. Każdego miesiąca stała część nagród w $UST będzie wypłacana posiadaczom $WCOIN w zależności od ilości zgromadzonych tokenów. Estymujemy, że klienci będą mogli otrzymywać od 0.1 do 5 $UST. Na początku zachęty będą stosunkowo duże, Otrzymana ilość $UST będzie zależna od szybkości adopcji aplikacji
 • Fundusz „Buy & Burn” $WCOIN – utworzenie specjalnego funduszu nagród na Anchor, z którego odsetki będą przeznaczane na zakup i spalenie tokenów $WCOIN.
 • Fundusz development na rozwój platformy Willisch Finance oraz aplikacji „Lodoappka Willisch”

Podział pozyskanego kapitału:

 • Fundusz dodatkowych nagród w $UST – 18,18% 
 • Fundusz “Buy&Burn” $WCOIN – 18,18% 
 • Fundusz development – 40,91% 
 • Płynność do LP WCOIN/UST – 22,73%

Dystrybucja tokenów

 • Pylon Gateway: zbiórki $UST w formie zwrotnych depozytów, przewidziane na 6, 12 i 18 miesięcy 
 • Zainicjowana płynność: Willisch przekaże do puli startowej do 250 000 $UST oraz do 2,5 mln tokenów $WCOIN 
 • Rezerwa płynności / generalna rezerwa: rezerwa 
 • Nagrody w zbiórkach $ICW: Inwestorzy biorący udział w zbiórkach na pierwsze 5 lodziarni, dostaną preferencyjną cenę, za którą będą mogli nabyć token $WCOIN.
 • Podwójne nagrody dla właścicieli $ICW – Ilość tokenów przewidziana w optymistycznym wariancie dla maksymalnie stu nowych lokali. Nagrody przewidziane na okres 5 lat. W przypadku niespełnienia strategii w 100% należy przyjąć mniejszą inflację tokena $WCOIN. 
 • Nagrody z Lodoappki
 • Staking & farming: Nagrody dla inwestorów. Procent zarobków dla inwestorów będzie na bieżąco dopasowywany, tak aby jak najlepiej dbać o rozwój ekosystemu. 
 • Zespół Willisch: Tokeny dla Właściciela marki Willisch, oraz dla pracowników Willisch, którzy czynnie dbają o rozwój marki, oraz przyczyniają się do rozwoju ekosystemu Willisch. 
 • Skarbiec: Tokeny rezerwowe, które mogą zostać w części lub całości spalone, chyba że znajdą odpowiednie zastosowanie, które przysłuży się wzrostowi ekosystemowi $WCOIN. 
 • Marketing & partnerstwa: Tokeny marketingowe oraz na potencjalne partnerstwa z innymi projektami. 
 • Airdrop: Tokeny za wykonanie czynności wspierających rozwój ekosystemu $WCOIN i $ICW.

Deflacyjność tokena

Całkowita ilość tokenów $WCOIN to 100 mln sztuk. Docelowo Willisch planuje model spalania tokenów $WCOIN w perspektywie czasu. Docelowo planujemy spalić 40-50% całkowitej ilości tokenów. Model ten będzie realizowany za pomocą:

 • Lodziarni, do których są przypisane konkretne tokeny $ICW, przeznaczą do 10% swoich zysków rocznie na skupowanie i spalanie tokenów $WCOIN
 • Trading Fee:
  • 50% $WCOIN na spalenie
  • 50% na rozwój platformy www.willisch.finance (w $UST)
 • Specjalny fundusz „Buy&Burn” na Anchor, z którego nagrody będą przeznaczane na skupowanie i spalanie tokenów $WCOIN. Fundusz ten stale będzie zasilany nowymi funduszami w $UST z rozwoju firmy Willisch (przykładowo wypłaty z pakietów franczyzowych Willisch oraz licencji).
 • Prowizje z pożyczek: 100% opłat będzie w całości przeznaczany na zakup WCOIN-ów z rynku w celu spalenia.
 • Pobranie pożyczki powoduje mniejszą inflację, ponieważ odsetki są liczone od kwoty zabezpieczenia minus kwota pożyczki
 • W przypadku kiedy alokacja tokenów $WCOIN w pewnych miejscach modelu była niewykorzystana, społeczność będzie miała możliwość głosowania za lub przeciw spaleniu tych tokenów
 • Tokeny WCOIN, które zostały użyte do odbioru nagród w ekosystemie Willisch zostaną spalone

Więcej o Willisch możesz przeczytać w naszym poprzednim artykule.

Aby zawsze być na bieżąco, śledź nas na Twitterze.

TerraInfo.plhttps://twitter.com/terrainfopl

Zachęcamy również do dołączenia do kanału informacyjnego na telegramie, oraz grupy dyskusyjnej na discordzie.

Telegram https://t.me/terrainfopl

Discord https://discord.gg/UwXNuywQ

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl