Na portalu medium.com Natalie Luu zamieściła wywiad, jaki przeprowadziła z Do Kwonem – założcielem Terraform Labs.
Wywiad porusza najważniejsze kwestie ekosystemu Terra.

Niedawno miałam okazję porozmawiać na żywo z jednym z najbardziej wpływowych CEO w świecie kryptowalut: Do Kwonem, współzałożycielem i dyrektorem generalnym Terraform Labs. Zanim Do i ja wkroczyliśmy do świata kryptowalut, chodziliśmy razem do college’u. W  2018 roku szczęśliwie ponownie się spotkaliśmy, gdy Do i jego współzałożyciel Daniel Shin uruchomili Chai, aplikację płatniczą w Korei, która wykorzystuje stablecoiny Terra. 

W tym roku Terra odnotowała gwałtowny wzrost w swoim ekosystemie i jest obecnie 4. największą platformą smartkontraktów (źródło: DeFi Llama) z prawie 8 miliardami dolarów w TVL w chwili pisania tego tekstu. Terra to protokół blockchain dla „programowalnych pieniędzy”, który wspiera stabilne programowalne płatności i rozwój otwartej infrastruktury finansowej.

Terra jest platformą dla deweloperów. Programiści mogą tworzyć aplikacje w blockchain Terra dla niezliczonych przypadków użycia kryptowalut, w tym:

  • natychmiastowych płatności przy użyciu stablecoinów
  • handlu aktywami syntetycznymi
  • generowania zysków z depozytów
  • płatności cyklicznych
  • NFT

Terra stała się globalną platformą blockchain na przecięciu kryptowalut i fintech, a firma Lightspeed jest dumna z bycia inwestorem. W firmie Lightspeed zainwestowaliśmy w firmy tworzące kategorię fintech i kryptowalut, w tym Affirm, Blockchain.com, Finix, FTX, Offchain Labs i Wintermute.

Najważniejsze informacje z wywiadu

P: Do, dziękuję za możliwość rozmowy z Tobą, w celu omówienia najnowszych aktualizacji dotyczących Terra. Czy mógłbyś zacząć od krótkiego wprowadzenia do misji Terra oraz omówienia czym jest $LUNA i $UST?

O: Naszym najwyższym celem (TFL) było stworzenie najbardziej zdecentralizowanego i skalowalnego stablecoina, który działa jako przewodnik do wprowadzania użytkowników mainstreamowych do kryptowalut. Podstawowym produktem Terra jest $UST, który jest stabilnym odpowiednikiem dolara w ekosystemie Terra. $UST jest równoważony przez $LUNA, token bazowy używany do stakowania i zarządzania protokołem Terra.

Stablecoiny obejmują ponad 125 miliardów dolarów wartości w DeFi (zdecentralizowanych finansach), co czyni je krytycznym komponentem zdecentralizowanych aplikacji. Bez płynnych i skalowalnych zdecentralizowanych stablecoinów, DeFi będzie zakładnikiem scentralizowanych emitentów.

Oprócz aplikacji inkubowanych przez TFL, w ekosystemie istnieją obecnie dziesiątki projektów wykorzystujących $UST, które napędzają stronę popytową dla wszystkich stablecoinów Terra. Reszta zdecentralizowanych stablecoinów poniosła porażkę, ponieważ poprzednie iteracje zdecentralizowanych stablecoinów nie zrozumiały, jak ważne jest zbudowanie popytu. Po stronie podaży, solidna mechanika jest ważna, ale bez zróżnicowanych i spójnych źródeł popytu na stablecoina, może się to wymknąć spod kontroli.

P: Ten rok był niesamowity dla ekosystemu Terra, jeśli chodzi o uruchamianie projektów i rozszerzanie zasięgu $UST na inne blockchainy. Jakie były kluczowe momenty w tym roku dla Terra, które doprowadziły do tak imponującej passy?

O: Gwałtowny wzrost firmy Terra w tym roku jest wynikiem kilku wydarzeń. Mianowicie, uruchomienie funkcjonalności smartkontraktów w 2020 roku oraz wydanie Mirror i Anchor jako akceleratorów adopcji $UST.

Począwszy od Mirror Protocol, TFL inkubowało kilka projektów, które wykorzystywały $UST do bootstrapowania swojego rozwoju. Po uruchomieniu protokołu Anchor w marcu 2021 roku, wszystko zaczęło przyspieszać w niewiarygodnym tempie. Wkrótce dziesiątki projektów innych firm zaczęły budować na Terra i wykorzystywać $UST w znaczący sposób. Kapitalizacja rynkowa $UST przekroczyła 2 miliardy dolarów i szybko ugruntowała się w top 5 stablecoinów i jako wiodący algorytmiczny stablecoin na rynku.

Od maja, ponad sto projektów ogłosiło plany uruchomienia w sieci. Kilka tygodni temu, został uruchomiony nasz nowy mainnet Columbus-5. Ostatnio również branża NFT na Terra rozwija się w szybkim tempie.

P: $UST niedawno wystartował na kilku giełdach, w tym Coinbase Pro, Curv i Uniswap, aby zapewnić więcej możliwości wejścia na rynek kryptowalut/fiatów. Czy w przyszłości pojawi się więcej możliwości zakupu $UST i $LUNA?

O: Transak niedawno uruchomił i pozwala na zakup $UST za pomocą karty kredytowej. Są oni bramką płatniczą dla kryptowalut. Dodatkowo, portfel Terra Station wkrótce będzie zawierał sposób na zakup $UST przy użyciu jednego z projektów, który współpracuje z Prime Trust w celu wymiany fiat na Terra. Bądź na bieżąco z tym, jeżeli używasz Terra Station.

P: Kilka projektów Terra NFT wzbudziło zainteresowanie społeczności, jak na przykład GalacticPunks, które zostały wyprzedane przed publiczną premierą na RandomEarth. Ponieważ jest to stosunkowo nowy trend, czy mógłbyś nam przybliżyć ostatnie projekty Terra NFT?

O: W ciągu ostatnich kilku tygodni ogłoszono dziesiątki projektów NFT na Terra, a w przygotowaniu są kolejne. Wcześniej projekty NFT prawie nie istniały w sieci, ale narracja NFT powstała bardzo szybko, obejmując wszystko, od rynków JPEG-ów (Galactic Punks, LUNA Bulls), narzędzi (Random Earth), własności nieruchomości, studia NFT z grami (UNOPND), animowane historie NFT (Hero) oraz NFT użytkowe połączone ze światem rzeczywistym.

Myślę o NFT w ich obecnej formie jak o „analogii do Rolls Royce’a” – parkujesz go w garażu, a wyciągasz tylko wtedy, gdy chcesz się nimi pochwalić. Zdecydowana większość NFT to dziś JPEGi używane jako zdjęcia profilowe, i w końcu może to zaniknąć. Bardziej interesujące jest to, że możemy wykorzystać NFT do różnych użytecznych zastosowań. Na przykład, użytkownikom zaangażowanym w ekosystem Terra można by przypisać punkty lojalnościowe, które byłyby przypisane do adresów portfeli o zróżnicowanych poziomach zaangażowania. Możliwości jest wiele, ale nad tą jedną właśnie pracujemy.

P: Jakie są inne sposoby, którymi TFL napędza rozwój aplikacji Terra?

O: TFL przekształciło się z „fabryki aplikacji”, inkubującej protokoły takie jak Anchor i Mirror we własnym zakresie, w „twórcę ekosystemu”. Nasza rola ewoluowała w kierunku dostarczania zasobów, połączeń i innych narzędzi dla projektów stron trzecich, aby odniosły sukces w swoich przedsięwzięciach. Przy tak wielu projektach, które wkrótce zostaną uruchomione, badamy również inne możliwości wspierania rozwoju ekosystemu, takie jak programy nagród, programy edukacyjne i nowe modele zachęt do budowania społeczności. Fundusz Ekosystemu Terra o wartości 150 milionów dolarów oraz propozycje grantów społecznościowych pomagają w finansowaniu nowych projektów ekosystemów.

Dodatkowo, uruchomiono kilka protokołów, które pomagają innym projektom w Ekosystemie Terra. Na przykład, Pylon Gateway umożliwia innym protokołom dystrybucję tokenów do społeczności oraz finansowanie projektów. Istnieje również StarTerra (gamifikowany launchpad) oraz Angel Protocol (programowalne darowizny bezterminowe).

P: Czy może Pan wyjaśnić proces seigniorage i opowiedzieć o tym, jak ekspansja podaży $UST i popyt odgrywają rolę w pozyskiwaniu wartości przez $LUNA?

O: Protokół Terra działa nieco podobnie do banku on-chain o otwartym kodzie źródłowym. Stopniowo zwiększający się popyt na $UST generuje wzrost wartości dla posiadaczy $LUNA. Peg jest utrzymywany przez otwarte operacje rynkowe arbitrażystów i walidatorów, którzy otrzymują nagrody za wydobycie.

Oprócz sieci Terra, $UST jest również dostępny w innych sieciach, w tym Solana, Ethereum, Harmony i Binance Smart Chain poprzez mosty międzyłańcuchowe. Ponieważ coraz więcej aplikacji wykorzystuje $UST w tych sieciach, popyt na $UST przyspiesza i pochodzi z bardziej zróżnicowanych źródeł – to dodatkowo wzmacnia odporność peg podczas cykli.

W aktualizacji Columbus-5, 100% seigniorage zostanie spalone. Podobnie jak w przypadku aktualizacji Ethereum gas, wybicie 1 $UST na Terrze spowoduje spalenie $LUNA o wartości 1$. Opłaty z tej zamiany trafią bezpośrednio do stakerów, a my przewidujemy, że dzięki temu zyski ze stakingu wzrosną do dwucyfrowych wartości.

Mechanikę protokołu Terra dla wzrostu wartości możemy opisać w następujący sposób:

  • Gdy podaż sstablecoinów Terra (tj. $UST) wzrasta, podaż $LUNA maleje
  • Kiedy podaż stablecoinów Terra maleje, podaż LUNA wzrasta.

Albo inaczej mówiąc:

  • Seigniorage – wybicie 1 $UST wymaga spalenia $LUNA o wartości 1$ – spada podaży $LUNA + wzrasta podaży $UST.
  • Kurczenie się – wymiana $LUNA o wartości 1$ wymaga spalenia 1 $UST – kurczenie się zasobów $UST + zwiększanie zasobów $LUNA.

Posiadacze $LUNA korzystają ze spadku podaży $LUNA, ponieważ rośnie popyt na stablecoiny Terra. Popyt na $LUNA jest teraz funkcją popytu na $UST.

Źródło: Murray Rudd. Mikroekonomiczne spojrzenie na dynamikę cen UST/LUNA i przechwytywanie wartości.

P: Jak sądzisz, które propozycje dotyczące zarządzania firmą będą miały największy wpływ na Terra w najbliższym czasie?

O: Propozycja IBC (Inter-Blockchain Communication) dla Terra pozwoli Terra na bezproblemowe przenoszenie aktywów i wiadomości do każdej sieci Cosmos lub przyszłej sieci kompatybilnej z IBC. Dla $UST oznacza to otwarcie bram płynności do ekosystemu Cosmos, gdzie popyt na stablecoiny jest ogromny, ale brakuje go w wiodących protokołach, takich jak Cosmos Gravity DEX i Osmosis. Spodziewamy się, że $UST będzie walutą pierwszego wyboru dla łańcuchów połączonych IBC, więc jesteśmy podekscytowani tym, co przyniesie przyszłość, gdy środowisko międzyłańcuchowe będzie się rozszerzać.

P: W ramach Columbus-5, Terra skieruje fundusze ze skarbca na Ozone Protocol, aby zapewnić stabilność $UST. Czy możesz omówić jak działa Ozone?

O: Protokół ochronny Ozone pomoże chronić ekosystem Terra przed błędami w smartkontraktach i ryzykiem ekonomicznym charakterystycznym dla DeFi poprzez algorytmiczny protokół oparty na roszczeniach. Ozone zostanie zasilony kwotą 1 miliarda dolarów z puli społeczności Terra, która zostanie wprowadzona do ekosystemu jako kapitał na pokrycie zobowiązań związanych z konkretną aplikacją i szerszym ekosystemem (np. $UST peg). Ozone jest obecnie poddawany audytowi, a bardziej szczegółowe plany dotyczące uruchomienia protokołu zostaną ujawnione w nadchodzących tygodniach.

Obecnie istnieje wiele opcji ubezpieczenia dla protokołów Terra i $UST od różnych dostawców, takich jak Risk Harbor i Unslashed. Jestem naprawdę podekscytowany tym, co robi Risk Harbor; w rzeczywistości około połowa ich wolumenu pochodzi od Anchor.

Oryginalny artykuł znajduje się pod adresem: https://medium.com/lightspeed-venture-partners/whats-new-in-the-terra-ecosystem-with-do-kwon-ceo-of-terraform-labs-bca226532671

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl