StarTerranie!

Szczegóły waszej pierwszej misji są gotowe. Wytyczne zostały przekazane i odebrane. Oto transmisja:  

“Waszą pierwsza misja pod przywództwem Konsylium (Rady) StarTerry będzie Loop.

W kwadrancie galaktycznej przestrzeni zlokalizowany został obiekt, zawierający promieniujacą z jego centrum, niepowtarzalną i nieskończoną energię. Bądź świadomy, że im bliżej rdzenia obiektu, tym bardziej czas i przestrzeń będą się zmieniać i powtarzać w pewnego rodzaju ciągłej pętli. Token StarTerra, który posiadasz, niweluje wiele z tych efektów. W połączeniu z mocą naszej technologii będziesz chroniony. Przygotuj się, nasze pierwsze IDO jest w zasięgu wzroku!”

Naszym pierwszym IDO będzie Post-IDO tokena $LOOP, projektu Loop Finance. Uczestniczyć w nim będą mogli Stakerzy $STT i Stakerzy STT/UST już od 18 października. Loop Post-IDO będzie trwało przez 5 dni, do 22 października. Wtedy też, uczestnicy będą mogli zakupić tokeny $LOOP po cenie znacznie niższej niż cena rynkowa. Dodatkowo, w późniejszym terminie, przeprowadzimy znacznie mniejszą sprzedaż $LOOP, z wydłużonym harmonogramem vestingu, ale też niższą ceną, która będzie wynosić tylko 0,025 $UST.

Początkowo zakładaliśmy możliwość przeprowadzenia IDO naszego własnego tokena $STT, ale byłaby to uproszczona wersja IDO, bazująca tylko na loterii. Dlatego chcąc pokazać pełne możliwości naszej platformy, aby nasi uczestnicy mogli uczestniczyć we wszystkich funkcjach dostępnych dla V1 naszego Launchpada, zamiast używać uproszczonej wersji dla $STT, zdecydowaliśmy się na sprzedaż $LOOP.  

 • Całkowita wartość przeznaczona na aukcję $LOOP w pierwszej rundzie: 2.500.000 $UST
 • Cena jednostkowa tokena: 0,10 $UST 
 • Odblokowanie tokena: 5% po IDO z 11 miesięcznym, dziennym, odblokowywaniem pozostałych (tzw. Linear vesting)
 • Data: 18 października 20.00 UTC – 22 października 18.00 UTC

Zasady uczestnictwa w IDO:

 • Aby wziąć udział w IDO musisz dołączyć do Tieru Rekrutów lub do Frakcji (indywidualnie lub jako część Szwadronu). Wejście do WhaleCraft będzie automatycznie ustalane biorąc pod uwagę największe portfele spośród poszczególnych frakcji. 

Rejestracja zostanie otwarta 18 października o godzinie 18:00 UTC (6 PM) i zakończy się 22 października o godzinie 18:00 UTC, kiedy zostanie zrobiony snapshot. 

Zasady rejestracji do Loop Finance IDO:

Aby wziąć udział musisz wykonać 4 zadania:

Wejdz na link: https://app.starterra.io/project/loop/requirements

 1. Wybierz swoja Frakcje
 2. Dokonaj przedpłaty
 3. Zaakceptuj Warunki Użytkowania 
 4. Wypełnij KYC

Wpłata przedpłaty na depozyt

 • Aby wziąć udział w IDO musisz wpłacić zaliczkę na poczet depozytu. Wpłacanie zaliczek rozpocznie się na początku IDO. 
 • Istnieją minimalne depozyty dla każdego poziomu. 
 • 500 $UST dla poziomu Rekrutów i Szwadronów. 2000 $UST dla poziomów Frakcji. 
 • Możesz dodać więcej do swojego depozytu przed końcem IDO

Po zakończeniu IDO, twój przydział zostanie automatycznie odjęty od twojej wpłaconej kwoty.

 • Jeśli dana osoba wpłaci mniejszy depozyt niż wynosi jej zwycięski przydział, alokacja zostanie przydzielona do wysokości depozytu
 • Niewykorzystane przydziały zostaną zaoferowane frakcjom, szwadronom i grupom rekrutów w tej kolejności, aż do wypełnienia przydziałów.
 • Przydziały dla szwadronów zostaną rozdzielone pomiędzy członków szwadronu w pierwszej kolejności. 
 • StarTerra ustali zalecaną kwotę przedpłaty i poinformuje o tym społeczność przed końcem IDO. 

Tier Rekrut:

Minimum 250 STE wymagane do udziału w tym tierze, maksimum 2999 STE.

Stała wartość alokacji.

Dystrybucja alokacji: loteria

Starterra Energy(STE) = $STT(single asset) + ($STT-UST LP x 1.25)

Przypominamy, że aby otrzymać STE, musisz posiadać stejkowane tokeny $STT lub LP.

 • Zasada dystrybucji na poziomie Rekrutów, do którego przyznane będzie 20% całkowitej alokacji, oparta jest w 100% na loterii
 • Loteria będzie oparta na liczbie STE, którą posiada każdy uczestnik. Im więcej STE posiadasz, tym więcej otrzymasz losów. Uczestnicy otrzymują dodatkowy los za każde dodatkowe 250 STE.
 • Np. 500 STE = 2 losy, 750 STE = 3 losy i tak dalej.
 • Każdy Zwycięski Los jest wart 500 $UST!
 • W sumie jest 1000 zwycięskich losów w Tier Rekrutów.
 • Każdy uczestnik może wygrać tylko raz.

Szwadrony:

Minimalna liczba STE wymagana do do wzięcia udziału w tym tierze to 250 STE maksymalna 2999 STE.

Zmienna wielkość alokacji.

Dystrybucja alokacji: gwarantowana i loteria.

 • Będzie 30 szwadronów – po 10 dla każdej frakcji. 
 • Każdy szwadron może liczyć maksymalnie 15 osób, z maksymalną ilością 15,000 STE w każdym szwadronie (ilość miejsc jest więc ograniczona),
 • Każdy członek otrzyma przydział proporcjonalny do jego wkładu STE. 
 • Szwadrony otrzymają gwarantowaną część przydziału, która zostanie określona na podstawie ilości uczestników biorących udział w każdej frakcji. 
 • Każdy szwadron może wygrać wiele losów w części loteryjnej w oparciu o osiągnięcie ustalonych przez nas poziomów dla STE.
 • Szwadrony biorą udział w Tierach Frakcji i nie mogą dołączyć do WhaleCraft.

Zasady dla szwadronów dotyczą tylko tego konkretnego IDO i mogą ulec zmianie w przyszłych IDO w zależności od wielkości i wyników zebranych funduszy.

Poziomy frakcji: Lunatics, Degens i Interstellars.

Minimum do udziału w tym poziomie to 3000 STE, bez maksimum. 

Zmienna wielkość alokacji.

Dystrybucja alokacji: gwarantowana i loteria. 

Wielkość alokacji na loterię: 1250 $UST.

 • Trzy poziomy frakcji do wyboru: Lunatics, Degens i Interstellars!
 • Każda z frakcji posiada 15% wagi całej puli alokacji z dodatkowymi 15% do wygrania, które zostaną rozdzielone w zależności od danego IDO (gamifikacja). 
 • Całkowita alokacja każdej frakcji zostanie podzielona na dwie części: 50% gwarantowane i 50% oparte na Loterii.
 • Część gwarantowana zostanie podzielona równo pomiędzy wszystkich członków frakcji. Każdy Szwadron będzie liczony jako jeden członek. 
 • Część loteryjna przydziału będzie oparta na ilości STE, które posiada każdy uczestnik lub szwadron. Im więcej STE posiadasz, tym więcej Losów otrzymasz. Uczestnicy otrzymują dodatkowy los za każde dodatkowe 250 STE!  Każdy zwycięski los warty jest 1250 $UST! 

Indywidualny członek poziomu frakcji może wygrać tylko jeden przydział oparty na loterii, szwadrony więcej niż jeden.

W przypadku V1 naszej platformy i tego Post-IDO, dodatkowe 15% zgrywalizowanej puli zostanie wygrane przez kwotę STE zarejestrowaną w Loop Finance $LOOP Token. Wprowadzimy inne parametry dla przyszłych IDO.

WhaleCraft:

Top 100 portfeli 

Dystrybucja alokacji: gwarantowana.

Wielkość alokacji na loterię: 3000 $UST – 10 000 $UST.

 • Aby wejść do WhaleCraft musisz być jednym ze 100 największych portfeli spośród wszystkich 3 frakcji. 
 • Alokacja zostanie podzielona między członków WhaleCraft w zależności od wielkości STE każdego członka.
 • Wejście do WhaleCraft jest automatyczne, bez wyznaczonych minimów, ale trzeba przynależeć do frakcji. Nie ma zagwarantowanego miejsca w WhaleCraft, pod uwage brana jest liczba STE.

Załączamy również link do grafiki przedstawiającej schemat dystrybucji  Loop IDO: Schemat LOOP IDO.

Chcielibyśmy dodać, że zasady te zostały ustalone na podstawie wielkości puli IDO i StarTerra zastrzega sobie prawo do zmiany zasad w przypadku każdego indywidualnego IDO, aby zapewnić uczestnikom jak najlepsze doświadczenia.

Zapoznaj się z tymi instrukcjami i aby wypatrzyć więcej w przyszłości nakieruj swoje satelity na niebo. Historia się tworzy, a to dopiero początek Twojej Epickiej Kosmicznej Przygody! 

To Luna and Beyond!