Rozpoczyna się spodziewany ruch w premierach nowych protokołów po aktualizacji do Columbus-5.

Już 7 października swoją premierę na Pylon Gateway będzie miał token $VKR protokołu Valkyrie Protokol.

Token $VKR

Valkyrie Token ($VKR) to natywny token zarządzania protokołem, zaprojektowany w celu liniowego przechwytywania części opłat protokołu i zapewniania dodatkowych zachęt zarówno dla twórców kampanii, jak i uczestników. Oprócz przyznania holderom praw do zarządzania, $VKR jest w unikalny sposób wykorzystywany w protokole: twórcy kampanii są zobowiązani do uiszczenia opłaty z góry w formie $VKR, a użytkownicy otrzymują nagrody w $VKR za udział.

$VKR uruchamianie na Pylon Protocol

Valkyrie uruchomi token $VKR na Pylon Gateway 7 października 2021 r. Możliwe będą dwie drogi nabycia tokenu: Pylon Swap oraz Pylon Pools. Dokładna godzina premiery zostanie ogłoszona niebawem.

$VKR: Pylon Swap

Token $VKR będzie dostępny na platformie Pylon Swap za 0,10$, przy czym tokeny zostaną rozdysponowane w 3-miesięcznym okresie nabywania uprawnień po 1-miesięcznym okresie blokady. Łącznie 15 000 000 tokenów $VKR (1,5% całej podaży tokenów) będzie dostępnych na Pylon Swap. Osoby stakujące $MINE będą miały pierwszeństwo w zakupie tokenów $VKR, a osoby nie-stakujące będą miały możliwość zakupu tylko, jeżeli pozostaną jakieś tokeny. Aby zapewnić stabilność startu, zastosowane zostaną następujące parametry:
$MINE Parametry stakingu
Aby kupić $VKR na Pylon Swap, użytkownicy muszą stakować co najmniej 1000 sztuk $MINE, aby kwalifikować się do udziału. Poniższy wykres pokazuje minimalną kwotę $MINE, którą należy stakować, aby kupić określoną liczbę tokenów $VKR, przy czym maksymalna liczba tokenów $VKR, którą użytkownik może kupić, wynosi 100 000 $VKR.

Dodatkowo, ponieważ Valkyrie Protocol chce nagrodzić długoterminowych stakerów $MINE, przekazuje łącznie 1 000 000 $VKR (0,1% całkowitej podaży) na airdrop w oparciu o wykonanie wstecznego snapshotu.

$VKR: Pylon Pools

Oprócz tego, że stakerzy $MINE mogą kupować $VKR na Pylon Swap, użytkownicy będą również mogli zdobywać $VKR deponując $UST do Pylon Pools na określony czas. Łącznie 15 000 000VKR (1,5% całkowitej podaży) zostanie przydzielonych do 3 puli wydobywczych z różnymi okresami blokady i APR, w których pule z dłuższym okresem blokady mają wyższe wartości procentowe APR.

Pool 1
Przydział tokenów: 10 000 000 VKR
Okres nabywania uprawnień: 18 miesięcy. Nagrody, można zacząć odebrać po 9 miesiącach.
Pool 2
Przydział tokenów: 3 500 000 VKR
Okres nabywania uprawnień: 12 miesięcy. Nagrody, można zacząć odebrać po 6 miesiącach
Pool 3
Przydział tokenów: 1 500 000 VKR
Okres nabywania uprawnień: 6 miesięcy. Nagrody, można zacząć odebrać po 3 miesiącach

Nadchodzące uruchomienie aplikacji

Oficjalna premiera aplikacji Valkyrie zaplanowana jest na najbliższych kilka tygodni! Dla upamiętnienia premiery uruchomiona zostanie kampania polecająca Valkyrie, która pozwoli użytkownikom osobiście doświadczyć efektu kaskadowych sieci polecających.
Dla użytkowników, którzy nie mogli uczestniczyć w uruchomieniu $VKR na Pylon Protocol, $VKR będzie również dostepny na Terraswap. Pula VKR-UST zostanie rozstawiona z wyjątkowo niską płynnością wyłącznie w celu ułatwienia tworzenia początkowej pary pul. Użytkownicy, którzy chcieliby dokonać zakupu, powinni to zrobić na własne ryzyko i pamiętać o ustawieniu odpowiedniego slippage.
Wraz z nadchodzącą premierą mamy nadzieję wzmocnić twórców kampanii i stworzyć ekosystem, który przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom procesu.