12 października 2021 roku ogłoszono, że AntiMatter jest wdrażany na Terra.

Integracja ta przyniesie zdecentralizowane usługi instrumentów pochodnych do ekosystemu Terra, umożliwiając jego społeczności dostęp do nieopartych na Oracle opcji wieczystych z tokenami Terra jako aktywami bazowymi.

Widząc ostatni gwałtowny wzrost Terra $LUNA, twórcy postanowili wykorzystać w swoim ekosystemie AntiMatter łańcuch, który jest szybki, bezproblemowy oraz z niskimi opłatami. Wierzymy, że ta decyzja będzie wspierać dalsze przyjęcie zdecentralizowanych produktów finansowych, takich jak wieczyste opcje on-chain.

Dzięki temu, użytkownicy mogą kupować/wykupować opcje call i put na tokeny przy bardzo niskich kosztach. Użytkownicy mogą również handlować wieczystymi opcjami on-chain w celu osiągnięcia zysku lub zabezpieczenia swoich pozycji na Terra.

Parę słów o AntiMatter

Antimatter jest centrum zdecentralizowanych produktów finansowych on-chain (takich jak instrumenty pochodne i finansowe NFT). Jedną z pierwszych innowacji wprowadzonych przez zespół są opcje wieczyste nieoparte na symbolach. Decentralizacja oraz innowacja tworzą rdzeń AntiMatter.

Strona internetowa: antimatter.finance

Twitter: AntiMatter.

W przyszłości, wraz z rozwojem projektu, przybliżymy Wam jego założenia.

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl