Co czeka Orion Money w 2022?

To był naprawdę pracowity rok dla zespołu i społeczności Orion Money!

Od naszego startu w kwietniu 2021 roku, zespół Orion Money niestrudzenie pracuje nad budową nowego standardu dla cross-chainowego banku stablecoin. W ciągu zaledwie ośmiu miesięcy:

 • Zbudowaliśmy i uruchomiliśmy nasz pierwszy produkt – Orion Saver – na Ethereum i Polygon, który obecnie zapewnia tysiącom użytkowników 15% stały APY na dowolnych stablecoinach, najwyższą stopę oszczędności w całym DeFi na stablecoinach ERC-20! Od momentu uruchomienia, Orion Saver osiągnął $130m+ TVL (Total Value Locked), a my dopiero się rozkręcamy!
 • Wyemitowaliśmy nasz token governance $ORION z IDO na dwóch najpopularniejszych launchpadach Ethereum – Polkastarter i DAOMaker – co zaowocowało społecznością ponad 5.000 posiadaczy tokena $ORION. Token $ORION jest już na sześciu giełdach (Gate.io, Uniswap, Pancakeswap, Quickswap, Terraswap i Astroport). Prowadzimy również rozmowy z innymi giełdami.
 • Uruchomiliśmy $ORION Staking i Liquidity mining na czterech łańcuchach – Ethereum, Binance Smart Chain, Terra i Polygon – z użytkownikami, którzy stakują ponad 30 milionów dolarów w $ORION i innych kryptowalutach.
 • Podpisane partnerstwa i rozpoczęte integracje z wieloma wspaniałymi projektami DeFi, wśród których są BlockBank, portfel xDefi, Dezy, GOGOCoin, oraz wiele innych, które pojawią się w najbliższych miesiącach.
 • Zaangażowaliśmy lojalną społeczność z ponad 150.000 członków, na Twitterze, Telegram, Medium i Discord, którzy byli niezwykle pomocni w osiągnięciu wszystkich wielkich kamieni milowych wymienionych powyżej!

A jeśli uważasz, że obecny docelowy rynek (Total Addressable Market – TAM) Orion Money jest już duży – 160B+ dolarów w stabilecoinach Ethereum – powinieneś również wiedzieć, że prognozuje się jego wzrost do bilionów dolarów w ciągu najbliższych kilku lat! A my chcemy to wszystko jako TVL w Orion Money i Anchor Protocol!

Jesteśmy bardzo podekscytowani, że w tym artykule możemy podzielić się z Wami planami Orion Money na rok 2022. Ten ekscytujący rozwój nie tylko przyniesie pełną użyteczność tokena $ORION i zupełnie nowy, bardziej intuicyjny dApp Orion Money, ale także znacznie więcej wartości dodanej dla użytkowników i sympatyków Orion Money.

Jak zawsze jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze wsparcie dla projektu Orion Money. Nie bylibyśmy w stanie dostarczyć tego, co już zrobiliśmy bez Waszego wsparcia. Społeczność Orion Money jest w centrum wszystkiego, co robimy!

Czytaj dalej!

Aktualizacja roadmapy

Nasze plany mieszczą się w trzech głównych tematach:

 1. Stworzenie większej wartości dla użytkowników Orion Money, poprzez uczynienie naszej dApp bardziej potężną i zwiększenie użyteczności tokena ORION,
 2. Dotarcie z Orion Money do jak największej liczby użytkowników, poprzez budowanie nowych funkcji i kampanii zaangażowania społecznego, takich jak nadchodzące programy “Ambasador” i “Polecający”,
 3. Współpraca z innymi projektami, szczególnie z tymi z ekosystemu Terra. Podwojenie naszej interoperacyjności między łańcuchami i przeniesienie wartości projektów Terra na inne blockchainy, dzięki czemu Orion Money dotrze do jeszcze większej liczby użytkowników.

Prześledźmy teraz główne produkty i funkcje, które pojawią się w 2022 roku!

Roadmapa Orion Money z aktualnymi i nadchodzącymi produktami/funkcjami

Q1 2022

Orion Money v2

Przeprojektowujemy Orion Money dApp od podstaw, aby uczynić ją jeszcze ładniejszą i łatwiejszą w użyciu. Będzie ona dostosowana do urządzeń mobilnych.

Ponadto, biorąc pod uwagę, że Orion Money jest już dostępny na czterech łańcuchach – Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon i Terra, nasza nowa aplikacja będzie natywnie cross-chain z mostami tokenów dostępnych bezpośrednio w interfejsie użytkownika.

Dodatkowe APY i użyteczność dla tokena $ORION

Jednym z naszych głównych celów na przyszły rok jest zapewnienie, że prawdziwi długoterminowi posiadacze tokenów $ORION są nagradzani z najwyższą możliwą stopą zwrotu.

Jak opisaliśmy w naszym Litepaper, pierwotnie wyobrażaliśmy sobie, że zostanie to wdrożone za pomocą funkcji Poziomy APY, ale ponieważ krajobraz kryptowalutowy dynamicznie się zmienia, szybko przekonaliśmy się o poważnych wyzwaniach operacyjnych związanych z tym podejściem. Gdybyśmy wdrożyli użyteczność za pomocą poziomów APY, musielibyśmy:

 • Stale aktualizować poziomy APY stakerów $ORION w czasie rzeczywistym z każdą zmianą ceny $ORION. Wymagałoby to znacznej ilości zasobów programistycznych stale monitorujących i aktualizujących poziomy APY zamiast opracowywania nowych funkcji i produktów.
 • Każdego miesiąca aktualizacje APY mogłyby sumować się do milionów dolarów wydanych na opłaty za gas dla protokołu i naszych użytkowników, zwłaszcza, że większość depozytów Orion Money jest na Ethereum, gdzie opłaty za gas są najwyższe.
 • Ta implementacja byłaby również jeszcze bardziej złożona dla cross-chain, ponieważ Orion Money już wystartował na czterech blockchainach i planujemy wystartować na wielu innych.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę wysoki poziom zaangażowania zespołu głównego wymagany do utrzymania i zmiany poziomów APY, trudno byłoby przejść projekt Orion Money do modelu full-DAO, który przewidujemy, aby zapewnić długoterminową stabilność i decentralizację projektu.

Biorąc pod uwagę wszystkie te punkty, wymyśliliśmy bardziej zdecentralizowane i dodające wartości podejście, w którym:

– Użytkownicy Orion Money domyślnie otrzymają bazową stawkę 15% APY na wszystkie depozyty w stablecoinach,

– Będą musieli zainwestować tokeny $ORION w pule Boost APY, aby zwiększyć APY swojego portfela z 15% do maksymalnie 100%+.

Więcej szczegółów poniżej.

1. Bazowa stopa APY

Użytkownicy, którzy wpłacą do Orion Money takie stablecoiny jak USDT, USDC, DAI, BUSD, wUST, otrzymają początkowo 15% APY na swoje stablecoiny. Ponadto, gdy tylko rozwiniemy funkcję Orion Yield (więcej informacji poniżej), planujemy zwiększyć bazową APY, aby dopasować ją do stawki Earn protokołu Anchor (obecnie 19,48%).

Użytkownicy, którzy dokonają depozytu stablecoinów, otrzymają jako pokwitowanie token pochodny oUSD – oprocentowany token ERC-20 (Orion Money USD, zasilany przez UST).

oUSD będzie miał wiele przypadków użycia:

 • oUSD będzie służyć jako pokwitowanie depozytu. Użytkownicy będą mogli wysyłać oUSD między portfelami i używać oUSD do wypłacania swoich odsetek ze stablecoinów lub depozytu z dowolnego portfela. Pomoże to również zintegrować Orion Money z wieloma innymi projektami i portfelami kryptowalutowymi, ponieważ zazwyczaj wymagają one pokwitowań tokenów dla depozytów.
 • Użytkownicy będą mogli wysłać oUSD do innego łańcucha, aby wypłacić tam swoje odsetki lub depozyt.

2. Boost APY

Możliwości dla oUSD są nieograniczone, ale jako jeden z głównych przypadków użycia przewidujemy stakowanie oUSD z $ORION w proporcjach 50-50 w celu zwiększenia zysku z całości depozytu Orion Money poprzez pule Boost APY.

WAŻNE: Użytkownicy zazwyczaj posiadają i wpłacają do Orion Money więcej stablecoinów niż posiadają tokenów $ORION. Ponieważ pule Boost APY będą miały proporcje 50-50 z $ORION-oUSD, większość użytkowników będzie musiała zakupić $ORION, aby osiągnąć pożądaną stopę APY dla portfela. Spodziewamy się, że stworzy to organiczną presję na zakup tokena $ORION, gdy pule Boost APY będą już działać.

Użytkownicy będą mogli zarabiać wyższe APY poprzez staking swoich tokenów pochodnych oUSD z tokenami ORION lub wspieranymi stablecoinami w pulach Boost APY. Poprzez stakowanie w pulach Boost APY, użytkownicy mogą zwiększyć swój całkowity APY portfela Orion Money z bazowych 15% do 25%, 50%, a nawet do 100%+, w zależności od tego, ile oUSD i ORION tokenów stakują. Wszystkie pule Boost APY będą miały zachęty wypłacane w tokenach $ORION, przy czym pula ORION-oUST będzie miała najwyższe nagrody.

Użytkownicy będą mogli stakować tyle oUSD i $ORION w pulach Boost APY, ile zdecydują. Na przykład, jeśli celujesz w 25% APY dla swojego całkowitego depozytu, będziesz musiał stakować tylko 10-20% swoich oUSD i odpowiadającą im wartość tokenów ORION. Jeśli jednak chcesz osiągnąć wyższy APY dla całego portfela Orion Money i masz większą tolerancję na ryzyko, możesz stakować wszystkie swoje oUSD i odpowiadające im tokeny $ORION w tej samej puli, aby osiągnąć 100%+ APY dla całego portfela Orion Money.

Każdy użytkownik Orion Money sam decyduje o swojej pożądanej równowadze ryzyka i zysku oraz o tym, ile chce stakować w pulach Boost APY. Proszę pamiętać, że Pule Boost APY będą pulami DeFi (AMM) i będą obarczone ryzykiem nietrwałej straty. Również jak zwykle w przypadku puli DeFi – stopy zwrotu będą najwyższe zaraz po uruchomieniu.

Przed uruchomieniem dostarczymy szczegółowe wyjaśnienie i przewodnik wideo, jak korzystać z puli Boost APY.

Podsumowując – to nowe podejście zapewni:

 • Znacznie bardziej skalowalny i wydajny sposób dostarczania użyteczności naszym użytkownikom, którzy posiadają i stakują tokeny $ORION, proporcjonalnie do ich depozytów (oUSD),
 • Użytkownicy będą mogli wybrać, jaki całkowity APY portfela otrzymają w oparciu o ich Boost APY,
 • Orion Money TVL będzie bardziej zrównoważony, ponieważ deponenci będą otrzymywać co najmniej dwa rodzaje zysku z ich depozytu/stakowania.

Wkrótce po uruchomieniu Boost APY, do Orion Money v2 zostanie dodanych więcej unikalnych produktów i funkcji.

Vesting

Z odblokowań $ORION IDO dowiedzieliśmy się, że miesięczny vesting jest dość nieefektywny, ponieważ wprowadza na rynek duże ilości tokenów projektu w tym samym czasie. W związku z tym, dla stabilności protokołu i tokena w przyszłości, wprowadzimy dzienny vesting liniowy dla wszystkich przyszłych dystrybucji tokena – począwszy od Community Farming (początek stycznia), Seed, i tak dalej (szczegółowe informacje o dystrybucji tokena ORION znajdują się w Litepaper).

Użytkownicy będą mogli wybrać pomiędzy kilkoma opcjami dla swoich tokenów – Auto-Stake (tokeny ORION będą automatycznie umieszczane w systemie zarządzania w miarę ich nabywania), Claim & Stake (podobnie jak w przypadku airdropa na Terra – użytkownicy mogą odebrać tokeny i stakować je w dowolnym momencie), oraz Only Claim (wypłata do portfela). Więcej szczegółów zamieścimy po wprowadzeniu dziennego vestingu.

Swapy i mosty w aplikacji

W dApp v2, będziecie mogli wymieniać token $ORION z innymi kryptowalutami lub innymi stablecoinami bezpośrednio w aplikacji i przesyłać go do każdego blockchaina, gdzie $ORION jest obsługiwany.

W ten sposób o wiele łatwiej będzie zarządzać swoimi $ORIONami w różnych sieciach, i to bez opuszczania Orion Money dApp.

Q2 2022

xORION stakowanie i zarządzanie

Na podstawie Twoich tokenów $ORION, otrzymasz również tokeny pochodne xORION, które przynoszą nagrody za stakowanie i umożliwiają głosowanie nad propozycjami zarządzania.

Pracujemy nad szczegółami zarządzania, aby upewnić się, że długoterminowi użytkownicy Orion Money i posiadacze tokenów będą mogli w pełni wykorzystać proces zarządzania Orion Money – a podczas budowania tego, inspirujemy się niedawnym udanym wdrożeniem zarządzania przez Yearn Finance.

Ponieważ staking ORION działa już na czterech blockchainach (i będzie się rozszerzał na wiele innych), musimy wymyślić dobre rozwiązanie w zakresie cross-chain proposal snapshot, aby zapewnić, że zarządzanie Orion Money obejmuje każdego stakera ORION, bez względu na to, gdzie się znajduje. Zaczniemy eksperymentować z głosowaniem i propozycjami xORION w drugim kwartale z zamiarem przekształcenia Orion Money w pełne DAO w trzecim kwartale.

Programy “Ambasador” i “Polecający”

Planujemy uruchomienie naszych własnych programów ambasadorskich i polecających Orion Money wkrótce po uruchomieniu dApp v2 z funkcją Boost APY. Otrzymaliśmy już duże zainteresowanie od wielu społeczności, platform i influencerów z całego świata kryptowalut i jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością stworzenia i udostępnienia tych programów już wkrótce.

Podczas gdy wciąż dopracowujemy szczegóły programu, chcemy dać Wam zajawkę. Zachęty dla naszych programów mogą wyglądać następująco:

 • Zapraszasz przyjaciela do złożenia depozytu w Orion Money używając Twojego linku polecającego
 • Oni dokonają depozytu i zaczną otrzymywać 15% APY.
 • Otrzymasz za to regularne wynagrodzenie za polecenie w oparciu o zysk, który zaproszeni osiągną – obliczone i wypłacone jako 10% bazowego zysku z Orion Money w stablecoinach lub 15% w tokenach ORION.
 • Nagrody od osób poleconych będą regularnie wpłacane na konto Orion Money i również będą zarabiać 15% APY jako depozyty stablecoin lub nagrody za staking ORION, dopóki nie zdecydujesz się na ich wypłatę.

Będziemy informować o programach “Ambasador” i “Polecający”, ponieważ przygotowujemy je do uruchomienia już w drugim kwartale.

Orion Yield

Nasz dedykowany produkt Yield będzie się bezpośrednio integrował z innymi przełomowymi protokołami z ekosystemu TeFi – takimi jak Nexus, Mars, Mirror i wiele innych – aby umożliwić użytkownikom budowanie wysokodochodowych, neutralnych strategii, które jeszcze bardziej zwiększają bazowy APY Orion Money.

Dzięki tym produktom, użytkownicy Orion Money będą mogli dorównać stawce zarobków Anchor Protocol, a jednocześnie posiadać oddzielne skarbce stablecoinów z jeszcze wyższą, ale bardziej zmienną stopą zwrotu.

Ubezpieczenie Orion

Obecnie Orion Money nawiązał już współpracę z wybranymi dostawcami ubezpieczeń smartkontraktów, aby zapewnić użytkownikom cztery polisy ubezpieczeniowe, chroniące przed błędami w smartkontraktach, de-pegiem UST lub mieszanką obu.

W przyszłym roku będziemy dążyć do zapewnienia jeszcze większego wyboru i opcji ochrony, w tym natywnej polisy ubezpieczeniowej Terra od Risk Harbor.

Q3 2022

Orion Pay i kryptowalutowe karty debetowe

Te produkty są zaplanowane na późniejszą część 2022 roku, ale zaczęliśmy już rozmawiać z ludźmi, z którymi moglibyśmy współpracować w celu ich zbudowania. Wszyscy wiemy, że rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, a sprawy mogą ulec zmianie, ale istnieje również szansa, że będziemy w stanie dostarczyć je wcześniej niż w Q3.

Oprócz budowania produktów i funkcji opisanych powyżej, nasz zespół już pracuje nad rozwiązaniem kluczowych zadań, które umożliwią wydanie Orion Money v2. Bądźcie jednak pewni – przygotujemy szczegółowe artykuły w centrum pomocy oraz samouczki wideo, które przeprowadzą Was przez te zadania zaraz po ich uruchomieniu.

Jesteśmy niesamowicie podekscytowani tym wszystkim i mamy nadzieję na stworzenie jeszcze większej wartości dla użytkowników Orion Money i naszej społeczności w Nowym Roku!

Szczęśliwego Nowego Roku od zespołu Orion Money! 

Website | Twitter| Telegram | Telegram Announcements | Blog

źródło: link

Może Cię zainteresować:

Aby zawsze być na bieżąco, śledź nas na Twitterze.

TerraInfo.plhttps://twitter.com/terrainfopl

Zachęcamy również do dołączenia do kanału informacyjnego na telegramie, oraz grupy dyskusyjnej na discordzie.

Telegram https://t.me/terrainfopl

Discord https://discord.gg/UwXNuywQ

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl