Na stronie Valkyrie Protocol pojawiła się informacja o pierwszej kampanii, dzięki której będziecie mogli zdobyć tokeny $VKR.

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie oryginalnego artykułu.

Chcielibyśmy przedstawić Wam pierwszą kampanię Valkyrie! Valkyrie wystartuje z wydarzeniem „Share to Earn”. Całkowita pula nagród w kampanii będzie składać się z 500,000 $VKR. Poznaj Valkyrie od środka, a przy okazji otrzymuj nagrody za czynny udział.

Podsumowanie:

Suma dostępnych nagród: 500.000 $VKR

 • Nagroda za uczestnictwo: [20 $VKR]
 • Nagroda za polecenie/udostępnienie: [40 $VKR, 10 $VKR]

Kryteria uczestnictwa w kampanii.

 • Wpłata na kampanię : TBD
 • Status portfela : TBD
 • Limit polecenia/udostępnienia : 100 $VKR

Szczegóły:

Cel kampanii

Weź udział w wydarzeniu VKR, podziel się swoim linkiem referencyjnym z przyjaciółmi i zdobądź nagrody za udział i dodatkowe nagrody za polecenie/udostępnienie.

Data i czas

13 października 2021 roku, godzina 12:00 UTC. Wydarzenie zostanie zakończone, gdy pula nagród zostanie wyczerpana.

Nagrody

 • Nagroda za uczestnictwo: 20 $VKR za uczestnictwo
 • Nagroda za polecenie/udostępnienie: [40 $VKR, 10 $VKR]
 • Otrzymasz 40 $VKR za każdą 1 osobę z Twojego polecenia
 • Otrzymasz 10 $VKR za każdą 1 osobę z polecenia Twojej osoby poleconej (2 linia)

Więcej informacji znajdziesz w oryginalnym dokumencie tutaj.

Uwaga

 • Uczestnictwo jest ograniczone do jednego razu na portfel.
 • Dzielenie się nagrodami jest ograniczone do 2 linii poleconych. Nie otrzymasz nagród za osoby polecone w trzeciej i oraz dalszych liniach.
 • Nagrody są gromadzone w czasie rzeczywistym i mogą być odebrane w dowolnym momencie.
 • Kryteria uczestnictwa (poniżej) muszą być spełnione, aby zakwalifikować się do tego wydarzenia. Jeśli warunki wstępne nie zostaną spełnione, uczestnictwo nie będzie możliwe.

Kryteria uczestnictwa i dzielenia się/rekomendacji

Upewnij się, że spełniasz wszystkie kryteria wydarzenia, ponieważ nagrody nie zostaną rozdane niekwalifikującym się portfelom.

Wpłata

Aby pomyślnie uczestniczyć w wydarzeniu Share to Earn, użytkownicy będą potrzebować tokenów $VKR (dokładna kwota zostanie ogłoszona w momencie startu). Początkowy depozyt $VKR zostanie zwrócony użytkownikowi po 7 dniach.

Wszystkie depozyty $VKR użyte w wydarzeniu zostaną zwrócone w całości po 7 dniach.

Depozyty VKR są środkiem podjętym w celu zniechęcenia użytkowników do manipulacji przy tworzeniu portfela.

Dalsze szczegóły dotyczące uczestnictwa

Wszystkie portfele muszą spełnić kryteria kampanii, aby kwalifikować się do udziału. Kryteria uczestnictwa zostaną ujawnione tuż przed rozpoczęciem wydarzenia.

Tak późne ujawnienie wymagań uczestnictwa ma na celu zminimalizowanie złego zachowania i nadużywania portfeli.

Valkyrie Protocol został opracowany z myślą o współpracującej społeczności. Pracujemy ciężko, aby zminimalizować nadużycia , a kampanie były sprawiedliwe dla wszystkich uczestników.

Limit nagród za polecenie/dzielenie się

Informujemy, że w wydarzeniu ” Share to Earn” obowiązuje limit nagród za polecenie/udostępnienie. Limit nagród za polecanie/udostępnianie jest domyślnie ustawiony na 100 $VKR, a maksymalna nagroda jest obliczana jako [40+10] x 2. Jest to miękki limit i może zostać zwiększony.

Aby zwiększyć limit nagrody za polecenie, użytkownik może stakować $VKR. Wzrost limitu jest wprost proporcjonalny do ilości stakowanych $VKR. W tej kampanii możliwy jest 30% wzrost.

Limity nagród za polecenie są celowo ustalone, aby zminimalizować nadużycia portfela i chronić interesy społeczności wspierającej.

Nagrody zgromadzone poza limitem nagród za polecenie nie będą dystrybuowane, więc upewnij się, że nie przekraczasz limitu.

Jak wziąć udział i polecać/dzielić się

Wzięcie udziału

Podłącz portfel z aplikacji Valkyrie WebApp

Po podłączeniu portfela, odwiedź stronę wydarzenia

Sprawdź, czy portfel spełnia wszystkie kryteria uczestnictwa 

Sprawdź, czy portfel ma trochę $VKR (w przypadku niewystarczającej ilości tokenów, proszę zdobyć wymaganą ilość i ponownie odwiedzić stronę). Wszystkie depozyty VKR zostaną zwrócone do portfela po 7 dniach

Po spełnieniu wszystkich kryteriów uczestnictwa, naciśnij „weź udział”.

Gratulujemy! Wziąłeś udział w wydarzeniu Share to Earn! Sprawdź, czy nagroda za uczestnictwo została Ci przyznana!

Polecenie/Podzielenie się

Po udanym uczestnictwie, wygenerowany zostanie link polecający, abyś mógł podzielić się nim ze swoimi znajomymi. Żeby nagroda została przyznana, osoba polecona musi użyć linku polecającego i pomyślnie wziąć udział w wydarzeniu. Upewnij się, że Twój polecony również spełnia kryteria kampanii.

Link do strony: valkyrieprotocol.com

Valkyrie Protocol zapowiedział również airdrop tokenu $VKR. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym artykule: Airdrop Valkyrie Protocol.

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl