Jedną z flagowych funkcji Pylon Gateway jest „bezstratna” Pylon Pool, w ramach której użytkownicy mogą deponować TerraUSD (UST) w zamian za tokeny projektu. Część zysku otrzymują projekty, a 20% zysku akumuluje wartość dla posiadaczy tokena zarządzania Pylon (MINE) poprzez wykup i budowanie skarbca.

Wraz z uruchomieniem Liquid Pylon Pools dla tokena Nexus Protocol ($Psi), Pylon Gateway ma na celu rozwiązanie problemu długich okresów UST lockup na Pylon Pool i uzyskanie rozszerzonej płynności z lockup pools.

Będzie to pierwszy eksperyment mający na celu ustanowienie Płynnych Puli Pylon (Liquid Pylon Pools) dla $Psi, aby umożliwić deponentom otrzymanie pochodnego tokena Pylon Pool, który daje im możliwość akumulowania w przyszłości nagród w postaci tokenów $Psi z Pylon Pools, oprócz możliwości żądania bazowego zablokowanego UST.

Konstrukcja Płynnych Puli Pylon za $Psi będzie podobna do bAssets i nAssets, ponieważ nagrody z każdej Pylon Pool będą dystrybuowane do posiadaczy tokenów, dzięki czemu takie „tokenizowane” Pylony będą miały potencjał płynności. Płynna pochodna Pylon Pools za $Psi dodaje elastyczności użytkownikom, którzy chcą uzyskać korzyści z bezstratnego inwestowania, jak również możliwość łatwego wycofania się z długoterminowych pozycji lock-up.

We współpracy z Nexus Protocol, zostanie utworzony pochodny token Nexus Pylon Pool (bPsiDP-24m) – para Psi. Początkowa cena tokena Nexus Pylon Pool będzie się zaczynać od początkowej wartości bieżącej netto puli, przy zastosowaniu Anchor Earn jako stopy dyskontowej.

Mimo, że bazowy UST zdeponowany w Płynnej Puli Pylon dla $Psi jest przeznaczony do zablokowania na 24 miesiące, pochodny token Puli (bPsiDP-24m) jest odbieralny i zbywalny w dowolnym momencie. Nagrody $Psi są nabywane liniowo od momentu uruchomienia Liquid Pylon Pool dla $Psi i są dostępne w dowolnym momencie.

Token pochodny (bPsiDP-24m) reprezentuje udział użytkownika w UST w Liquid Pylon Pool. Po wpłaceniu UST do Liquid Pylon Pool dla $Psi, użytkownicy mogą ręcznie dodać adres tokena bPsiDP-24m na Terra Station:

terra1zsaswh926ey8qa5x4vj93kzzlfnef0pstuca0y

Jeśli rynek uważa, że stopa dyskontowa powinna być niższa niż stopa Anchor Earn, wtedy użytkownicy będą kupować tokeny Nexus Pylon Pool w puli płynności Nexus Pylon Pool token-Psi, efektywnie obniżając stopę dyskontową Net Present Value dla rynku. Podobnie jak w przypadku par nAsset-Psi, nagrody za tokeny Pylon Pool w LP będą zbierane i gromadzone w puli płynności.

Dla zespołów projektowych, Płynne Pule Pylon mogą gromadzić więcej depozytów UST, pozwalając większej liczbie użytkowników wskoczyć do gry bez obawy o długie okresy blokady, jak również bardziej elastyczne opcje dostosowywania pozyskiwania tokenów projektu na Pylon Gateway. Dla uczestników Pylon Pool, ta aktualizacja oznacza, że teraz użytkownicy będą mogli swobodnie opuścić pulę przed zakończeniem okresu nabywania uprawnień. Dla Protokołu Pylon, bardziej aktywny udział i wykorzystanie Płynnych Puli Pylon poprawi i wzmocni wzrost wartości protokołu i tokenów MINE.

Mamy nadzieję, że dzięki dodatkowej elastyczności Liquid Pylon Pools nasza współpraca z Nexus Protocol pozwoli na stworzenie trwałej i zrównoważonej opcji wspierania projektów budujących na ekosystemie Terra, jednocześnie stanowiąc infrastrukturę dla społeczności, która będzie mogła aktywnie uczestniczyć i dzielić się korzyściami płynącymi z nowych i nadchodzących projektów.

Pule Liquid Pylon dla $Psi są obecnie dostępne do wpłat na Pylon Gateway.

https://gateway.pylonprotocol.com/tokens/psi

Aby uzyskać informacje na temat Liquid Pool Pylon, proszę przeczytać następujący artykuł z Nexus Protocol: 

https://nexus-protocol.medium.com/nexus-liquid-pylon-pool-protocol-owned-assets-5bb44bf3184

źródło: link

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl