Po wielu miesiącach prac, zespół Nebula ogłasza start Nebula Protocol.

TLDR:

Sekwencja startowa Nebuli będzie składała się z 4 głównych etapów

 • Faza 1: NEB Airdrop dla stakerów $LUNA (1% całkowitej podaży)
  • Airdrop będzie do odebrania 15/04/22 na https://app.neb.money
 • Faza 2: Nebula Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) (2% całkowitej podaży)
  • Propozycja zarządzania LBP: 19/04/22
  • Okres LBP: 27/04/22-02/05/22
  • Waga początkowa puli (NEB-UST): 2-98
  • Waga puli końcowej (NEB-UST): 60-40
  • Cena początkowa: 2,45 USD
 • Faza 3: Genesis Cluster Proposal
  • Genesis Cluster Proposal: 02/05/22
 • Pełne uruchomienie protokółu: 10/05/22

Kroki 2 i 3 zostaną zrealizowane poprzez propozycje zarządzania on-chain na stronie https://app.neb.money/gov. Głosować będą mogli posiadacze tokenów NEB.

Faza 1: Airdrop $NEB

Aby rozpocząć start Nebula Protocol, w pierwszej kolejności zostanie przyznany airdrop wysokości 10 000 000 tokenów $NEB użytkownikom, którzy stakowali swoje LUNA od wysokości bloku 7169420.

Należy pamiętać, że przy obliczaniu wysokości airdropu będą brane pod uwagę tylko delegacje do walidatorów, którzy nie znajdują się w pierwszej piątce sieci pod względem siły głosu w danym momencie. Jednak jeżeli delegujesz do kilku walidatorów jednocześnie, wszyscy spoza top5 będą kwalifikowali Cię do nagrody. Szczegóły procesu obliczania airdropa oraz metody, które zastosowano, aby zapewnić jak najbardziej sprawiedliwą dystrybucję, zostaną omówione w kolejnym artykule.

Po rozdzieleniu airdropów, również na stronie https://app.neb.money uruchomiona zostanie aplikacja Nebula WebApp wraz z funkcjami zarządzania i stakingu $NEB.

Kolejne etapy uruchamiania systemu będą w dużym stopniu opierać się na funkcjach zarządzania protokołem. Zachęcamy więc zainteresowane strony do stakowania otrzymanych $NEB i udziału w propozycjach/głosowaniach, które nastąpią w kolejnych fazach startu.

Należy również pamiętać, że airdrop  genesis jest jedynym planowanym airdropem dla stakerów $LUNA.

Faza 2: Nebula LBP

Aby token NEB spełnił swoje zadanie, musi znaleźć się w rękach jak największej liczby zaangażowanych stron. W związku z tym zespół proponuje utworzenie puli LBP. Umożliwi to zainteresowanym stronom nabycie i zaangażowanie się w tokeny $NEB, nie tylko poprzez airdrop.

Mechanika LBP Nebula Protocol będzie zgodna z tą samą procedurą, co standardowa Pula Liquidity Bootstrapping, pierwotnie zaprojektowana przez Balancer. W szczególności, zostaną wykorzystane podstawowe kontrakty i frontend udostępnione przez zespół Astroport.

Aby zainicjować wydarzenie, zespół Nebula Protocol stworzy propozycję zarządzania on-chain, aby wykorzystać 20 milionów tokenów $NEB (2% całkowitej podaży) oraz 1 milion $UST (część z 5 milionów otrzymanych od TFL) z puli społeczności Nebuli jako początkową płynność dla LBP. Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana, ankieta automatycznie uruchomi proces dostarczania płynności, a okres LBP rozpocznie się wkrótce potem. Sama pula LBP zostanie skonfigurowana z następującymi parametrami.

 • Waga puli startowej (NEB-UST): 2-98
 • Cena początkowa: 2,45 USD
 • Waga puli końcowej: 60-40
 • Czas trwania LBP: 5 dni

Po uruchomieniu pełnego protokołu po zakończeniu fazy 3, zostanie utworzona kolejna propozycja on-chain w celu wycofania ostatniej płynności z puli LBP i wykorzystania całości wpływów z LBP do zapoczątkowania puli NEB-UST na Astroport. Oznacza to, że sam protokół będzie miał kontrolę nad dużą ilością płynności $NEB natychmiast po zakończeniu uruchomienia protokołu. Takie rozwiązanie ma kilka istotnych zalet:

1. Wzrost Skarbca Protokołu

W miarę obrotu tokenami $NEB, protokół będzie gromadził opłaty transakcyjne, które z czasem posłużą do powiększenia skarbca protokołu.

2. Umożliwienie zawierania większych transakcji

Zamiast czekać na akumulację płynności, to podejście pozwoli użytkownikom na handel $NEB w dużych rozmiarach od samego początku

3. Minimalna emisja

Wreszcie, ponieważ protokół posiada znaczną płynność, twórcy spodziewają się, że będzie wymagał niewielkiej lub zerowej długoterminowej emisji tokenów, aby zachęcić do zewnętrznego LP poprzez nagrody za staking, z korzyścią dla wszystkich posiadaczy tokenów.

Faza 3: Nebula Cluster Genesis

Po wydarzeniu LBP wchodzimy w ostatnią fazę sekwencji uruchamiania Nebula Protocol: tworzenie pierwszego klastra Nebuli, a następnie pełne uruchomienie Nebula Protocol.

Aby założyć whitelistę i zarejestrować pierwszy klaster na Terra, zespół będzie współpracował z członkami społeczności w celu stworzenia propozycji na forum Nebuli, a następnie propozycji on-chain.

Propozycja na forum będzie zawierała opis oczekiwanych szczegółów dotyczących klastra, w tym:

 • Nazwa i symbol klastra
 • Skład aktywów bazowych klastra
 • Szczegóły dotyczące funkcji kary
 • Algorytm równoważenia

Społeczność będzie miała możliwość przedstawienia swoich opinii, komentarzy i propozycji zmian w klastrze, po czym propozycja zostanie poddana głosowaniu on-chain.

Pełne uruchomienie

Zakończenie i przyjęcie propozycji klastra genesis będzie oznaczało pełne uruchomienie protokołu Nebula. W tym momencie uruchomiona zostanie pełna funkcjonalność protokołu, a użytkownicy będą mogli wybijać/palić tokeny klastra, handlować klastrami w pulach płynności i zdobywać nagrody pomagając klastrom w utrzymaniu ich pegów poprzez rebalancing i działania arbitrażowe, a nawet proponować i tworzyć własne klastry.

Źródło: link

Może Cię zainteresować:

Aby zawsze być na bieżąco, śledź nas na Twitterze.

TerraInfo.plhttps://twitter.com/terrainfopl

Zachęcamy również do dołączenia do kanału informacyjnego na telegramie, oraz grupy dyskusyjnej na discordzie.

Telegram https://t.me/terrainfopl

Discord https://discord.gg/UwXNuywQ

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl