Binance Staking oficjalnie uruchomiło nową, wysokodochodową działalność. Postaw swoje tokeny LUNA od godziny 12:00 (UTC) 2021-09-28, aby zarobić do 25,39% APY.

Zablokowany format stawek: na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Okres naliczania odsetek: od godziny 00:00 (UTC) w dniu następującym po potwierdzeniu blokady stawek do końca odpowiedniego okresu produktu.

Czas wypłaty odsetek: codziennie.

Oferowane produkty (Staking)

Digital AssetsDurationMax. Locked Staking Limit Per UserStandard Annualized Interest RateMin. Locked Staking Limit
LUNA15 days10 LUNA25.39%1 LUNA
LUNA30 days3,000 LUNA3.85%1 LUNA
LUNA60 days1,500 LUNA4.25%1 LUNA
LUNA90 days100 LUNA5.54%1 LUNA
Tabela oprocentowania

Uwaga: Użytkownicy mogą przeglądać swoje zasoby zablokowanego stakowania, przechodząc do Portfele > Zarabiaj > Zablokowane stakowanie > Zablokowane.

RRSO jest dostosowywane codziennie w oparciu o nagrody za obstawianie w łańcuchu.

Okres odblokowania dla produktów Locked Staking: 1 dzień.

Locked Staking FAQ – więcej informacji o Locked Staking na Binance.

Informacje o przedterminowej realizacji: użytkownicy mogą dokonać wcześniejszej realizacji. Po wybraniu przedterminowego wykupu kapitał zostanie zwrócony na rachunek kasowy, a rozdzielone odsetki zostaną potrącone ze zwróconego kapitału. Ze względu na różne globalne strefy czasowe otrzymanie tokenów zajmuje od 48 do 72 godzin.

Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kryptowalutami jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym. Proszę ostrożnie dokonywać transakcji. Informujemy Cię, że Binance nie ponosi odpowiedzialności za Twoje straty handlowe.

Dziękuję za wsparcie!

Zespół Binance

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.