Yield Token Redirection

Pylon Protocol jest zbudowany w oparciu o podstawowy mechanizm przekierowania zysków. Do tej pory Pylon przekierowywał zyski Anchor’s TerraUSD ($UST), ale jesteśmy podekscytowani możliwością rozszerzenia naszej oferty o współpracę z PRISM w celu przekierowania nagród za stakowanie $LUNA.

PRISM będzie pierwszym projektem Pylon Gateway, w którym zastosowano przekierowanie zysków z nagród za stakowanie $LUNA, a kolejne projekty Pylon Gateway również umożliwią przekierowanie zysków $LUNA według własnego uznania.

Użytkownicy będą mogli podzielić swoje tokeny $LUNA na $pLUNA i $yLUNA, a następnie zdeponować swoje tokeny $yLUNA w Pylon Gateway, co umożliwi transfer wartości zabezpieczonej przed utratą kapitału w zamian za tokeny $PRISM. Dzięki temu zwiększy się wydajność kapitału, ponieważ użytkownicy będą mogli zatrzymać i wykorzystać swoje tokeny $pLUNA na wiele sposobów, w tym do udzielania pożyczek i handlu, a także do zapewnienia płynności w puli pLUNA-PRISM. Długoterminowi posiadacze $LUNA będą teraz mogli zarabiać tokeny w nowych protokołach na Pylonie bez konieczności sprzedaży ani jednego tokenu $LUNA.

W miarę jak PRISM refrakcjonuje więcej aktywów przynoszących dochód (np. $yETH, $ySOL, $yDOT i $yATOM), Pylon może rozszerzyć swoją działalność poza $LUNA, aby umożliwić partnerom akceptację tych aktywów jako alternatywnych form depozytu. Na przykład aUST, który może być podzielony na $paUST i $yaUST, pozwoli użytkownikom na zdeponowanie $yaUST w Pylonie, zachowując jednocześnie swoje tokeny $paUST do wykorzystania jako zabezpieczenie lub do zakupu innych tokenów.

Pylon Scout

Zainspirowany wprowadzeniem na rynek tokenów przez Mango Markets oraz formatem aukcji wsadowej MISO, Pylon współpracuje z PRISM w celu eksperymentowania z trzecim modelem IDO, który nazywamy Pylon Scout. Jest to nowy proces, którego cele są następujące:

  • Całkowite wyeliminowanie aktywności botów
  • Zapewnienie, że każdy otrzymuje tę samą cenę rynkową
  • Sprawienie, by IDO były niezależne od strefy czasowej
  • Zmniejszenie ogólnego przeciążenia sieci

Więc jak to działa? Pylon Scout będzie miał dwie fazy, fazę wpłat i fazę wypłat. Podczas fazy wpłat uczestnicy będą mogli wpłacać $UST do skarbca. Wraz ze wzrostem ilości $UST, wzrośnie również cena sprzedaży tokena. Im więcej $UST w skarbcu, tym wyższa będzie ostateczna cena zakupu tokena. Cena zostanie ustalona według następującego wzoru:

Cena = całkowita wartość $UST w skarbcu / tokeny do dystrybucji

Po pewnym z góry określonym czasie skarbiec przejdzie w fazę wycofania, w której użytkownicy mogą zdecydować się na wycofanie zdeponowanych $UST, jeśli cena tokena jest wyższa, niż chcieliby zapłacić. W miarę jak użytkownicy będą wycofywać $UST, cena tokena będzie spadać. Pod koniec drugiego okresu tokeny zostaną podzielone między wszystkich uczestników zgodnie z ich pozostałym udziałem w $UST w skarbcu.

Jeśli eksperyment Pylon Scout zakończy się sukcesem, przyszłe projekty startujące na Pylonie będą mogły wybierać spośród trzech różnych modeli startowych: Pylon Pools, Pylon Swap oraz Pylon Scout. Wierzymy w moc wyboru i pozwolimy wszystkim zespołom projektowym i ich społecznościom zdecydować, co ma największy sens w przypadku uruchamiania ich tokenów.

W jaki sposób jest to korzystne dla stakerów $MINE?

Opłaty generowane przez Pylon IDO przynoszą bezpośrednie korzyści stakerom $MINE. Zyski są wykorzystywane do odkupywania i redystrybucji tokenów $MINE wśród osób zarządzających, a proces ten zwiększa presję na kupno, co ostatecznie podnosi cenę $MINE. Jedną z korzyści płynących z wprowadzenia na rynek tokenów o cenach odzwierciedlających rzeczywisty popyt rynkowy jest to, że Pylon będzie generował znacznie więcej opłat, co spowoduje większy wykup $MINE i wyższe ceny. Jest to korzystne zarówno dla długoterminowych stakerów $MINE, jak i dla naszych partnerów protokolarnych.

Na przykładzie wejścia na Solanę, do tej pory odbyły się trzy wejścia z wykorzystaniem metody Mango Markets: Mango Markets (70 mln USD), Parrot (85 mln USD), Aurory (109 mln USD). Przy obecnej stawce 10% prowizji od Pylon Scout, która w całości wraca do stakerów $MINE, wygenerowałoby to $26,5m w buybackach dla stakerów $MINE. Obecnie w $MINE znajduje się ~$35 milionów, co dałoby zwrot w wysokości 76% po zaledwie 3 uruchomieniach. Biorąc pod uwagę dodanie puli $yLUNA, przyrost wartości dla stakerów $MINE z tych dwóch nowych metod uruchamiania może być znaczący.

Mamy również przyjemność ogłosić, że stakerzy $MINE będą również uprawnieni do udziału w airdropach tokenu $PRISM.

Podsumowanie

Celem Pylon Protocol i PRISM jest bycie w czołówce innowacji na Terrze, a w obliczu nadchodzącej eksplozji uruchomień nowych projektów, wierzymy, że te dwie nowe innowacje pozwolą protokołom i użytkownikom na większą elastyczność. Oferowanie tych alternatywnych rozwiązań sprawi, że większa część startów będzie przeprowadzana przy użyciu Pylon Protocol, co zmaksymalizuje wartość dla stakerów $MINE. Wierzymy, że te nowe metody startowe będą korzystne dla popytu na $UST, posiadaczy $LUNA, nowych protokołów, a przede wszystkim dla użytkowników Pylon i stakerów $MINE.

Jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób działa PRISM, koniecznie przeczytaj naszą analizę. Prism Protocol – rewolucja w ekosystemie Terra Luna.

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl