Z przyjemnością przedstawiamy FAQ tokena LunaX. Jeżeli nie wiesz jeszcze czym jest token LunaX, zapraszamy do artykułu.

1. O LunaX

1.1 Czym jest Liquid Staking?

Liquid Staking jest alternatywą dla zwykłego stakingu dla grupy użytkowników, którzy chcą zachować płynność, ale również możliwość dalszego aktywnego uczestnictwa w DeFi.

1.2 Czym jest LunaX?

LunaX jest płynnym tokenem stakingowym stworzonym przez Stader, który umożliwia natychmiastowe odblokowanie stakowanych $LUNA i otwiera możliwości dla wszystkich protokołów DeFi.

Kiedy wpłacasz $LUNA do Stader Liquid Pool, w zamian otrzymujesz LunaX.

 • LunaX reprezentuje $LUNA, nagrody są automatycznie wypłacane i odzwierciedlane w cenie LunaX.
 • Będziesz nadal zarabiać na airdropach poprzez cotygodniowe airdropy.
 • LunaX może być transferowany, przechowywany, wydawany lub handlowany jak zwykły token.
 • W przyszłości, LunaX będzie mógł być używany w DeFi do zabezpieczania pożyczek, puli LP i innych.

1.3 Co jest inspiracją dla nazwy?

LunaX oznacza dwie rzeczy:

 1. Token $LUNA, która zawsze rośnie
 2. Nieskończone możliwości

1.4 Czym różni się Stader Plain Staking od Liquid Stakingu?

Onbounding:

 • Plain Staking – 21 dni
 • Liquid Staking – Natychmiastowe odblokowanie

Użyteczność w DeFi

 • Plain Staking – Strategie dotyczące nagród i airdropów
 • Liquid Staking
  • LP LunaX podczas Community Farmingu 
  • Więcej użyteczności DeFi po Community Farmingu 

Airdropy:

 • Plain Staking – tygodniowe
 • Liquid Staking – tygodniowe ze snapshotami losowym momencie

Wiele pul walidatorów:

 • Plain Staking – tak
 • Liquid Staking – nie

1.5 Jak działa LunaX?

LunaX jest tokenem automatycznie akumulującym środki (jak aUST), który może być wybijany po obowiązującym kursie wymiany, gdy użytkownicy decydują się stakować w Stader, korzystając z płynnej puli stakowania.

Exchange Rate: Kurs, po którym LunaX jest wybijana w oparciu o depozyt $LUNA.Kurs wymiany $LUNA na LunaX będzie wynosił 1:1 w Genesis. Będzie on aktualizowany raz dziennie w oparciu o skumulowane nagrody za staking.

Minting: Użytkownicy mogą wybijać LunaX poprzez staking z pulą płynności Stader po obowiązującym kursie wymiany.

Kumulacja wartości:

 • Nagrody wygenerowane na $LUNA (w tym stablecoiny) będą ponownie gromadzone w regularnych odstępach czasu (na początek 24 godziny).
 • Jako, że nagrody są akumulowane, nie ma wzrostu w podaży LunaX, stąd cena LunaX wzrasta w stosunku do $LUNA.

Airdropy do LunaX: Tygodniowe snapshoty będą robione w losowym czasie i wszyscy posiadacze LunaX oraz dostawcy LP będą przydzielani do airdropów takich jak ANC, MIR, VKR, MINE itp.

Spalanie: Użytkownicy mogą spalić LunaX i odstakować $LUNA po aktualnym kursie wymiany za niewielką opłatą. Szczegóły zostaną wkrótce udostępnione.

1.6 Jaki będzie APY w LunaX?

LunaX dokonuje automatycznej kompensacji nagród z $LUNA oraz stablecoinów, co skutkuje 15-25% wyższym APY w porównaniu do normalnego stakingu.

 • Stader pobiera 5% prowizji wstępnej od nagród przez pierwsze 2 miesiące. Prowizja zostanie podwyższona do 10% po pierwszych 2 miesiącach.

2. O LunaX Community Farming

2.1 Czym jest Stader LunaX Community Farming?

LunaX zostanie uruchomiony w ramach wydarzenia Community Farming.

Początkowo 1% podaży tokenów $SD (1,5 miliona tokenów $SD) będzie dostępny dla dostawców płynności podczas 2-miesięcznego okresu Community Farming. 

Dodatkowy 1% tokenów $SD zostanie przydzielony na podstawie zapotrzebowania.

2.2 Kiedy odbędzie się Community Farming Event?

Nasze kontrakty Liquid staking / LunaX są obecnie poddawane audytowi i oczekuje się, że zostanie on zakończony w pierwszym tygodniu grudnia (niewielkie opóźnienie z powodu Święta Dziękczynienia).

Przetestowaliśmy kontrakty wewnętrznie i jesteśmy pewni co do ich bezpieczeństwa. Wkrótce podzielimy się dalszymi szczegółami dotyczącymi daty uruchomienia LunaX.

2.3 Jak mogę wziąć udział w wydarzeniu Community Farming?

Podczas Community Farmingu dla LunaX, możesz stakować z pulą Stader Liquid staking pool i mitować LunaX po kursie wymiany obowiązującym na Stader.

 • Aby farmić tokeny $SD będziesz musiał początkowo zapewnić płynność dla puli LunaX <> Luna LP na Terraswap. Dodatkowe pule zostaną utworzone na innych DEX-ach.
 • Tokeny $SD będą farmione przez dostawców LP codziennie przez pierwsze 2 miesiące po rozpoczęciu farmienia.

2.4 Kiedy tokeny $SD będą dostępne?

Nabycie uprawnień do farmionych tokenów $SD będzie działało w ten sam sposób, jak w przypadku zwykłego stakingu.

 • 15% farmionych tokenów $SD będzie do odbioru na koniec 2 miesiąca.
 • Pozostałe 85% będzie zdobywało uprawnienia liniowo przez następne 6 miesięcy.

2.5 Jakie są kary za wycofanie pozycji LP przed rozpoczęciem farmingu?

Nie ma kary za wycofanie pozycji LP przed upływem 2 miesięcy.

 • Nie otrzymasz żadnych tokenów $SD, jeśli wycofasz się w ciągu 2 miesięcy od uruchomienia.
 • Jeśli wycofasz się w dowolnym momencie między 2 a 8 miesiącem, otrzymasz swoje tokeny $SD, do których nabyłeś uprawnienia.
 • 50% niezainwestowanych tokenów $SD będzie nadal nabywane, a pozostałe zostaną rozdane pozostałym dostawcom LP.

3. Mintowanie LunaX – Stakowanie przy użyciu Stader Liquid Staking

3.1 Czy mogę przenieść moje tokeny z puli Plain Staking do puli Liquid Staking?

Nie, ponieważ Plain Staking oraz Liquid Staking mają oddzielne smartkontrakty. Nie będzie możliwe przeniesienie Twoich aktywów pomiędzy tymi dwoma produktami.

Musisz mieć $LUNA w swoim portfelu, aby stakować w Liquid Staking.

3.2 Czy mogę przedelegować moją $LUNA z TerraStation na Liquid Staking?

Nie, nie możesz bezpośrednio oddelegować środków z TerraStation, musisz oddelegować tokeny w TerraStation, aby rozpocząć stakowanie w puli Stader Liquid.

3.3 Jakie są opłaty transakcyjne?

 1. Opłata transakcyjna w wysokości 0,5 UST jest pobierana, gdy użytkownicy rozpoczynają stakowanie
 2. Opłata transakcyjna w wysokości 0.5 UST wraz z niewielką opłatą za wycofanie środków (zostanie podana wkrótce) jest pobierana, gdy użytkownicy odstakowują tokeny

3.4 Czy Stader pobiera jakąś prowizję?

Dajemy 50% zniżki jako ekskluzywną ofertę startową. Przez pierwsze 2 miesiące, będziemy pobierać tylko 5%. Po 2 miesiącach stawka wzrośnie do 10%.

4. Airdropy i nagrody

4.1 Co stanie się z moimi nagrodami, gdy będę posiadał token LunaX?

Twoje nagrody wygenerowane na Terra w $LUNA i stablecoinach będą konwertowane z powrotem na $LUNA i restakowane przez Stader co 24 godziny. Cena LunaX wzrasta wraz z nagrodami.

4.2 Co się dzieje z moimi airdropami z LunaX?

Cotygodniowe snapshoty będą wykonywane w losowym terminie a wszyscy posiadacze LunaX oraz dostawcy LP będą przydzielani do airdropów takich jak ANC, MIR, VKR, MINE itp.

4.3 Jak mogę odebrać swoje airdropy?

Airdropy będą wyświetlane w aplikacji Stader w sekcji Nagrody i tam też będą do odbioru. Funkcja ta nie będzie dostępna przez pierwsze 2 tygodnie po uruchomieniu. Airdropy będą rozdawane od 3. tygodnia (airdropy otrzymane w pierwszych 2 tygodniach również będą do odbioru w 3. tygodniu).

5. Palenie LunaX – Odstakowanie oraz wypłata $LUNA

5.1 Jak mogę odzyskać $LUNA jeżeli mam LunaX?

Istnieją dwa sposoby, aby odzyskać tokeny $LUNA

 1. Unstake na platformie Stader: Możesz wycofać się z inwestycji na platformie Stader, zostaniesz obciążony niewielką opłatą za wypłatę na platformie LunaX. Oddelegowanie wymagałoby 21-24 dni na przetworzenie.
 2. Odblokowanie $LUNA na platformie LunaX-LUNA LP: Możesz natychmiast odblokować $LUNA na LunaX <>$LUNA pool na Terraswap.

5.2 Jak długo potrwa odebranie mojej $LUNA, gdy ją odstakuję?

Stader przetwarza odstakowania w 3-dniowych partiach. Oddelegowanie wymagałyby 21-24 dni.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi poprzednimi artykułami.

Wszystkie pozostałe artykuły na temat Stader znajdziesz pod linkiem: https://www.terrainfo.pl/category/stader-labs/

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl