Update – po premierze V1:

Nexus V1 został uruchomiony 31 października 2021 roku. Po 2 tygodniach uważamy, że jest to dobry moment, aby podzielić się aktualizacją na temat tego, jak się sprawy mają i dokąd zmierzamy.

Będzie to stosunkowo zwięzła aktualizacja, ponieważ chcielibyśmy publikować te aktualizacje dość często w przyszłości.

Update – produkt:

Po dwunastu dniach od uruchomienia, TVL Nexusa wynosi $123M, z czego 93% TVL pochodzi ze skarbców bEth i bLuna.

TVL dla Nexusa wzrosła o ponad 50% w ciągu ostatniego tygodnia. Jesteśmy zadowoleni z postępów w zakresie AUM i oczekujemy dalszego wzrostu tych produktów do końca roku.

Update – roadmap:

Opublikowaliśmy nasz Litepaper z pierwszą wersją roadmapy 1 września 2021 roku. Dwa i pół miesiąca później mamy kilka aktualizacji, którymi chcemy się z Wami podzielić.

DeFi 2.0 i płynność zależna od protokołu

Wierzymy, że płynność oparta na protokole oraz nowa strategia inflacji tokenów będą kamieniami węgielnymi dla następnej odsłony DeFi – DeFi 2.0.

Chcemy, aby Nexus (i ostatecznie $Psi) stał się statkiem-matką, który jest w stanie przetrwać i rozwijać się w każdych warunkach rynkowych. Wierzymy, że wdrożenie następujących strategii pozwoli nam to osiągnąć.

Program emisji obligacji

W 4 kwartale i na początku 1 kwartału przyszłego roku, priorytetowo traktujemy rozwój programu emisji obligacji, który pozwoli użytkownikom na zakup $Psi z dyskontem za ich aktywa. Zdyskontowane $Psi będą dostępne dla użytkowników po upływie pewnego terminu zapadalności. Poprzez ten program fundusz społecznościowy Nexus zacznie budować rezerwę własnej płynności.

Poprzez posiadanie własnej płynności wierzymy, że Nexus może zredukować, a w końcu wyeliminować potrzebę silnego motywowania puli płynności (mianowicie puli Psi/UST). Uważamy, że może to znacząco zmniejszyć presję inflacyjną na $Psi. Dodatkowo, w miarę jak te aktywa będą rosły, Nexus DAO zostanie zasilone. Pozwoli to członkom społeczności na przejęcie własności funduszu społeczności Nexus i rozpoczęcie pracy nad jeszcze większą liczbą strategii i narzędzi dla społeczności Terra i nie tylko.

Rozwój wewnętrznej wartości $Psi jest dla nas niezwykle ważny ze strategicznego punktu widzenia.

Strategia inflacji

Wierzymy również, że inflacja tokenów zostanie przemyślana na nowo w DeFi 2.0.

Zobacz Temple DAO dla niektórych koncepcji (Safe Harvest, Safe Premium), które naszym zdaniem są interesujące, gdy wartość wewnętrzna Nexusa zacznie rosnąć.

Mechanics 1: Safe Harvest & intrinsic value

Mechanics 2: Safe Premium

Uważamy, że dzięki połączeniu powyższych strategii możemy przyjąć radykalnie nowe podejście do ekonomii i projektowania tokenów na Terra, a ostatecznie zbudować aktywa w $Psi, które są mniej podatne na negatywne konsekwencje inflacji niewspieranych tokenów.

Wierzymy, że kombinacja płynności będącej własnością protokołu, nowego projektu inflacji tokenów oraz ciągłego marszu naprzód z wartościowymi produktami dla społeczności Terra, może stanowić przykład tego, jak DeFi 2.0 może rozkwitnąć na Terra.

Prosimy o zapoznanie się z naszą zaktualizowaną roadmapą produktów poniżej:

Honorowe wzmianki, które nie trafiły w całości do naszej zaktualizowanej roadmapy, obejmują skarbiec MIM dla aUST. Jest to coś, co nadal oceniamy i być może będziemy starali się nadać temu priorytet w nadchodzących aktualizacjach społeczności.

Update techniczny:

Zidentyfikowaliśmy potrzebę dodania dodatkowej logiki do skarbców bAsset.

W przypadku, gdy stopa pożyczania na Anchor będzie ujemna o więcej niż suma kosztów alternatywnych, bAssety zostaną wycofane z Anchor, aby odebrać nagrody za staking z bLuny, zamiast realizować nieopłacalną strategię Anchor Borrow yield.

Będziemy aktualizować logikę skarbca tak, by skarbiec Nexus bAsset był automatycznie zasilany w najbardziej optymalny sposób, jaki jest dostępny w danym momencie. Wprowadzenie tej aktualizacji planowane jest na listopad.

Zidentyfikowano szereg błędów we front-endzie; nasz zespół pracuje nad listą tych problemów i planujemy na bieżąco je rozwiązywać. Wszystkie zgłoszone problemy były związane wyłącznie z UI/UX.

Update – zespół

Niedawno zatrudniliśmy dwóch dodatkowych programistów smartkontraktów, którzy pomogą nam wprowadzić roadmapę Nexusa w życie.

Wciąż poszukujemy osoby na pełny etat, starszego projektanta UI/UX oraz kolejnego programisty smartkontraktów dla Nexusa.

Prosimy o zapoznanie się z opisami stanowisk pod tym linkiem. Chętnie porozmawiamy z Tobą, jeśli uważasz, że możesz być dobrym kandydatem. ( https://cream-perch-3c4.notion.site/Openings-at-Nexus-Protocol-Public-c8b6ec3e779648818253fe5e2333c768 ).

Podsumowanie:

Mamy nadzieję, że podobała Wam się ta aktualizacja z naszej strony. Nadal czujemy się zaszczyceni, że możemy budować w tej społeczności. Jesteśmy bardzo podekscytowani DeFi 2.0 i możliwościami Nexusa, aby kontynuować innowacje na Terra i poza nią.

Nasze najbliższe priorytety to powołanie do życia EthNexusa, wraz ze skarbcem Mirror Delta Neutral i oczywiście… Programem płynnościowym, którego właścicielem jest protokół.

To na razie wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.

Oryginalną wiadomość znajdziecie tutaj.

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl