Fanfury jest jedną z pierwszych gier play-to-earn zbudowanych na Terra, która dostarczy wrażeń ze zdecentralizowanej gry. Fanfury wykracza poza zwykłe sport fantasy, ponieważ buduje wielopłaszczyznowy ekosystem sportowy dla użytkowników. Pomysł zaprojektowany, aby wygenerować optymalne zyski dla fanów sportu i De-Fi na całym świecie, polega na rozwiązaniu problemów związanych z manipulacją danymi, nieuczciwymi praktykami użytkowników i prywatnością użytkowników za pomocą pozbawionej zaufania i prywatnej platformy.

Platforma integruje sporty z życia wzięte i umożliwia swoim użytkownikom udział w szeregu międzynarodowych turniejów związanych z tymi sportami. Wymaga to danych ze świata rzeczywistego poza łańcuchem, które są sprawdzane przez zdecentralizowane wyrocznie pod kątem rzetelności i bezpieczeństwa danych.

Dane pochodzą z kilku różnych wyroczni, takich jak Band, Chainlink i Supra, przed którymi walidatorzy sprawdzają integralność w celu uwierzytelnienia, agregacji i wysłania ich do Terra Chain w celu wykorzystania ze smartkontraktami w łańcuchu.

Smartkontrakty mają na celu zarządzanie wszystkim w sieci, od puli konkursowych, wypłat, po opłaty prowizji, aby zapobiec nieuczciwym praktykom gry.

Platforma pozwala użytkownikom wykorzystać swoje umiejętności przewidywania i zrozumienia sportu, aby tworzyć własne zespoły fantasy. Platforma pozwala użytkownikom tworzyć drużyny, brać udział w dużych pulach nagród, a także w pojedynkach typu head-to-head, aby zdobywać nagrody w postaci tokenów $FURY, które można następnie wymienić na walutę fiducjarną.

W każdej puli konkursowej pobierana jest niewielka prowizja w wysokości 5%, która jest pobierana od całkowitej puli nagród. Opłata ta, pobierana przez wszystkie platformy, jest jedną z najniższych w branży i jest wykorzystywana do tworzenia systemu nagród, działając jednocześnie jako mechanizm naliczania wartości.

50% prowizji jest przeznaczane na motywowanie dostawców płynności i graczy. Z tej alokacji 25% jest rozdzielane między Dostawców Płynności jako nagroda oprócz opłat transakcyjnych i spreadu; a pozostałe 25% jako nagrody dla Stakerów za samo trzymanie tokenów $FURY.

40% z całej zebranej opłaty jest spalane, tworząc deflacyjny model tokenomiki, który działa w oparciu o cenę samego tokena $FURY. System zmniejsza ryzyko związane z wartością i chroni posiadaczy tokenów FURY za pomocą powiązania wartości ustanowionego między użytkowaniem a dostawą. Oznacza to, że przy opłatach w wysokości 5% wynik netto w wysokości 2% z każdej puli konkursowej jest trwale usuwany z sieci.

Ten mechanizm spalania ma natychmiastowy wpływ na cenę tokenów $FURY. Jeżeli cena drastycznie spadnie, to z każdą grą zostanie spalona proporcjonalnie duża ilość zasobów, ponieważ gry wymagają teraz więcej tokenów $FURY. I odwrotnie, jeżeli cena drastycznie wzrośnie, to spaleniu ulegnie proporcjonalnie mniejsza podaż. Z czasem prowadzi to do mniejszej zmienności rynku i wartości aktywów, która dokładniej odzwierciedla zarówno adopcję, jak i wykorzystanie.

Systematyczne spalanie opłat przez FURY tworzy w ten sposób z czasem spadek podaży. Wraz ze wzrostem średniego wolumenu gry w sieci rośnie wartość tokenów $FURY, dzięki czemu wszyscy inwestorzy mogą uczestniczyć w silnym potencjale wzrostu, po prostu posiadając tokeny $FURY.

W ramach starań o zrównoważony wpływ na świat, 2% całkowitych opłat jest przekazywane na rzecz Angel Protocol. Stakowanie tokenów $FURY zwiększa szanse na większe zarobki. Fanfury umożliwia tworzenie własnych drużyn fantasy z różnych dyscyplin sportowych a także stakowanie tokenów $FURY w celu uzyskania dodatkowych nagród wypłacanych z opłat.

Wszystkie środki, które są przechowywane w Puli Nagród będą również przechowywane w Anchor Protocol w $UST. Odsetki zostaną wykorzystane na buybacks i spalanie.

Fanfury ma na celu zrewolucjonizowanie rynku sportów fantasy, jednocześnie otwierając nowe możliwości zarabiania dla ekosystemu Terra. Obserwujcie to miejsce, aby dowiedzieć się więcej o planach, które są z tym związane, w ciągu najbliższych kilku dni.

źródło: link

Website: fury.fan

Twitter: FanfuryOfficial

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.

Redakcja Terrainfo.pl