W nadchodzących tygodniach będziemy mieli wiele IDO na platformie StarTerry. Jednym z pierwszych, będzie IDO Orion Money.

Poniżej przedstawimy wszystko co powinieneś wiedzieć, nim ten czas nadejdzie.

Wprowadzenie

Wizją Orion Money jest stanie się międzyłańcuchowym bankiem stablecoinów, zapewniającym bezproblemowe oszczędzanie, pożyczanie i wydawanie stablecoinów. W ramach banku stablecoinów Orion Money są zaplanowane trzy główne produkty – Orion Saver, Orion Yield and Insurance oraz Orion Pay. Orion Money w unikalny sposób udostępnia użytkownikom wysokie zyski z innych łańcuchów, takich jak Terra, na protokole Ethereum dzięki łatwej w użyciu aplikacji.

Podstawowe dane

 1. Symbol tokenu: ORION
 2. Sieć: Terra
 3. Całkowita podaż: 1,000,000,000
 4. Wycena projektu: UST 50,000,000 FDV (Fully Diluted Valuation*)
 5. Początkowy obieg tokenów: 3.65% całkowitej podaży
 6. Początkowa wartość: UST 1,825,000
 7. Data premiery: TBC

FDV – może być po prostu zdefiniowana jako Market Cap projektu, gdyby maksymalna liczba tokenów została wyemitowana przez zespół deweloperów.

Przegląd projektu: Czym jest Orion?

Wizją Orion Money jest stanie się międzyłańcuchowym bankiem stablecoinów, zapewniającym bezproblemowe oszczędzanie, pożyczanie i wydawanie stablecoinów. W ramach projektu Orion Money są zaplanowane trzy główne produkty – Orion Saver, Orion Yield and Insurance oraz Orion Pay. Orion Money w unikalny sposób udostępnia użytkownikom wysokie zyski z innych łańcuchów, takich jak Terra, na protokole Ethereum w łatwej w użyciu aplikacji.

Orion Money uzupełnia lukę na rynku oszczędności w stablecoinach. Większość rozwiązań oszczędnościowych w stablecoinach oferuje niezbyt atrakcyjne oraz nieprzewidywalne zyski. Dodatkowo, są one często zamknięte w ramach poszczególnych blockchainów. Interoperacyjność będzie podstawą Orion Money, dzięki czemu zapewnia rozwiązania, których inne protokoły oszczędnościowe w stablecoinach jeszcze nie oferują.

Pierwszym produktem Orion Money jest Orion Saver. Orion Saver to międzyłańcuchowa zdecentralizowana aplikacja oszczędnościowa, która zapewni jeden z najwyższych i najbardziej stabilnych zysków dla stablecoinów, niezależnie od tego, z którego blockchaina pochodzą. Następny produkt, Orion Yield and Insurance, zapewni dodatkowe wysokodochodowe i ubezpieczone produkty, przynosząc jeszcze większą wartość stakerom Orion i deponentom Orion Money.

Jako międzyłańcuchowy bank stablecoinów, Orion Money stworzy również możliwości i bramy dla użytkowników, aby swobodnie wydawać swoje stablecoiny. Będzie to możliwe dzięki Orion Pay, cross-chainowej zdecentralizowanej aplikacji płatniczej, która zintegruje się z rozwiązaniami fiat on-off ramp i pozwoli użytkownikom na kilka sposobów wydawania ich stablecoinów. Dzięki pakietowi tych aplikacji, Orion Money oferuje użytkownikom wygodny i bezproblemowy sposób na osiąganie wysokich zysków z depozytów stablecoin i wydawanie ich z łatwością – wszystko bez kłopotów związanych z przenoszeniem aktywów pomiędzy łańcuchami.

Roadmap projektu

Twórcy planują rozszerzyć Orion Saver na wiele sieci blockchain. Ostatecznie Orion Saver będzie główną bramą dla zewnętrznych blockchainów, aby uzyskać bezproblemowy i wygodny dostęp do wysokodochodowych protokołów oszczędnościowych, takich jak Anchor Protocol. W ramach planów ekosystemu Orion Money, twórcy planują zbudować dodatkowe możliwości poza oszczędnościami. Poniżej można znaleźć główne priorytety i przewidywane ramy czasowe.

 • Orion Saver Ethereum:

Opracowanie i ustanowienie Orion Saver jako głównego miejsca oszczędzania stablecoinów na Ethereum. [Przewidywana data: czerwiec – wrzesień 2021]*.

 • Orion Saver Terra i Orion Saver BSC:

Uruchomienie Orion Saver na Polygon, Terra i BSC. Dodatkowo, we współpracy z zespołem Terraswap, twórcy zamierzaja stworzyć na Terra pule płynności w stylu Curve dla stablecoinów. [Przewidywana data: IV kwartał 2021 r.]*.

 • Orion Yield & Insurance:

Orion Money będzie dostarczać swoim użytkownikom wysokodochodowe oszczędności, a płynność wykorzystywać do inwestowania w zdywersyfikowane strategie. Stakerzy Orion Money otrzymają udział w dodatkowym zysku generowanym w zamian za gwarantowanie ubezpieczenia deponentów. [Planowana data: I-II kwartał 2022 r.]*.

 • Orion Pay:

Orion Money ma na celu stworzenie ekosystemu, w którym deponenci stablecoinów mogą łatwo wydać zarobione odsetki. Badane są możliwości wdrożenia usług takich jak rozwiązania rampowe typu on-off, płatności bezpośrednie kryptowalutą do fiatów, czy kryptowalutowe karty debetowe. Mogą one zostać opracowane przez Orion Money lub we współpracy z innymi protokołami, w zależności od strategii wejścia na rynek. [Przewidywana data: II-III kwartał 2022 roku]*.

*Uwaga: Daty mogą ulec zmianie w zależności od przyszłych zmian w priorytetach rozwoju.

Zespół

Zespół Orion Money składa się obecnie z 12 członków:

9 deweloperów – Solidity, Rust, backend, frontend, jednego projektanta, oraz 2 osób w dziale handlowym.

Główni twórcy

Vol Pigrukh – Rozwój biznesu, działalność handlowa i operacyjna

Vol pełnił funkcje handlowe w Microsoft i Google oraz posiada bogate doświadczenie w zakresie startupów, szczególnie w obszarach rozwoju biznesu, sprzedaży, marketingu i operacji.

Kos Chernysh – Technologia i DevOps

Kos jest programistą i menedżerem DevOps. Posiada bogate doświadczenie startupowe w zakresie zarządzania produktem, rozwoju oprogramowania i skalowania zespołów inżynierskich.

Sam I Am – Rozwój ekosystemu i społeczności

Sam był współzałożycielem i prowadził firmę zajmującą się brandingiem i projektowaniem w branży hotelarskiej. W kryptowaluty inwestuje od 2014 roku. Był bardzo wczesnym inwestorem w Terra. Sam pomógł w założeniu oficjalnego kanału Terra Telegram i otrzymał silne wsparcie od społeczności Terra.

Doradcy Orion Money

 • Do Kwon – Terra Founder and TerraForm Labs CEO
 • Matt Cantieri – Anchor Protocol
 • Luke Saunders – CTO of Delphi Labs
 • Jose Maria Macedo = Partner at Delphi Digital

Tokenomia

Wykorzystując natywny token Orion Money – $ORION, wdrożono poziomy zachęt dla deponentów Orion Saver, aby zwiększyć APY na ich depozytach w stablecoinach: – Użytkownicy mogą zwiększyć APY na swoich depozytach stablecoin do 20% w zależności od tego, ile tokenów ORION stakują w Orion Saver.

Użytkownicy, którzy zdecydują się na otrzymanie swoich zysków w tokenach $ORION, będą mogli również zwiększyć APY na depozytach w stablecoinach do maksymalnie 25%.

ORION token staking

Posiadacze ORION mają możliwość stakowania swoich tokenów ORION (z 7-dniowym okresem unstakingu) i otrzymania tokenów xORION jako dowodu stakowania. Nagrody za stakowanie tokenów ORION będą pochodzić z przychodów uzyskanych w aplikacjach Orion Money. Początkowo APY będzie subsydiowana przez część funduszu Orion Money Staking Fund, aby pomóc w uruchomieniu systemu.

Stakerzy ORION otrzymają następujące korzyści:

 1. Zarządzanie – Stakerzy ORION mogą uczestniczyć w działaniach związanych z zarządzaniem, takich jak tworzenie propozycji i głosowanie. Propozycje mogą obejmować takie tematy jak zmiana oprocentowania APY, wydatki na fundusz społecznościowy, wydatki na fundusz marketingowy oraz finansowanie nowych aplikacji Orion Money.
 2. Rosnące zyski ze stakowania: Staking APY dla tokena ORION będzie obliczany w oparciu o czas trwania stakingu. Im dłuższy czas trwania stakingu, tym wyższy będzie APY dla Stakera ORION. Jednakże, w przypadku unstakingu (niezależnie od kwoty), skumulowana stopa APY dla stakingu zostanie zresetowana do stopy bazowej.
 3. Preferencyjne korzyści w Orion Money dApps – stakerzy ORION otrzymają preferencyjne warunki w ramach wszystkich aplikacji z ekosystemu Orion – takich jak Orion Saver, Orion Yield and Insurance, Orion Pay oraz przyszłych aplikacji.
 4. Udział w przychodach z aplikacji Orion Money – Stakerzy tokenów ORION będą otrzymywać udział w przychodach z wszystkich aplikacji Orion Money. Dochód uzyskany z aplikacji zostanie wykorzystany do zakupu tokenów ORION z otwartego rynku, które następnie zostaną rozdane jako nagrody stakingowe dla stakerów ORION w postaci tokenów xORION.
 5. Udział w przychodach z prowizji z walidatora Oriona: Jak wspomniano w mechanizmie naliczania wartości powyżej, prowizja netto zarobiona po uwzględnieniu kosztów związanych z prowadzeniem walidatora, zostanie wykorzystana do zakupu tokenów ORION na otwartym rynku, które następnie zostaną dodane do Funduszu Stakingowego.

Szczegółowe dane na temat tokenu

Faza Seed

Cena w fazie Seed: UST 0.025 za jeden token

Data: Czerwiec, 2021

Kwota: UST 1,750,000

Wycena: UST 25,000,000

Lock up: 10% nabywanych uprawnień miesięcznie. Start nabywania uprawnień po 5 miesiącach (Łączny czas nabywania uprawnień to 15 miesięcy).

Faza Private

Cena w fazie Private: UST 0.035 za jeden token

Data: Sierpień, 2021

Kwota: UST 2,450,000

Wycena: UST 35,000,000

Lock up: 15% nabywanych uprawnień miesięcznie po 3 miesiącach. (Łączny czas nabywania uprawnień to 10 miesięcy ).

Faza Public

Cena w fazie Public: UST 0.05 za jeden token

Data: Wrzesień i październik 2021

Kwota: UST 1,000,000

Wycena: UST 50,000,000

Lock up: 25% nabytych uprawnień w dniu premiery, pozostałe 25% co miesiąc przez 3 miesiące (3 miesiące całkowitego okresu nabywania uprawnień).

Cena ofertowa: UST 0.05 za jeden token

TGE Wartość: UST 1,825,000

TGE Wycena netto: UST 1,825,000

Dystrybucja tokenu

Harmonogram wydawania tokenów

Partnerzy

Obecni partnerzy Orion Money:

 • Delphi Digital
 • Terraform Labs
 • Anchor Protocol
 • Blockbank
 • StudentCoin

Ogólne informacji o nadchodzących IDO znajdziecie również w naszym poprzednim artykule – StarTerra Energy, Pre-rejestracja, oraz pierwsze IDO.

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl