TL;DR: $HALO będzie oferowane w dwóch fazach (listopad: Apollo/StarTerra, grudzień: Pylon/LBP). Nie ma sprzedaży prywatnej/VC, jest tylko sprzedaż publiczna. 20% zebranych funduszy zostanie przeznaczone na cele charytatywne do momentu osiągnięcia pułapu finansowania $6M, w którym to momencie 100% zebranych funduszy zostanie przeznaczone na cele charytatywne.

Czym jest $HALO?

Przemyślana i celowa struktura zarządzania jest najważniejsza dla zapewnienia długoterminowego wpływu dla Angel Protocol. Aby osiągnąć nasze cele, tworzymy pierwszą na świecie Zdecentralizowaną Autonomiczną Organizację Non-Profit (lub DANO), której zarządzanie będzie napędzane przez jej rodzimy token, $HALO.

We współpracy z Delphi Digital, postanowiliśmy zaprojektować token, który przyniesie korzyści głównym interesariuszom ekosystemu Angel Protocol: organizacjom charytatywnym, darczyńcom i stakerom $HALO. Naszym celem jest zachęcanie do kurateli, darowizn i zarządzania, a jednocześnie umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom dzielenia się korzyściami płynącymi z sukcesywnie rosnących wpływów pasywnych.

Dlaczego warto posiadać $HALO?

Angel Protocol istnieje, aby umożliwić organizacjom charytatywnym wolność finansową. Jako posiadacz $HALO, masz głos i własność w DANO, kształtując to, co stanie się największą na świecie, najbardziej efektywną organizacją charytatywną należącą do społeczności. Jako zaangażowany staker $HALO, odgrywasz kluczową rolę w określaniu, które organizacje charytatywne zostaną uwzględnione w indeksach i otrzymają automatyczne darowizny, jednocześnie sygnalizując wsparcie i zwiększając widoczność organizacji charytatywnej na Charity Marketplace. Staking $HALO niesie ze sobą wielką moc i wielką odpowiedzialność.

To zaangażowanie ma być obopólnie korzystne, ponieważ będziesz nagradzany wraz z organizacją charytatywną na jej drodze do wolności finansowej poprzez wyjątkową tokenomię $HALO. Dostosowanie motywacji jest kluczowe dla każdego dobrze funkcjonującego systemu, a Angel Protocol nie jest inaczej. Wierzymy w filozofię „Wygraj i pomóż wygrać” (jak to ukuł Balaji Srinivasin). Model ekonomiczny Angel Protocol zapewnia, że podczas gdy organizacje charytatywne są na pierwszym miejscu i korzystają z mechanizmów $HALO i stakingu, stakerzy również mają udział w rosnącej stabilności finansowej tych organizacji charytatywnych.

Kilka kluczowych uwag:

 • Nie ma żadnych opłat wstępnych dla organizacji charytatywnych, aby korzystać z Angel Protocol, a 100% darowizn jest wysyłanych do wybranej organizacji charytatywnej. 10% całkowitego zysku generowanego jest przekierowywany z powrotem do protokołu. Z tych 10%, połowa jest wykorzystywana do nagradzania stakerów $HALO.
 •  Otrzymane darowizny są lokowane w funduszach, których wartość powinna stale rosnąć.
  • Całkowita wartość zablokowana (Total Value Locked – TVL) na platformie nigdy nie maleje*, a wręcz jest zaprogramowana tak, aby rosnąć w sposób wykładniczy ze względu na swój składany charakter
 • TVL jest denominowany w $UST, a jego wzrost nie jest uzależniony od rynków kryptowalut, ponieważ Angel Protocol trafia w główny nurt zapotrzebowania na lepsze rozwiązania filantropijne zarówno dla darczyńców, jak i organizacji charytatywnych.
  • Angel Protocol jest neutralny rynkowo; ani $UST, ani yield nie są zależne od rynków kryptowalut lub akcji, zapewniając tym samym stabilne zyski niezależnie od warunków rynkowych
  • Wzrost TVL jest dodatkowo napędzany przez ponad 50 firm, które zobowiązały się do trwałego, zautomatyzowanego przekazywania dochodów na rzecz organizacji charytatywnych Angel Alliance, jak również doraźnych aukcji NFT.
 • Rynek charytatywny Angel Protocol jest tylko pierwszym z wielu przypadków użycia wykorzystujących tę samą infrastrukturę smartkontraktów (inne przypadki użycia obejmują fundusze zarządzane przez darczyńców, mikrofinansowanie, plany emerytalne pracodawców, fundusze oszczędnościowe na studia, osobiste/rodzinne fundusze wieczyste, crowdfunding, UBI, itp.) Każdy z tych innych przypadków użycia będzie kierować dochody z powrotem do organizacji charytatywnych i stakerów $HALO:
  • Będą one subsydiować opłaty za wyniki płacone przez organizacje charytatywne, czyniąc nie tylko tworzenie funduszu wieczystego, ale także zysk z funduszu wieczystego prawdziwie darmowym.
  • Dodatkowo, nadwyżki opłat będą dystrybuowane do stakerów $HALO, zapewniając dodatkowy dochód. Organizacje charytatywne również korzystają w tym procesie, zatrzymując niewielką prowizję od dystrybucji. W efekcie oznacza to, że organizacje charytatywne otrzymują wynagrodzenie za korzystanie z Angel Protocol.

W wyjątkowych sytuacjach związanych z pilnymi potrzebami, organizacje charytatywne mogą przedstawić swoim założycielom $HALO propozycje dotyczące zarządzania w celu odblokowania części środków z funduszu wieczystego.

TL;DR stakerzy $HALO będą otrzymać 5% z zysku z TVL, niezależnie od warunków rynkowych.

Więcej informacji można znaleźć w naszej broszurze. Delphi Digital wkrótce opublikuje szczegółowy informacje.

Jak mogę zdobyć $HALO?

 • Airdropy 5,5%
 • Donation Matching / Liquidity Mining (30%) – Aby mieć pewność, że tokeny $HALO są w posiadaniu tych, którzy na to zasługują, głównym sposobem dystrybucji $HALO będzie bootstrapping darowizn charytatywnych. Kiedy fundusze są przekazywane na cele charytatywne, darowane fundusze są dopasowane do $HALO o proporcjonalnej wartości i dystrybuowane zarówno do organizacji charytatywnych i darczyńców.
 • Private Sale 0% – Nie ma prywatnej sprzedaży dla tokenów $HALO. Ważne jest dla nas, aby dystrybuować $HALO bezpośrednio do społeczności, aby przyspieszyć decentralizację.
 • Public Sale 20% – Odbędą się dwie fazy sprzedaży publicznej. Obie fazy będą zawierać opcję farmienia tokenów (nabycie $HALO poprzez delegowanie yieldu zamiast zakupu outright), jak również opcję zakupu tokenów bezpośrednio. Z obu etapów co najmniej 20% wszystkich zebranych funduszy idzie do fundacji charytatywnej aby pracować nad dochodem pasywnym (więcej szczegółów poniżej). Nie będzie wymagane KYC.

Public Sale

Faza 1 (przedsprzedaż, listopad):

Farming Option: Apollo

 • Cena zakupu: $0.05
 • Ilość: 60M
 • Warunki: 6-miesięczny klif, 6-miesięczne codzienne nabywanie uprawnień

Opcja zakupu: StarTerra

 • Cena zakupu: $0.05
 • Ilość: 20M
 • Warunki: 6-miesięczny klif, 6-miesięczne codzienne nabywanie uprawnień

Faza 2 (uruchomienie tokena, grudzień):

Opcja Farming: Pylon

 • Cena zakupu: N/A
 • Ilość: 40M
 • Warunki: Pula 12 miesięcy, możliwy odbiór od 1 miesiąca

 Opcja Zakupu: Liquidity Bootstrapping Pool

 • Cena zakupu: Określona przez uczestników
 • Ilość: 80M
 • Warunki: Dostępny od zaraz

Uwagi: Pula bootstrapująca płynność to metoda odkrywania ceny tokena, która zapobiega front-runningowi botów, zaczynając od wysokiej ceny i wywierając stałą presję na obniżenie ceny tokena, dopóki nie zostanie on wykupiony przez uczestników i nie zostanie znaleziona równowaga.

Więcej o tej metodzie możecie przeczytać w artykule: LBPs — Liquidity Bootstrapping Pools czyli Samofinansujące Pule Płynności.

___

Oprócz podstawowych celów charytatywnych, zespół Angel Protocol zobowiązuje się do  zebraniu $6M, aby sfinansować techniczny i biznesowy rozwój DANO przez następne 24 miesiące.

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zwiększenie funkcjonalności Angel Protocol, włączenie organizacji charytatywnych, wprowadzenie na rynek odbiorców innych niż kryptowaluty, rozszerzenie naszego rynku finansowania instytucjonalnego i rozbudowę kilku aplikacji pionowych endowment, które będą kierować przychody z powrotem do stakerów Angel Protocol DANO i $HALO.

Wszelkie fundusze zebrane powyżej naszego limitu 6 milionów dolarów będą inwestowane bezpośrednio w fundusz charytatywny Angel Protocol, który będzie finansował organizacje charytatywne z dochodów pasywnych.

Dochody z tego funduszu dodadzą się do automatycznych darowizn, które już finansują rotacyjny indeks organizacji charytatywnych zgodnych z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, o których zadecydowali stakerzy $HALO.

Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu społeczności i sprzedaży bezpośrednio społeczeństwu, a nie prywatnym inwestorom, będziemy w stanie sfinansować przyszły rozwój Angel Protocol, a także zebrać znaczną sumę pieniędzy na zasilanie pasywne organizacji charytatywnych, na zawsze.

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl