Kinetic jest jednym z najbardziej wyczekiwanych protokołów jaki niebawem pojawi się w ekosystemie Terra. Kinetic V1 stworzy podstawy do budowania produktów na bazie samospłacających się pożyczek.

Zgodnie z ogłoszeniem na ostatnim Twitter Space AMA zespołu Kinetic Money, protokół podtrzymuje plan startu w pierwszym kwartale bieżącego roku. Obecnie zespół jest w trakcie końcowej fazy testów. W artykule znajdziesz ogólny zarys mechaniki protokołu, a także kilka wydarzeń związanych z premierą, oraz tego co po premierze.

W tym artykule zamierzamy przedstawić sekwencję startową składającą się z trzech faz: Nucleus, Entropy oraz Discharge. Następnie podsumujemy funkcje, których użytkownicy mogą się spodziewać po uruchomieniu systemu. Na koniec zwrócimy uwagę na funkcje, na których zespół skupi się bezpośrednio po uruchomieniu protokołu.

Start w I kwartale

Kinetic zamierza wprowadzić protokół i token na rynek w trzech fazach. Po lockdropie i wydarzeniu Liquidity Bootstrap Pool nastąpi airdrop.

Nucleus

Nucleus to pierwsza faza akcji dystrybucji tokenów w formie lockdropa. Lockdrop to akcja dystrybucji tokenów, w której użytkownik blokuje token na określony czas w zamian za wydany (natywny) token. Lockdrop w przypadku Kinetic Money spełnia dwie funkcje. Po pierwsze, stworzy i zasili stabilną pulę swapową $kUST/$UST. Po drugie, zasili on Phaser.

Użytkownicy będą mogli wpłacać $UST do lockdropa. Po zakończeniu fazy depozytu, zablokowane $UST zostanie zdeponowane w Kinetic, aby pożyczyć $kUST o wartości 50% zablokowanej kwoty. Następnie protokół zamknie pozycję, spłacając pożyczkę zdeponowanymi $UST. W ten sposób kontrakt lockdrop pozostanie z saldem 50% $UST i 50% $kUST. Następnie te tokeny zostaną zdeponowane w stabilnej puli swapowej, aby stworzyć początkową płynność dla pary $kUST/$UST. 50% UST, które protokół wykorzystał do spłacenia długu podczas zamykania pozycji, zostanie wykorzystane do zasilenia Phasera.

Po zakończeniu okresu blokady użytkownicy będą mogli wycofać swoje $UST i $kUST ze stabilnej puli swapowej. Przez cały czas blokady tokeny te będą stakowane w kontrakcie stakingowym LP (Liquidity Pool) i będą gromadzić nagrody.

Entropy

Entropy to druga faza dystrybucji tokenów, która będzie wydarzeniem Kinetic Liquidity Bootstrap Pool (LBP) dla tokena $KNTC. W tej fazie zostanie uruchomiony LBP dla pary $KNTC/$UST, w której cała wytworzona wartość zostanie zatrzymana przez skarbiec. Więcej informacji na temat LBP można znaleźć tutaj.

Discharge

Discharge to trzecia faza, czyli airdrop. Więcej informacji na temat airdropa znajdziesz w poprzednim artykule:

Uprawnieni użytkownicy będą mogli odebrać swoje tokeny w Kinetic Web App.

Funkcje w chwili uruchomienia

Zespół podczas uruchamiania Kinetic będzie koncentrował się na bezpieczeństwie protokołu. Zespół będzie ściśle monitorować dynamikę protokołu i użytkowników w początkowym okresie jego funkcjonowania. Obecnie firma Oak Security przeprowadza autydy smartkontraktów protokołu Kinetic.

Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa protokołu oznacza, że nie wszystkie funkcje mogą być dostępne w momencie uruchomienia. Początkowo użytkownicy będą mogli wpłacać do skarbca $UST i $aUST oraz zaciągać w nim pożyczki w $kUST.

Depozyt UST

W momencie uruchomienia pierwszym dostępnym skarbcem będzie skarbiec $UST/$kUST. Jest to docelowo główny skarbiec Kinetic, pozwalający użytkownikom na deponowanie $UST i umożliwiający im pożyczanie do 50% wartości zdeponowanego zabezpieczenia (denominowanego w $kUST). Zabezpieczenie jest zdeponowane w Anchor Protocol, przynoszącym około 19,5% dochodu z $UST. DLa innych aktywów stosowane będą inne strategie generowania zysków.

Depozyt aUST

Oprócz deponowania $UST, użytkownicy mogą również wpłacać $aUST do skarbca. Dzięki temu użytkownicy Anchor Protocol mogą pożyczać swoje niewykorzystane $aUST poprzez samospłacającą się pożyczkę na Kinetic.

Początkowy limit zadłużenia

Aby zapewnić stabilność protokołu i pegów we wczesnych etapach rozwoju protokołu, początkowo będzie istniał limit zadłużenia. Wysokość limitu zostanie ogłoszona jeszcze przed uruchomieniem protokołu. Limit zadłużenia $kUST w przyszłości będzie podnoszony, poprzez głosowania governance. 

Koordynator

W większości protokołów, środki pobierane z opłat są kierowane w określone miejsca i nie zawsze są odpowiednio wykorzystywane. Weźmy na przykład fundusz community. W wielu przypadkach środki w puli community nie są wykorzystywane, ale sama pula wciąż rośnie. Zespół Kinetic Money aby uniknąć marnowania potencjału takich środków, wprowadza funkcję koordynatora. Celem tej funkcji będzie sprawdzanie zapełnienia puli, a w przypadku osiągnięcia określonego pułapu, przekierowanie środków w inne miejsce (np. jako nagrody dla stakerów $KNTC)

Stakowanie

Zespół dąży do decentralizacji protokołu od samego początku, dlatego Kinetic wystartuje z automatyczną kompensacją zarządzania stakingiem. Użytkownicy będą mogli stakować tokeny $KNTC w zamian za tokeny $xKNTC. Dochód ze stakowania pochodzi z dwóch różnych źródeł. Pierwszym z nich są opłaty w protokole – od początku ponad 50% opłat będzie trafiać do stakerów $KNTC. Ten udział w opłatach za protokół będzie się zwiększał z czasem, gdy pula społeczności i fundusz rozwojowy będą odpowiednio dokapitalizowane. Drugim źródłem są zachęty do stakowania poprzez emisję tokenów.

Funkcje V2

Gdy protokół ustabilizuje się po początkowym okresie startowym, zespół planuje wprowadzić kolejne funkcje. Niektóre z nich przedstawiamy poniżej.

Transmisja strumieniowa CDP

Strumieniowanie CDP (Collateralised Debt Position streaming) to funkcja, na której wdrożenie czeka cały zespół. Pozwala ona użytkownikowi na przesyłanie $kUST z CDP na inne konto lub umożliwia innemu kontu wypłatę z CDP konta użytkownika. Istnieje wiele możliwości, z których jedną z najbardziej ekscytujących są płatności kartą bezpośrednio z CDP. Przyjaciele lub członkowie rodziny mogliby wypłacać środki z Twojego CDP, nie mając nigdy dostępu do Twojego zabezpieczenia. Możliwości są nieograniczone.

Dodawanie innych strategii dochodowych

Podczas gdy podstawowa funkcjonalność i koncentracja na starcie skupia się wokół $UST, $aUST i $kUST, zespół planuje w przyszłości wspierać pożyczanie pod zastaw innych aktywów. Teoretycznie można zintegrować dowolne aktywa przynoszące dochód, ale $LUNA/$kLUNA jest z pewnością jednym z najbardziej oczywistych.

To, jakie strategie zostaną wdrożone, zależy ostatecznie od zarządzających protokołem, ale zamierzamy skupić się na tym zaraz po pierwszym uruchomieniu Kinetic.

Deponowanie aktywów przynoszących dochód w celu przyspieszenia spłaty kredytu

Kolejną funkcją o wysokim priorytecie w roadmapie jest umożliwienie szybszej spłaty kredytu poprzez zdeponowanie dodatkowych aktywów przynoszących dochód (np. PRISM $yLUNA). Kinetic wykorzysta narastające zyski do spłaty niespłaconej pozycji $kUST (lub później innych k-aktywów).

Ubezpieczenie kontaktów

W miarę rozwoju protokołu zespół chciałby pomóc w zapewnieniu ubezpieczenia na wypadek awarii. Takie ubezpieczenie będzie finansowana z opłat protokolarnych w $UST. Będzie jednak istniał limit ubezpieczenia. 

Co dalej?

Obecnie zespół jest w końcowej fazie wewnętrznych testów front-end i niebawem będą kończone testy z udziałem testerów zewnętrznych. Wszystkie kontrakty zostały już wdrożone w sieci testowej. Premiera odbędzie się planowo, w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Źródło: link

Może Cię zainteresować:

Aby zawsze być na bieżąco, śledź nas na Twitterze.

TerraInfo.plhttps://twitter.com/terrainfopl

Zachęcamy również do dołączenia do kanału informacyjnego na telegramie, oraz grupy dyskusyjnej na discordzie.

Telegram https://t.me/terrainfopl

Discord https://discord.gg/UwXNuywQ

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl