Cześć, COMets!

To był ekscytujący tydzień dla nas wszystkich z powodu uruchomienia mainnetu i imprezy startowej, która odbyła się 20 listopada 2021 roku. Po raz kolejny, jesteśmy przytłoczeni frekwencją ale też wdzięczni za wsparcie społeczności!

Oprócz istniejących już airdropów dla posiadaczy i stakerów $XPRT i $ATOM (szczegółowy blog tutaj), ogłosiliśmy również airdropy dla posiadaczy i stakerów $LUNA i $OSMO! Udaj się na airdrop.comdex.one, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do airdropu $CMDX!

Jako, że przygotowujemy się do wprowadzenia $CMDX LBP na Osmosis, spójrzmy na kalkulacje airdropów i kryteria kwalifikacji poniżej!

Uwaga: Airdropy rozpoczną się jak tylko LBP na Osmosis zostanie ukończone. Wkrótce podzielimy się szczegółami LBP.

Szczegółowy blog zawierający ekonomię tokenów można znaleźć tutaj.

Dlaczego $LUNA i $OSMO?

Fakt, że Terra jest obsługiwana przez IBC ma ogromne znaczenie dla rozwoju DeFi w Cosmosie, ponieważ oznacza to, że $UST może w końcu zaspokoić potrzebę interoperacyjnego stablecoina w Cosmosie. W ramach starań, aby dotrzeć i przyciągnąć członków społeczności z ekosystemu Terra, $CMDX zostanie przekazany posiadaczom i stakerom $LUNA.

Prawdopodobnie jednym z największych katalizatorów rozprzestrzeniania się DeFi w Cosmos jest powstanie Osmosis. Osmosis odgrywa kluczową rolę w realizacji wizji Cosmos dotyczącej interoperacyjnego świata blockchainów. Jako wyraz naszej wdzięczności dla społeczności $OSMO za przyjęcie propozycji #71, prowadzimy airdrop $CMDX na rzecz społeczności.

Jak został obliczony airdrop?

Głównym celem kampanii airdrop jest zwiększenie świadomości o Comdex wśród społeczności $LUNA i $OSMO. Biorąc pod uwagę przeznaczenie 12,5% na airdropy, Comdex użył następujących formuł do obliczenia airdropów.

Dla posiadaczy i stakerów $LUNA:

Dla posiadaczy i stakerów $OSMO:

Poniższy wykres pokazuje dystrybucję airdropów do różnych portfeli w oparciu o ich salda $LUNA.

Poniższy wykres pokazuje dystrybucję airdropów do różnych portfeli w oparciu o ich salda $OSMO.

Dystrybucja maksymalizuje stosunek airdrop do salda portfela dla mniejszych i średnich portfeli. Zostało to zrobione, aby zachęcić do dalszej adopcji od nowszych członków ekosystemu. Krańcowy wzrost w dystrybucji $CMDX zmniejsza się wraz ze wzrostem salda portfela. Zostało to zrobione w celu zapewnienia, że znaczna część airdropu dociera do tych, którzy są zobowiązani do prowadzenia wczesnej adopcji na Comdex.

Jakie są kryteria kwalifikacji do airdropu?

Poniżej przedstawiamy kryteria, którymi kierowaliśmy się podczas airdropu.

  • Minimalne saldo portfela 1 token (z sieci, do której airdrop jest dystrybuowany) musi być w posiadaniu lub stakowaniu w czasie odpowiednich snapshotów (Fri 8 Oct 2021 2:23 PM UTC dla $OSMO i Thu 30 Sept 2021 7:00PM UTC dla $LUNA).
  • Salda, które były w trakcie vestingu lub był w trakcie unstakingu w czasie snapshota nie kwalifikują się do airdropu.
  • Tylko posiadacze i stakerzy korzystający z portfeli non-custodial takich jak Persistence/Kelpr/Cosmostation kwalifikują się do airdropu.
  • LP tokenów zostały wykluczone z airdropu.

Jak i kiedy mogę odebrać zrzucone $CMDX?

Możliwość claimowania airdropu rozpocznie się po zakończeniu bootstrappingu płynności CMDX na Osmosis, co nastąpi w tym tygodniu.

Bądź na bieżąco

Comdex.One |Telegram chat Telegram Announcement |Twitter |Discord |Reddit| Linkedin

źródło: link

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.Redakcja Terrainfo.pl