Na początku 2021, kiedy powstał pomysł stworzenia Mars Protocol, wielu sądziło, że może protokół może zostać uruchomiony w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Minęło dziewięć miesięcy, a prace nadal trwają.

Rozpoczynając nowy rok na Ziemi, spójrzmy na obecny stan rozwoju i ewoluującą ścieżkę do startu Marsa.

Obecnie:

  • Cały kluczowy kod smartkontraktów (Rdzeń, Peryferia i Fields of Mars) jest ukończony i znajduje się w fazie audytu.
  • Niedawno otrzymaliśmy wyniki wstępnego audytu rdzenia i obecnie aktywnie analizujemy i usuwamy zidentyfikowane przez audytorów luki.
  • Drugi audyt rdzenia jest w toku. Tak samo jak audyty kontraktów na Peryferiach i Fields of Mars.
  • Programiści front-end aktywnie budują interfejs użytkownika (UI) dla lockdropu oraz testują i naprawiają błędy w innych miejscach UI.

Choć wszyscy budowniczowie Marsa są gotowi do startu, priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo.

Protokoły kredytowe i „lewarowane” protokoły yield farmingu istnieją w jakiejś formie na blockchainie Ethereum od 2018 roku i praktycznie wszystkie z nich doświadczyły włamania lub kradzieży. Exploity w Cream, Compound i Rari Capital same w sobie spowodowały utratę ponad 305 milionów dolarów według tabeli liderów Rekt.

Możemy przeanalizować przeszłe włamania, aby upewnić się, że te same podatności nie będą istniały w Mars Protocol, jednak zawsze istnieje potencjał dla innych podatności. Mars będzie pierwszym protokołem kredytowym na Terra, napisanym od podstaw w języku programowania Rust.

Mimo że pośpiech przy starcie jest niezwykle kuszący, stawka jest bardzo wysoka. Choć początkowo sądziliśmy, że Mars będzie działał już teraz, obecnie planujemy uruchomienie go w drugim kwartale 2022 roku.

Chociaż cały kod smart kontraktu będzie gotowy w momencie uruchomienia, aby nadać priorytet bezpieczeństwu, będziemy go uruchamiali etapowo. Początkowy etap będzie zawierał ograniczony zestaw funkcji, w tym:

  • Deponowanie i pożyczanie UST i LUNA przy użyciu standardowego, dwustopniowego modelu stopy procentowej (podobnego do Aave lub Compound) w Red Bank.
  • Udzielanie pożyczek na zasadzie contract-to-contract (C2C) dla ograniczonej liczby strategii yield-farming o konserwatywnym profilu ryzyka na Fields of Mars.
  • Stakowanie MARS, które może stanowić zabezpieczenie w przypadku niedoborów, uprawnia stakerów do części opłat wynikających z protokołu i daje możliwość tworzenia i głosowania nad propozycjami zarządzania z xMARS za pośrednictwem Rady Marsjańskiej.

Podczas gdy Red Bank wystartuje tylko z dwoma aktywami, zarząd będzie miał prawo dodać dodatkowe aktywa (zakładając, że wszystkie zaproponowane aktywa spełniają wytyczne protokołu dotyczące ryzyka). Zarząd będzie mógł również proponować nowe strategie i rozszerzać linie kredytowe dla innych protokołów w celu udzielania pożyczek C2C poprzez Fields of Mars.

Kluczową innowacją w Mars Protocol są dynamiczne stopy procentowe oparte na teorii kontroli. Wprowadzimy dynamiczne stopy procentowe po pierwszym uruchomieniu Mars Protocol. Dzięki temu dynamika rynku będzie miała czas, aby się w pełni rozwinąć, co pomoże w określeniu początkowych parametrów kontrolera. Początkowo dynamika rynku będzie ograniczana przez kilka czynników:

  • Popyt na pożyczki Red Bank będzie ograniczony, ponieważ uruchamiamy ograniczony zestaw rynków (LUNA i UST).
  • Popyt na Fields of Mars będzie ograniczony, ponieważ początkowo będziemy bardzo konserwatywnie ustalać parametry ryzyka, dopóki protokół nie zostanie przetestowany w warunkach naturalnych.
  • Dynamika podaży Red Banku będzie tylko częściowo reagować na dynamikę rynku, ponieważ oczekuje się, że duża część podaży zostanie zablokowana przez UST w nadchodzącym lockdropie.

Przy ograniczonym popycie na pożyczki i potencjalnie wysokim poziomie zablokowanej podaży, stopy procentowe Red Bank mogą ostatecznie spaść do 0 w ramach dynamicznego modelu stóp procentowych. Aby tego uniknąć, przed przejściem na dynamiczne stopy procentowe, uruchomimy standardowy model dwustopniowego oprocentowania, podobny do tego, który jest stosowany w istniejących protokołach kredytowych, takich jak Aave i Compound.

Harmonogram przejścia zależy od tego, jak rozwija się podaż i popyt na protokół. Na stronę popytową wpłynie liczba rynków, które zostaną objęte zarządzaniem, oraz ewolucja Fields of Mars (w szczególności liczba nowych strategii, jak również ich parametry ryzyka i rentowność).

W momencie uruchomienia strona podażowa Red Banku będzie silnie uzależniona od wielkości i czasu trwania lockdropów. Im więcej UST będzie zablokowanych na długi czas, tym dłużej ograniczona będzie reaktywność strony podażowej rynku.

Uruchomienie nowego protokołu kredytowego w nowym łańcuchu jest trudnym zadaniem, ale jest też niezwykle ekscytujące. Mars wniesie do Terra zupełnie nową funkcjonalność i posłuży jako warstwa bazowa dla innych ciekawych aplikacji, jednocześnie poprawiając efektywność kapitału na Terra. Aby Mars mógł zrealizować tę wizję, musi być bezpieczny od samego początku. Każdego dnia zbliżamy się do tej rzeczywistości.

Aby być częścią tej podróży, śledź Marsa na Twitterze.

Zastrzeżenia

Ten artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej. Przed podjęciem współpracy z firmą Mars zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zrzeczenia się odpowiedzialności za projekty, dostępnymi tutaj.

źródło: link

Czym jest Mars Protocol i dlaczego jest tak wyczekiwany?

Mars Protocol jest bankiem przyszłości: nieizolacyjnym, open-source, przejrzystym, algorytmicznym i zarządzanym przez społeczność.
Podobnie jak wszystkie banki, Mars dąży do przyciągania depozytów i pożyczania tych pieniędzy, jednocześnie zarządzając ryzykiem braku płynności i niewypłacalności. W przeciwieństwie do innych banków Mars jest w pełni zautomatyzowanym, łańcuchowym instrumentem kredytowym zarządzanym przez zdecentralizowaną społeczność poprzez przejrzysty proces zarządzania. Wszystkie decyzje są podejmowane przez Radę Marsa, złożoną ze stakerów $MARS, którzy umieszczają swoje tokeny, aby zabezpieczyć ryzyko protokołu w zamian za część opłat.

Mars Protocol jest inkubowany przez Delphi Labs i IDEO CoLab Ventures.

Może Cię zainteresować:

Aby zawsze być na bieżąco, śledź nas na Twitterze.

TerraInfo.pl – https://twitter.com/terrainfopl

Zachęcamy również do dołączenia do kanału informacyjnego na telegramie, oraz grupy dyskusyjnej na discordzie.

Telegram – https://t.me/terrainfopl

Discord – https://discord.gg/UwXNuywQ

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl