DAO wymagają aktywnego uczestnictwa swoich członków, aby zmaksymalizować korzyści płynące z nowego sposobu zarządzania, gdzie decyzje podejmowane są w zdecentralizowany i przejrzysty sposób, zyskując na efektywności i korzyściach informacyjnych bez konieczności ufania nieznanym osobom.

Z tego powodu postanowiliśmy nagrodzić tych, którzy pomagają budować ekosystem Terra poprzez airdrop tokenów o wartości 50M. Mamy nadzieję zaangażować członków społeczności, którzy pomogą GLOW w dalszym kształtowaniu jego misji i uczynieniu yieldu dostępnym dla każdego.

„Fairdrop” ma na celu zmniejszenie nierówności w dystrybucji airdropu, jednocześnie uznając wkład większych interesariuszy.

Uczestnicy Terra, którzy korzystają z airdropów GLOW:

  • Stakerzy Anchor 
  • Stakerzy Luna 
  • Holderzy Anchor 
  • Depozytorzy Anchor 

Kluczowe jest, aby dystrybucja airdropów była dobrze przemyślana. Dlatego też wprowadzono minimalny ekwiwalent 10 UST, aby zapobiec kontom spamerskim i tym, którzy udają, że stakują pod airdropy. Co więcej, smartkontrakty i portfele TFL zostały wykluczone. W sumie jest 85822 portfeli, które skorzystają z airdropu GLOW.

Przydział GLOW dla danego adresu jest proporcjonalny do trzeciego pierwiastka sumy wkładu użytkownika w odpowiednie usługi, z mnożnikiem dla stakerów Luna i Anchor. Dzięki temu, airdrop GLOW ma znacznie niższy współczynnik giniego w porównaniu do skumulowanego rozkładu bogactwa w wybranych portfelach.

Wierzymy, że udało nam się znaleźć idealną równowagę pomiędzy nagradzaniem wczesnych interesariuszy i nowych członków społeczności. W związku z tym, około 50% airdropu trafia do portfeli o wartości poniżej 10 000 UST (choć stanowią one około 80% portfeli) we wszystkich odpowiednich usługach, podczas gdy 50% trafia do portfeli o wartości powyżej 10 000 UST (20% portfeli).

Kwoty airdropów będą dostępne do odebrania przez 3 miesiące od ogłoszenia airdropu. Po okresie roszczeń, nieodebrane GLOW zostaną wysyłane do puli Wspólnoty, aby pomóc odzyskać wartość z utraconych portfeli.

Pamiętaj, aby śledzić nas na naszych profilach społecznościowych:

Twitter: https://twitter.com/glowyield

Discord: discord.gg/glowyield

źródło: link

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl