9 listopada na Twitterze użytkownika @jimbobkos pojawiło się bardzo interesujące streszczenie obszernej analizy potencjału Terry.
Link do oryginalnego Tweeta znajdziecie TUTAJ. A poniżej znajdziecie jego tłumaczenie.

— — — — 1/13 — — — —

Chciałem zamieścić analizę $LUNA (@terra_money) oraz jej tokenomii, aby określić, czy niesamowity wzrost ceny $LUNA od początku tego roku był napędzany przez fundamenty, czy po prostu przez silną „narrację opartą o fundamenty” (‘fundamentally-driven’ narrative).

A🌕
Więc 🌕
Lecimy 🌕

— — — — 2/13 — — — —

Na wstępie istnieje różnica między fundamentami, a opieraniem się o fundamenty.
Pierwsza = obiektywna, poparta empirycznie, przyczynowo-skutkowa
Druga = narracja jest silnym wsparciem, „potencjał”, samospełniająca się

— — — — 3/13 — — — —

Podsumowując tokenomie Luny, gdy UST > 1$, więcej Luny jest spalanych w ramach mechanizmu arbitrażu, aby zrównać cenę z powrotem do 1$ i odwrotnie, gdy UST < 1$, Luna jest tworzona (minted). Wydaje się, że ten mechanizm działa dobrze, co pokazuje poniższy wykres.

— — — — 4/13 — — — —

Widzimy poniżej, że UST wykazuje stały wzorzec, że przez 67% czasu jest większy niż 1$ i 33% czasu jego wartość jest poniżej 1$.

— — — — 5/13 — — — —

Stały wzorzec w którym UST przekracza 1$ można przypisać rosnącemu zapotrzebowaniu na UST, napędzanemu przez protokół Anchor oraz Mirror. Jest to również dobry wskaźnik tego, co wprowadzenie nowych protokołów wykorzystujących UST może zrobić dla wzrostu podaży UST.

— — — — 6/13 — — — —

Jeśli wytwarza się więcej UST, spala się więcej Luny. Dlatego koncepcyjnie to zmniejszenie podaży powinno stworzyć nierównowagę między podażą a popytem, ​​mającą na celu zwiększenie ceny Luny. Teoretycznie wydaje się to być racjonalnym i solidnym mechanizmem tokenomii.

— — — — 7/13 — — — —

Gdybyśmy mieli wykreślić wydajność Luny po każdym spaleniu/wytworzeniu z ilością spalonej/wytworzonej Luny, być może bylibyśmy w stanie zidentyfikować trend, który POWINIEN sugerować, że im więcej spalonej $LUNA tym lepsze wyniki (performance) $LUNA.

— — — — 8/13 — — — —

Jednak gdy wyrysujemy te dane, widzimy, że linie trendu są płaskie lub nieznacznie wskazują na lewy górny róg PLUS, że r-kwadrat jest zbliżony do 0 (zera). Wniosek z tego jest taki, że nie ma związku między ilością wypalonej/wytworzonej $LUNA, a wynikiem (performance) $LUNA.

— — — — 9/13 — — — —

Dlaczego nie ma zależności?

  1. $LUNA wzrasta w znacznie szybszym tempie niż jest to wywołane poprzez spalanie, tak, że efekt spalania staje się osłabiony/mniej wpływowy (diluted/less impactful);
  2. $LUNA wykazuje pewne korelacje z BTC;
  3. Arbitrażyści już hodlują Lunę, co omija (bypasses) jakąkolwiek presję kupna na rynku.

— — — — 10/13 — — — —

Ponieważ nie ma dowodów empirycznych potwierdzających związek między ilością spalonej/wytworzonej $LUNA, a jej wynikami (performance), wniosek jest taki, że wzrost Luny opiera się w mniejszym stopniu na dobrych fundamentach, a bardziej na tym, że Luna ma silną narrację “opartą na fundamentach”.

— — — — 11/13 — — — —

Ta silna narracja będzie nabierać rozpędu, biorąc pod uwagę szereg krótkoterminowych katalizatorów w ekosystemie Terra:

1. Nowe projekty, które stworzą popyt na UST:

@astroport_fi@mars_protocol@Levana_protocol@spar_protocol@prism_protocol;

— — — — 12/13 — — — —

2. Implementacja Wormhole v2 oraz IBC — potencjał do adopcji UST na Solana, BSC, Ethereum, Thorchain

3. Potencjalny wzrost adopcji poprzez instytucje korzystające z Anchor Yield Fund firmy Arrington.

— — — — 13/13 — — — —

Zanurz się w pełnej analizie tutaj:
https://medium.com/@0xventures/luna-strong-fundamentals-or-a-strong-fundamentally-driven-narrative-9bbb9be9c9f

Podziękowanie dla @Josephliow za poświęcenie mi trochę czasu i porady na temat @terra_money

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl